Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 22.02.2021/Pykälä 18


 

Kokouksen järjestäytyminen

Maakuntahallitus 22.02.2021 § 18  

    

 

 

 

Päätösehdotus 

Maakuntahallitus

  • päättää todeta kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi,
  • toteaa, että kyseessä on maakuntavaltuuston 29.8.2017 § 23 hyväksymän perussopimuksen soveltamisohjeen mukainen strategisesti merkittävä kokous, johon on kutsuttu puhe- ja läsnäolo-oikeudella kehyskuntia edustavat varajäsenet,
  • valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (Inka Hopsu, Arja Karhuvaara).

 

Käsittely:

Maakuntajohtaja ehdotti asian § 26 Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoituspäätös; Touchless Travel Helsinki-Vantaa - Maailman terveysturvallisin lentokenttä; Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy poistamista esityslistalta lisäselvitysten hankkimista varten.

Merkittiin tiedoksi selostettavina asioina:

  • Lausunto valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032 - Suunnitelmaluonnos ja vaikutusten arviointi. Selostuksen antoi liikennesuunnittelupäällikkö Petri Suominen
  • Lausunto Fossiilittoman liikenteen tiekartta - luonnos valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Selostuksen antoi liikennesuunnittelupäällikkö Petri Suominen
  • Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -tilannekatsaus. Selostuksen antoi kehittämispäällikkö Outi Ervasti

 

 

Päätös 

 Maakuntahallitus päätti

  • todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi,
  • todeta, että kyseessä oli maakuntavaltuuston 29.8.2017 § 23 hyväksymän perussopimuksen soveltamisohjeen mukainen strategisesti merkittävä kokous, johon on kutsuttu puhe- ja läsnäolo-oikeudella kehyskuntia edustavat varajäsenet,
  • poistaa asian § 26 Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoituspäätös; Touchless Travel Helsinki-Vantaa - Maailman terveysturvallisin lentokenttä; Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy esityslistalta
  • valita pöytäkirjan tarkastajiksi Jukka Ihanuksen ja Irma Pahlmanin