Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 22.03.2021/Pykälä 38


Toimeenpanosuunnitelma 2021-22, mhs 22.3.2021

 

Uusimaa-ohjelma 2.0:n toimeenpanosuunnitelma ja rakennerahasto-ohjelman rahoitussuunnitelma vuosille 2021-2022 tiedoksi

 

Maakuntahallitus 22.03.2021 § 38  

228/07.00.00.01/2021  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää merkitä tiedoksi Uusimaa-ohjelma 2.0:n toimeenpanosuunnitelman ja rakennerahasto-ohjelman rahoitussuunnitelman 2021-2022. Uusimaa-ohjelman 2.0 toimeenpanosuunnitelma ja rakennerahasto-ohjelman rahoitussuunnitelma vuosille 2021-2022 on asiakirja, jossa kuvataan keskeiset maakuntaohjelmaa toteuttavat hankkeet ja toimenpiteet.  Rakennerahasto-ohjelmakauden 2014-2020 rahoituskehyksiin alkuvuonna 2021 suunnattu lisäys (REACT-EU-rahoitus) ajoittuu vuosille 2021-2022. REACT-EU-rahoituksella tuetaan alueita koronapandemian vahinkojen korjaamisessa ja luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. 

 

Toimeenpanosuunnitelmaan liittyvässä rahoitussuunnitelmassa kuvataan alueen päätettävissä olevan kansallisen ja EU:n rakennerahastovarojen alueellinen jakautuminen.  

 

Asian tausta

Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014, ALKE-laki) 33 §:n mukaan maakunnan liiton johdolla valmistellaan kahden vuoden välein maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi. Toimeenpanosuunnitelma valmistellaan yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) ja muiden valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman toteuttamiseen osallistuvien tahojen kanssa.  

 

Maakunnan liitto voi halutessaan päivittää toimeenpanosuunnitelman vuosittain. Uudenmaan liitto on käyttänyt tätä mahdollisuutta. Vuonna 2020 toimeenpanosuunnitelmaa ei kuitenkaan päivitetty, vaan keskityttiin Uudenmaan selviytymissuunnitelman laatimiseen.  Toimeenpanosuunnitelman laatiminen vuoden 2021 alussa perustuu rakennerahastojen rahoituskehyksiin kohdistettuun lisäykseen (REACT-EU-rahoitus). 

 

Rakennerahasto-ohjelmakauden 2014-2020 rahoituskehyksiin kohdistettu lisäys (REACT-EU-rahoitus) ajoittuu vuosille 2021-2022.  REACT-EU-rahoituksesta rakennerahasto-ohjelmaan alkuvuonna 2021 tulleilla lisämäärärahoilla tuetaan alueita koronapandemian vahinkojen korjaamisessa. Samaan aikaan lisämäärärahoilla luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. 

 

ALKE- asetuksen 12 §:n mukaan toimeenpanosuunnitelmaan liittyy rahoitussuunnitelma, joka sisältää arviot mm. alueen päätettävissä olevasta kansallisen ja EU:n rakennerahastovarojen alueellisen suunnitelman rahoituksesta sekä niitä vastaavista valtion varoista sekä arviot kuntien ja muiden julkisyhteisöjen rahoitusosuuksista. EU:n ja sitä vastaavan valtion vastinrahan arviot tehdään hallintoviranomaisen antaman rahoituskehyksen puitteissa. 

 

Koronakriisin taloudellisten vaikutusten jälkihoidon ja jälleenrakennuksen alueellisten toimien kokoamiseksi laadittiin syksyllä 2020 Uudenmaan liiton johdolla alueellinen selviytymissuunnitelma Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeiden mukaisesti. Suunnitelma sisältää sekä nopean palautumisen painopisteet ja toimenpiteet, että valinnat uuden kasvun käynnistämiseksi. Alueellinen selviytymissuunnitelma oli ehtona mm valtioneuvoston syksyllä 2020 myöntämälle alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitukselle. Toimeenpanosuunnitelma sisältää selviytymissuunnitelman sisällön ja toimenpiteet sekä Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian teemat. 

 

Maakunnan yhteistyöryhmä on hyväksynyt toimeenpanosuunnitelman ja rakennerahasto-ohjelman rahoitussuunnitelman 2021-2022 kokouksessaan 9. maaliskuuta 2021. Toimeenpanosuunnitelma ja rakennerahasto-ohjelman rahoitussuunnitelma on toimitettu Työ- ja elinkeinoministeriöön 12.3.2021 määräaikaan mennessä. 

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi Uusimaa-ohjelma 2.0:n toimeenpanosuunnitelman ja rakennerahasto-ohjelman rahoitussuunnitelman 2021-2022. 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti merkitä tiedoksi Uusimaa-ohjelma 2.0:n toimeenpanosuunnitelman ja rakennerahasto-ohjelman rahoitussuunnitelman 2021-2022. 

 

 

Lisätiedot:

Vastuujohtaja Juha Eskelinen

Asiantuntija Ulla-Mari Karhu