Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 22.03.2021/Pykälä 31 

Uudenmaan liiton toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2020 hyväksyminen

 

Maakuntahallitus 22.03.2021 § 31  

230/02.01.01.01/2021  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös 2020 -hyväksymisprosessin aloittamista sen toimivaltaan kuuluvilla tehtävillä. Uudenmaan liiton vuoden 2020 tilinpäätös on 39?822,75 euroa alijäämäinen. Talousarvio laadittiin 250?000 euroa alijäämäisenä. Alijäämä tullaan kattamaan edellisten tilikausien ylijäämällä. 

? 

Tase pysyi edelleen vahvana. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Liiton toiminnassa ei ole havaittu olennaisia puutteita toimintavuoden aikana. 

 

Selostus

 Valmistelu 

Tilinpäätös ja toimintakertomus on valmisteltu johtoryhmän johdolla. Tilinpäätökseen liittyy tilintarkastusstandardien (ISA) mukainen johdon vahvistusilmoituskirje, jolla ei muuteta maakuntahallituksen, tilivelvollisten, viranhaltijoiden, työntekijöiden eikä tilintarkastajan lainsäädännön mukaisia velvoitteita eikä vastuita. Kirje osoitetaan tilintarkastajalle ja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle. 

?

Jatkotoimenpiteet 

Tilinpäätös annetaan maakuntahallituksen käsittelyn jälkeen tilintarkastajien (KPMG Julkistarkastus Oy) tarkastettavaksi, minkä jälkeen tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tämän jälkeen maakuntavaltuusto käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan. 

 

Asian tausta

 Ohjaava lainsäädäntö 

Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta säädetään kuntalaissa (410/2015, 113§, 115§) mm. seuraavaa: 

 • Tilikausi on kalenterivuosi. 
 • Maakuntahallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. 
 • Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. 
 • Maakuntahallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. 
 • Maakuntavaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. 

?

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet sekä maakuntajohtaja. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta sekä annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin 

 • arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä 
 • tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. 

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää 

 • hyväksyä osaltaan vuoden 2020 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi 
 • esittää maakuntavaltuustolle, että tilikauden alijäämä 39?822,75 euroa katetaan edellisten tilikausien ylijäämällä 
 • saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi 
 • valtuuttaa maakuntahallituksen puheenjohtajan ja maakuntajohtajan maakuntahallituksen puolesta allekirjoittamaan johdon vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle 
 • oikeuttaa liiton toimiston tekemään asiakirjaan teknisluonteisia korjauksia. 

 

Päätös: 

Maakuntahallitus päätti 

 • hyväksyä osaltaan vuoden 2020 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi 
 • esittää maakuntavaltuustolle, että tilikauden alijäämä 39?822,75 euroa katetaan edellisten tilikausien ylijäämällä 
 • saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi 
 • valtuuttaa maakuntahallituksen puheenjohtajan ja maakuntajohtajan maakuntahallituksen puolesta allekirjoittamaan johdon vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle 
 • oikeuttaa liiton toimiston tekemään asiakirjaan teknisluonteisia korjauksia. 

 

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Inka Tikkanen

 Asiantuntija Jukka Hynninen