Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 22.03.2021/Pykälä 35


 

Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoituspäätös; Co/Stage - Common skills for stages; Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy 

 

Maakuntahallitus 22.03.2021 § 35  

163/07.00.03.02/2021  

 

Tiivistelmä  

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää olla myöntämättä Metropolia ammattikorkeakoulu Oy:lle Co/Stage - Common skills for stages -nimisen hankkeen toteuttamiseen Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoitusta. 

 

Selostus  

Asian vireilletulo 

 

Hakijana on Metropolia ammattikorkeakoulu Oy, hakemus on saapunut 19.2.2021. 

 

Hankkeen kuvaus 

 

Hankkeen tavoitteena on nopeuttaa Uudenmaan selviytymissuunnitelman mukaisesti uusmaalaisten kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimijoiden elpymistä:  

 

1) Organisaatioiden oman osaamisen kehittäminen osaamisvajeongelmien ratkaisemiseksi koronatoipumisvaiheen aikana. 

2) Yritysten ja korkeakoulun yhteistyön kehittäminen osaamistarpeiden kartoittamisessa ja ennakoinnissa sekä täydennyskoulutuksessa 

3) Koulutuksen kehittämisen toimintamallien vakiointi sekä yhteistyön kehittäminen organisaatioiden välillä. 

4) Mahdollistaa uusien työntekijöiden saatavuutta tapahtumien käynnistyessä uudelleen (esitysteknisen alan työturvallisuuskoulutus) 

5) Alan toimijoiden toimintavarmuuden kasvattaminen tulevaisuudessa 

 

Vastuutoteuttaja on Metropolia Ammattikorkeakoulu, esitys-ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma, osatoteuttajat Suomen Kansallisooppera ja -baletti, Helsingin Kaupunginteatteri sekä Bright Finland Oy. Hankkeen tuloksena syntyy uusi täydennyskoulutuksen toimintamalli esitystekniselle alalle, joka perustuu osaamiskartoitukseen. 

  

Hankkeen kustannusarvio (kaikki osatoteuttajat yhteensä) 

 

 

 

Hankkeen rahoitussuunnitelma (osatoteuttajat yhteensä) 

 

 

 

Päätösesityksen perustelut 

 

Hanke on lähes toisinto samojen hakijoiden toteuttamasta ja Hämeen ELY-keskuksen aiemmin rahoittamasta ESR-hankkeesta, ja siksi sillä ei ole UKKE-rahoituksella tavoiteltavaa uutuusarvoa.        

 

Asian tausta 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha on työ- ja elinkeinoministeriön, valtioneuvoston 22.10.2020 (VN/6085/2020-TEM-8) tekemän päätöksen perusteella myöntämää rahoitusta maakuntien liitoille vuoden 2020 talousarvion momentilta 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, siirtomääräraha 3 v) alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 5 §:n 2 momentin mukaisesti. 

 

Päätösesitys: 

Maakuntahallitus päättää yllä selostusosassa mainituin perusteluin olla myöntämättä rahoitusta Metropolia ammattikorkeakoulu Oy:lle Co/Stage - Common skills for stages -hankkeen toteuttamiseen Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoituksesta.  

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti yllä selostusosassa mainituin perusteluin olla myöntämättä rahoitusta Metropolia ammattikorkeakoulu Oy:lle Co/Stage - Common skills for stages -hankkeen toteuttamiseen Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoituksesta.  

 

 

Lisätiedot:

Vastuujohtaja Juha Eskelinen 

Asiantuntija Outi Ervasti 

 

Täytäntöönpano: 

Rahoituksen hakija on antanut suostumuksen päätöksen sähköiseen tiedoksiantoon rahoitushakemusta jättäessään.