Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 22.02.2021/Pykälä 24


 

UKKE-rahoituksen hankekehityksen tuki ja rahoituksen hallinnointi -projektin perustaminen

 

Maakuntahallitus 22.02.2021 § 24  

118/00.01.03.00/2021  

 

Tiivistelmä  

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää perustaa UKKE-rahoituksen hankekehityksen tuki ja rahoituksen hallinnointi -projektin alaisuuteensa.   

 

Uudenmaan liiton hallinnoimassa hankkeessa turvataan ja kehitetään oikea-aikaista tasokasta kansallisen rahoituksen hallinnointia niin, että se vastaa Uudenmaan liitolla käytössä olevaa rahoitusta. Hankkeessa palkataan teknisen tuen henkilö, jonka tehtävät ovat rahoituksen hallinnointi ja raportointi, tiedotus sekä yhteydet liiton sisäiseen hankehallintoon samoin kuin hankeneuvonta. 

 

Selostus  

Hanke alkaa 1.3.2021 ja päättyy 31.12.2023. Hankkeessa palkataan liittoon rahoituksen hallinnointiin lisäresurssi kokoaikaisesti. Rekrytointi aloitetaan rahoituksen varmistuttua ja perustamispäätöksen hallituskäsittelyn jälkeen. 

 

Hankkeen tuloksista raportoidaan maksatushakemusten yhteydessä väli- ja loppuraportein. Aluksi hankkeessa kartoitetaan rahoitushallinnon nykytila ja seuraaviin raportteihin hankkeen toteutusaikana tapahtuneet muutokset niin, että loppuraportissa voidaan todentaa rekrytoinnin tuoma lisäarvo Uudenmaan liitolle. 

 

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 195?100 €, josta UKKE-rahoituksen osuus on 156?080 € ja liiton omarahoitusosuus 39?020 euroa.  

 

Hankkeen vastuujohtajana toimii Juha Eskelinen, projektipäällikkönä Outi Ervasti ja talousvastaavana Paula Latvanen. 

 

Asian tausta 

Työ ja elinkeinoministeriö myönsi Uudenmaan liitolle valtioneuvoston 22.10.2020 tekemän päätöksen mukaisesti momentin 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, AKKE) mukaista määrärahaa Uudenmaan koronakriisistä elpymiseen ja jälleenrakennukseen liittyviin toimenpiteisiin 3.9 miljoonaan euroa. 

 

TEM:n rahoituspäätöksen ja maksatuspäätöksen mukaan Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahan myöntämisessä, käyttämisessä, maksamisessa ja käytön valvonnassa on noudatettava alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annettua lakia (8/2014), rahoituslakia, sekä valtioneuvoston asetusta alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (357/2014), rahoitusasetusta sekä soveltuvin osin valtionavustuslakia (688/2001)1). Rahoitus on käytettävä 31.12.2023 mennessä.  

 

 Maakunnan liitto voi käyttää alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahaa liitossa tapahtuvaan ko.varojen hallinnointiin kuten myöntämiseen, maksamiseen ja seurantaan liittyviin välttämättömiin ja kohtuullisiin kustannuksiin. 

 

 

 

Päätösesitys: 

Maakuntahallitus päättää 

  • perustaa UKKE-rahoituksen hankekehityksen tuki ja rahoituksen hallinnointi -hankkeen, 
  • nimetä hankkeen vastuujohtajaksi aluekehittämisen vastuualueen johtajan, 
  • velvoittaa hankkeen noudattamaan Uudenmaan liiton voimassa olevaa projektiohjetta. 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti 

  • perustaa UKKE-rahoituksen hankekehityksen tuki ja rahoituksen hallinnointi -hankkeen, 
  • nimetä hankkeen vastuujohtajaksi aluekehittämisen vastuualueen johtajan, 
  • velvoittaa hankkeen noudattamaan Uudenmaan liiton voimassa olevaa projektiohjetta. 

 

 

 

Lisätiedot: 

Vastuujohtaja Juha Eskelinen 

Asiantuntija Outi Ervasti