Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 22.02.2021/Pykälä 23


 

Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoituspäätös; UKKE-rahoituksen hankekehityksen tuki ja rahoituksen hallinnointi; Uudenmaan liitto

 

Maakuntahallitus 22.02.2021 § 23  

49/07.00.03.02/2021  

 

Tiivistelmä  

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää myöntää Uudenmaan liitolle UKKE-rahoituksen hankekehityksen tuki ja rahoituksen hallinnointi -nimisen hankkeen toteuttamiseen Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoitusta. 

Selostus  

Asian vireilletulo 
 
Hakijana on Uudenmaan liitto, hakemus on saapunut 2.2.2021. Hanke on ns. flat rate -hanke, jossa osa hankkeen kustannuksista (yleiskulut) korvataan prosenttimääräisenä osuutena hankkeen palkkakustannuksista. Hanke on yhden hakijan hanke. 

 
Hankkeen kuvaus 
 
Hankkeen toteuttamisaikataulu on 1.3.2021 - 31.12.2023. Uudenmaan liitto organisoi ja toteuttaa Uudellamaalla ns. UKKE-rahoituksella toteuttavien hankkeiden hankevalmistelun tukitoimet, rahoituspäätösten valmistelun, rahoituspäätösten teon sekä hoitaa hankkeen hallinnoinnin ja maksatukset. 

 

Hankkeella toteutetaan UKKE-rahoituksen tekninen tuki mm. palkkaamalla liittoon rahoituksen hallinnointiin lisäresurssi kokoaikaisesti. Hankkeella turvataan ja kehitetään oikea-aikaista tasokasta kansallisen rahoituksen hallinnointia niin, että se vastaa Uudenmaan liitolla käytössä olevaa rahoitusta. Hankehenkilön tehtävät ovat rahoituksen hallinnointi ja raportointi, tiedotus sekä yhteydet liiton sisäiseen hankehallintoon samoin kuin hankeneuvonta. 

  

Hankkeessa toteutettava UKKE-rahoituksen tekninen tuki tuottaa laadukkaan hankesalkun Uudenmaan liiton käyttöön. Hankehallinnointia ja hankesalkkua voidaan hyödyntää jatkossa seuraavien hakujen yhteydessä ja samalla kasvattaa liiton rahoitusosaamista.  

 
Hankkeen kustannusarvio (kaikki osatoteuttajat yhteensä) 

 

  

Hankkeen rahoitussuunnitelma (osatoteuttajat yhteensä) 

 

 

Päätösesityksen perustelut 
 

TEM:n ohjeistuksen mukaan maakunnan liitto voi käyttää alueiden kestävän   kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahaa liitossa tapahtuvaan ko. varojen hallinnointiin kuten myöntämiseen, maksamiseen ja seurantaan liittyviin välttämättömiin ja kohtuullisiin kustannuksiin. Uudellemaalle myönnetty UKKE-määräraha on suuruusluokaltaan sellainen, että sen laadukas ja lainmukainen hallinnointi ja siihen liittyvät kehittämistyöt edellyttävät hankkeen mahdollistamaa hankehallinnon lisäresurssointia Uudenmaan liitossa. 

 

Päätösesitys: 

Maakuntahallitus päättää  

  • yllä selostusosassa mainituin perusteluin myöntää Uudenmaan liitolle UKKE-rahoituksen hankekehityksen tuki ja rahoituksen hallinnointi -hankkeen toteuttamiseen Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta yhteensä enintään 156 080 euroa, kuitenkin enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
  • että?rahoitusta maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti jälkikäteen maksatushakemusten perusteella.? 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti 

  • yllä selostusosassa mainituin perusteluin myöntää Uudenmaan liitolle UKKE-rahoituksen hankekehityksen tuki ja rahoituksen hallinnointi -hankkeen toteuttamiseen Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta yhteensä enintään 156 080 euroa, kuitenkin enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
  • että?rahoitusta maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti jälkikäteen maksatushakemusten perusteella.? 

 

 

Lisätiedot: 

Vastuujohtaja Juha Eskelinen 

Asiantuntija Kaarina Rautio 

 

Täytäntöönpano: 

Rahoituksen hakija on antanut suostumuksensa päätöksen sähköiseen tiedoksiantoon rahoitushakemusta jättäessään.  

 

Tili 

Tili 

 

2324 

1400