Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 22.03.2021/Pykälä 32


Liite 3 Henkilöstökertomus 2020

 

Uudenmaan liiton henkilöstökertomus 2020 tiedoksi

 

Maakuntahallitus 22.03.2021 § 32  

229/01.00.02/2021  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää merkitä vuoden 2020 henkilöstökertomuksen tiedoksi. Henkilöstökertomuksessa kuvataan henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseksi tehtyä työtä ja esitetään keskeisiä henkilöstöä koskevia tunnuslukuja.   

 

Henkilöstökertomuksen 2020 perusteella liiton henkilöstö on  

voinut poikkeustilanteen huomioon ottaen hyvin. Työ on jatkunut ja ollut sujuvaa. Henkilöstöhallinnon toimenpiteillä on pyritty aktiivisesti vaikuttamaan mahdollisuuksiin toteuttaa liiton uutta strategiaa. 

 

Selostus

Vuonna 2020 henkilöstökulut olivat 5 980 528 euroa ja ne muodostivat toimintavuonna 59,2 % liiton toteutuneista toimintakuluista. 

  

Liiton oman toiminnan henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 82 (vuonna 2019, 86), joista 63 työntekijää oli toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa ja 19 määräaikaisessa palvelussuhteessa.  

  

Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä pieneni huomattavasti: sairauslomapäiviä oli 4,4 / htv (vuonna 2019, 8,1).  

  

Liiton uutta strategiaa toteutettiin neljässä toteuttamisjoukkueessa. Toteuttamisjoukkueiden työskentely koettiin mielekkääksi moniammatillisuuden ja ennakkoluulottomien työskentelymenetelmien takia.  

  

Henkilöstön osaamisen kehittämisen painopisteenä olivat erityisesti digitaitojen ja valmentavan johtamisen kehittäminen.  

  

Työhyvinvoinnin toimenpiteissä satsattiin kognitiivisen ergonomian kehittämiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen. 

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää merkitä vuoden 2020 henkilöstökertomuksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti merkitä vuoden 2020 henkilöstökertomuksen tiedoksi. 

 

 

 

Lisätiedot:

Vastuujohtaja Inka Tikkanen

Asiantuntija Eeva Oinonen