Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 22.03.2021/Pykälä 36


 

Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoituspäätös; Liikkuva Hyvinkää; Tahko Pesis Oy

 

Maakuntahallitus 22.03.2021 § 36  

73/07.00.03.02/2021  

 

Tiivistelmä  

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää olla myöntämättä Tahko Pesis Oy:lle Liikkuva Hyvinkää -nimisen hankkeen toteuttamiseen Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoitusta. 

 

Selostus  

 

Asian vireilletulo 

 

Hakijana on Tahko Pesis Oy, hakemus on saapunut 5.2.2021. 

 

Hankkeen kuvaus 

 

Ihmisten liikkuminen on ollut pandemian keskellä vaikeaa, koska iso osa liikuntapaikoista on ollut suljettuna. Hankkeen vuosittainen tavoite on saada 50% Hyvinkään kaupungin aikuisväestöstä liikkumaan, jolloin hankkeella on tavoiteltu kansanterveydellinen vaikutus. Hanke on pilotti, joka on monistettavissa kaikkiin Suomen kuntiin.  

 

Hyvinkään urheiluseurojen palvelut avataan liikkumiseen ryhmille ilmaiseksi (5 krt/ryhmä/vuosi). Osallistujaryhmät saavat käyttöönsä Heia Heia -applikaation, ja kaikki liikuntasuoritukset merkitään applikaatioon. Seurat rakentavat valmiit varattavissa olevat kokonaisuudet, ja hanke kustantaa tilojen tilavuokrakustannukset sovittuina ajankohtina, jotka ovat avoimia kohderyhmille (liikuntasalit, uimahalli, ulkokentät). Seuroille maksetaan kertakorvaus hankkeesta, jolla kolmannen sektorin toimijoille mahdollistetaan hankesuunnitelman mukainen tulonmuodostus tasa-arvoisin keinoin. 

 

Hankkeeseen palkataan koordinaattori, ja viiteryhmäksi haetaan eri alojen asiantuntijoita arvioimaan hankkeen toimintatapoja ja tavoitteiden toteutumista. Pilottiryhmänä toimii kaupungin työntekijöitä. Hankkeen osatoteuttajana ovat Hyvinkään kaupunki ja LiikkuvaSuomi Oy. 

 

Hankkeen kustannusarvio (kaikki osatoteuttajat yhteensä) 

 

 

 

Hankkeen rahoitussuunnitelma (osatoteuttajat yhteensä) 

 

 

 

Päätösesityksen perustelut 

 

Hankkeen tavoite, liikuttaa hyvinkääläisiä aikuisia, on kannatettava. Maakunnan liitto ei kuitenkaan voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen, tai kustannuksiin, jotka aiheutuvat hakijan tavanomaisesta, normaalista toiminnasta tai siihen liittyvästä suhdetoiminnasta. Hankkeella ei myöskään ole laajempaa aluekehitysvaikutusta. 

 

Asian tausta 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha on työ- ja elinkeinoministeriön, valtioneuvoston 22.10.2020 (VN/6085/2020-TEM-8) tekemän päätöksen perusteella myöntämää rahoitusta maakuntien liitoille vuoden 2020 talousarvion momentilta 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, siirtomääräraha 3 v) alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 5 §:n 2 momentin mukaisesti. 

 

Päätösesitys: 

Maakuntahallitus päättää yllä selostusosassa mainituin perusteluin olla myöntämättä rahoitusta Tahko Pesis Oy:lle Liikkuva Hyvinkää -hankkeen toteuttamiseen Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoituksesta. 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti yllä selostusosassa mainituin perusteluin olla myöntämättä rahoitusta Tahko Pesis Oy:lle Liikkuva Hyvinkää -hankkeen toteuttamiseen Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoituksesta. 

 

 

 

Lisätiedot: 

Vastuujohtaja Juha Eskelinen 

Asiantuntija Outi Ervasti 

 

Täytäntöönpano: 

Rahoituksen hakija on antanut suostumuksen päätöksen sähköiseen tiedoksiantoon rahoitushakemusta jättäessään.