Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 26.04.2021/Pykälä 50


 

Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoituspäätös; DayTrip Vantaa - Vantaan lähimatkailun edistäminen; Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

 

Maakuntahallitus 26.04.2021 § 50  

301/07.00.03.02/2021  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää olla myöntämättä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:lle DayTrip Vantaa - Vantaan lähimatkailun edistäminen -nimisen hankkeen toteuttamiseen Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoitusta.

 

Selostus

Asian vireilletulo

 

Hakijana on Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, hakemus on saapunut 31.3.2021.

 

Hankkeen kuvaus

 

Hankkeella edistetään matkailualan rakennemuutosta ja vahvistetaan yritysten muutosjoustavuutta. Hankkeen tavoitteena on tukea Vantaan alueen matkailukohteita ja lähimatkailuun liittyviä yrityksiä toipumaan koronakriisistä. Yritysten toimintaedellytyksiä parannetaan kehittämällä heidän digitaalista liiketoimintaansa sekä varmistamalla, että lähiseutumatkailijat löytävät matkakohteet. Hankkeessa kehitetään uudenlainen pelillisyyttä ja virtuaalisuutta hyödyntävä digitaalinen matkailusovellus. Sen avulla matkailijat voivat hoitaa nopeasti ja turvallisesti matkan suunnitteluun, ostamiseen ja toteuttamiseen liittyviä toimintoja. 

 

Hanke on neljän osatoteuttajan yhteishanke. Haaga-Helia koordinoi hanketta ja vastaa hankeen yritysyhteistyöstä ja tutkimustoiminnasta, Tripsteri App Oy vastaa sovelluksen konseptin ja sisältöjen kehitystyöstä, Vallgård Digital Solutions Oy vastaa sovelluksen teknisestä kehitystyöstä ja Robust North Oy (Arilyn) vastaa virtuaalisten esittelytilojen kehittämisestä.    

 

Hankkeen kustannusarvio (kaikki osatoteuttajat yhteensä)

 

 

Hankkeen rahoitussuunnitelma (osatoteuttajat yhteensä)

 

Päätösesityksen perustelut

 

Hankkeella panostetaan matkailun elpymiseen ja digitaalisuuteen, mutta uuden sovelluksen lisäarvo esimerkiksi jo olemassa oleviin vastaaviin jää epäselväksi. Hankkeen aluekehitysvaikutus keskittyy pelkästään yhden kunnan alueelle. Hankkeen kustannukset eivät ole suhteessa vastaaviin hankkeisiin kohtuulliset UKKE-rahoituksella rahoitettavaksi.

 

Asian tausta

 Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha on työ- ja elinkeinoministeriön, valtioneuvoston 22.10.2020 (VN/6085/2020-TEM-8) tekemän päätöksen perusteella myöntämää rahoitusta maakuntien liitoille vuoden 2020 talousarvion momentilta 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, siirtomääräraha 3 v) alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 5 §:n 2 momentin mukaisesti.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää yllä selostusosassa mainituin perusteluin olla myöntämättä rahoitusta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:lle DayTrip Vantaa - Vantaan lähimatkailun edistäminen -hankkeen toteuttamiseen Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoituksesta.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti yllä selostusosassa mainituin perusteluin olla myöntämättä rahoitusta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:lle DayTrip Vantaa - Vantaan lähimatkailun edistäminen -hankkeen toteuttamiseen Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoituksesta.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Outi Ervasti

 

Täytäntöönpano:

Rahoituksen hakija on antanut suostumuksen päätöksen sähköiseen tiedoksiantoon rahoitushakemusta jättäessään.