Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 22.03.2021/Pykälä 34


 

Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoituspäätös; ELOSSA! Luovaa alaa ja hoivakoteja elvyttämässä yhteiskehittämisellä; Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

 

Maakuntahallitus 22.03.2021 § 34  

190/07.00.03.02/2021  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää myöntää Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:lle ELOSSA! Luovaa alaa ja hoivakoteja elvyttämässä yhteiskehittämisellä -nimisen hankkeen toteuttamiseen Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoitusta. 

 

Selostus  

Asian vireilletulo 

 

Hakijana on Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, hakemus on saapunut 1.3.2021. 

 

Hankkeen kuvaus 

 

Elossa! on yhteishanke, jonka toteuttavat Laurea, Haaga-Helia ja Metropolia ammattikorkeakoulut yhdessä hoivakotien ja luovien alojen edustajien kanssa.  

 

Hankkeessa kehitetään hoivakodin ja luovien alojen uudenlainen yhteistyöhön ja ekosysteemiseen ajatteluun pohjautuva toimintamalli ja validoidaan se. Hankkeessa luovien alojen edustajat ja hoivakodit kohtaavat. Hoivakotien työntekijät saavat osaamisensa tueksi luovia työkaluja ja menetelmiä. 

 

Hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta liiketoimintaa, liiketoimintamalleja ja yhteistyömahdollisuuksia hoivakotien ja luovien alojen toimijoiden välille. Hankkeessa kehitetään myös hoivakotien laatua ja uudistetaan toimintakulttuuria. Asukkaiden päivittäinen hyvinvointi ja elämänlaatu lisääntyy. Hoiva-alan työssä viihtyminen lisääntyy uusien toimintamallien kautta. Hanke kohdistuu erityisesti luovien alojen toiminnan elpymiseen ja sen avulla on mahdollista aikaansaada uutta liiketoimintaa. 

 

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2021 - 31.3.2023 ja hankkeen rahoitusmallina on flat rate -hanke. 

 

Hankkeen kustannusarvio (kaikki osatoteuttajat yhteensä) 

 

 

 

Hankkeen rahoitussuunnitelma (osatoteuttajat yhteensä) 

 

 

 

Päätösesityksen perustelut 

 

Hanke kohdistuu luovien alojen toiminnan elpymiseen. Se tukee yhteiskunnan turvallista koronakriisistä palautumista sekä estää koronakriisin pitkäaikaisten haittavaikutusten syntymistä. Lisäksi hanke luo uusia liiketoimintamalleja luoville aloille ja kehittää hoiva-alan toimintaa. 

 

Yhteys Uudenmaan selviytymissuunnitelmaan, Uudenmaan maakuntaohjelmaan ja Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategiaan 

 

Hanke toteuttaa Uudenmaan selviytymissuunnitelmaa ja Uusimaa-ohjelma 2.0:n strategista valintaa Hyvinvoiva ja osaava ihminen. Lisäksi hanke toteuttaa Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian painopistettä Ihmisten kaupunki. 

 

Asian tausta 

Myönnettävä rahoitus on työ- ja elinkeinoministeriön, valtioneuvoston 22.10.2020 (VN/6085/2020-TEM-8) tekemän päätöksen perusteella myöntämää rahoitusta maakuntien liitoille vuoden 2020 talousarvion momentilta 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, siirtomääräraha 3 v) alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 5 §:n 2 momentin mukaisesti. 

 

Päätösesitys: 

Maakuntahallitus päättää  
 

  • yllä selostusosassa mainituin perusteluin myöntää Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:lle ELOSSA! Luovaa alaa ja hoivakoteja elvyttämässä yhteiskehittämisellä -hankkeen toteuttamiseen Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta yhteensä enintään 244 838 euroa, kuitenkin enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
  • että rahoitusta maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti jälkikäteen maksatushakemusten perusteella. 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti  
 

  • yllä selostusosassa mainituin perusteluin myöntää Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:lle ELOSSA! Luovaa alaa ja hoivakoteja elvyttämässä yhteiskehittämisellä -hankkeen toteuttamiseen Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta yhteensä enintään 244 838 euroa, kuitenkin enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
  • että rahoitusta maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti jälkikäteen maksatushakemusten perusteella. 

 

  

 

Lisätiedot: 

Vastuujohtaja Juha Eskelinen 

Asiantuntija Ulla-Mari Karhu 

 

Täytäntöönpano: 

Rahoituksen hakija on antanut suostumuksen päätöksen sähköiseen tiedoksiantoon rahoitushakemusta jättäessään.