Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 26.04.2021/Pykälä 49


 

Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoituspäätös; HelNo & Hyria Laboratories - Matkailuekosysteemistä liikevaihtoa; HelsinkiNorth ry

 

Maakuntahallitus 26.04.2021 § 49  

222/07.00.03.02/2021  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää olla myöntämättä HelsinkiNorth ry:lle HelNo & Hyria Laboratories - Matkailuekosysteemistä liikevaihtoa -nimisen hankkeen toteuttamiseen Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoitusta.

 

Selostus

 Asian vireilletulo

 

Hakijana on HelsinkiNorth ry, hakemus on saapunut 5.3.2021.

 

Hankkeen kuvaus

 

Hankkeen tavoitteena on auttaa Keski- ja Pohjois-Uudenmaan alueen matkailuyrityksiä nopealla aikataululla toipumaan koronaviruksen aiheuttamasta asiakaskadosta mm. uusia liiketoimintamalleja ja -kanavia

kehittämällä, toisilta parhaita käytäntöjä oppimalla ja käytännön soveltamisen valmentamisella. Hanke haluaa edistää alueen yritysten, kuntien, oppilaitosten ja muiden matkailutoimijoiden kaupallista hyvinvointia myös pitkällä aikajänteellä. Jakelukanavavalinnat, kohdennettu, yhtenäinen ja tehokas markkinointiviestintä sekä laadukkaat markkinointimateriaalit ovat keskeisessä roolissa alueen markkinointistrategian kehittämisessä ja matkailutulon kasvattamisessa. Hankkeessa on elementtejä, jotka vastaavat älykkään erikoistumisen teemoista erityisesti innovatiivisten palveluiden kehittämiseen mm. digitaalisaation ja verkkosisältöjen avulla.

 

Hankkeen kustannusarvio (kaikki osatoteuttajat yhteensä)

 

 

Hankkeen rahoitussuunnitelma (osatoteuttajat yhteensä)

 

 

Päätösesityksen perustelut

 

Hanke-esitys vastaa monin osin Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman määrärahan tavoitteita erityisesti keskisen ja pohjoisen Uudenmaan matkailualan yritysten näkökulmasta. Hankekuvaus on selkeä ja pyrkii tunnistamaan osaamistarpeet paikallisesti ja osin alueellisesti, mutta haettu rahoitus on hakijan normaaliiin toimintaan suhteutettuun lisäarvoon nähden osalta jonkin verran ylimitoitettu. Hakemusta olisi vahvistanut matkailuun liittyvien ympäristönäkökulmien laajempi huomiointi. Hakijat osoittavat hakemuksessa asiantuntemusta ja kykyä matkailualan yrityskehitykseen ja uusien koulutuselementtien toteuttamiseen, jolloin hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet saattavat paremmin sopia EAKR- ja osin ESR-rahoitettaviksi. 

 

 

 

Asian tausta

 Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha on työ- ja elinkeinoministeriön, valtioneuvoston 22.10.2020 (VN/6085/2020-TEM-8) tekemän päätöksen perusteella myöntämää rahoitusta maakuntien liitoille vuoden 2020 talousarvion momentilta 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, siirtomääräraha 3 v) alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 5 §:n 2 momentin mukaisesti.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää yllä selostusosassa mainituin perusteluin olla myöntämättä rahoitusta HelsinkiNorth ry:lle HelNo & Hyria Laboratories - Matkailuekosysteemistä liikevaihtoa -hankkeen toteuttamiseen Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoituksesta.

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti yllä selostusosassa mainituin perusteluin olla myöntämättä rahoitusta HelsinkiNorth ry:lle HelNo & Hyria Laboratories - Matkailuekosysteemistä liikevaihtoa -hankkeen toteuttamiseen Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoituksesta.

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Heikki Kallasvaara

 

Täytäntöönpano:

Rahoituksen hakija on antanut suostumuksen päätöksen sähköiseen tiedoksiantoon rahoitushakemusta jättäessään.