Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 26.04.2021/Pykälä 46

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoituspäätös; Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen portfoliohanke; Helsingin kaupunki

 

Maakuntahallitus 26.04.2021 § 46  

326/07.00.03.02/2021  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää myöntää Helsingin kaupungille Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen portfoliohanke -nimisen hankkeen toteuttamiseen Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta.             

 

Selostus

Asian vireilletulo

 

Hakijana on Helsingin kaupunki. Hakemus on saapunut 1.4.2021.

Hanke on yhteishanke. Kustannusmalli on flat rate 24 %.

 

Hankkeen kuvaus

 

Hankkeen kesto on 1.6.2021 - 31.12.2023.

 

Ennen Uudistuva ja osaava Suomi 2021 - 2027 -ohjelman käynnistymistä TEM rahoittaa ekosysteemisopimusten toteutusta kansallisesta alueellisesta kehittämisrahasta. TEM on osoittanut 9.2.2021 päivätyllä päätöksellä Uudenmaan liitolle 800 000 euroa ekosysteemisopimusten käynnistämiseen. Uudenmaan maakunnan alueella ekosysteemisopimuskaupunkeja ovat Helsinki, Espoo ja Vantaa.

 

Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen portfoliohankkeen päätavoitteena on muodostaa mahdollisimman vaikuttava hankeportfolio hyödyntämällä ekosysteemisopimuksen rahoitusta. Tavoite on pitkäjänteinen ja sitä toteutetaan koko rakennerahasto-ohjelmakauden ajan vuosina 2021 - 2027. AKKE-rahoitteisen portfoliohankkeen avulla aloitetaan ekosysteemisopimukseen liittyviä toimenpiteitä jo ennen varsinaisen rakennerahasto-ohjelman alkamista syksyllä 2021.

 

Hankkeen resurssit ohjataan ekosysteemisopimuksen koordinaation vuosina 2021-2023. Portfoliohanke jäsentyy seuraavien toimenpidekokonaisuuksien ympärille: 1. Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen johtaminen ja viestintä 2. Hankeportfolion kehittäminen ja arviointi 3. Kaupunkien kytkeminen ekosysteemisopimuksen toteutukseen 4. Verkostoyhteistyön edistäminen 5. Vaikuttavuutta edistävät lisätoimenpiteet.

 

Hankkeen kustannusarvio (kaikki osatoteuttajat yhteensä)

 

Henkilöstökulut

  802 500 €

Yleiskulut

  192 600 €

Matkakulut

             0 €

Ostopalvelut

  334 233 €

joista asiantuntijapalveluita

  334 233 €

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

             0 €

Vuokrat

             0 €

Muut kulut

       4000 €

Yhteensä

1 333 333 €

Tulot

              0 €

Nettokulut yhteensä

1 333 333 €

 

Hankkeen rahoitussuunnitelma (osatoteuttajat yhteensä)

 

Haettava UKKE-rahoitus

   800 000 €

Kuntarahoitus

   533 333 €

Muu julkinen rahoitus

              0 €

Yksityinen rahoitus

              0 €

Kokonaisrahoitus

1 333 333 €

tästä vähennetään hankkeen tulot

              0 €

Nettorahoitus yhteensä

1 333 333 €

 

Päätösesityksen perustelut

 

Ekosysteemisopimuksia toteutetaan osana Uudistuva ja osaava Suomi 2021 - 2027 -rakennerahasto-ohjelman kestävän kaupunkikehittämisen instrumenttia. Pääkaupunkiseudulla ekosysteemisopimusta toteutetaan dynaamisessa ympäristössä, jossa toimii useita korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia. Valittuihin painopisteisiin kytkeytyy pääkaupunkiseudulla runsaasti kehittämistoimintaa sekä potentiaalisia yrityksiä. Lisäksi ekosysteemisopimuksessa huomioidaan kolmen kaupungin strategiset tavoitteet.

 

Asian tausta

 Myönnettävä rahoitus on työ- ja elinkeinoministeriön, valtioneuvoston 22.10.2020 (VN/6085/2020-TEM-8) tekemän päätöksen perusteella myöntämää rahoitusta maakuntien liitoille vuoden 2020 talousarvion momentilta 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, siirtomääräraha 3 v) alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 5 §:n 2 momentin mukaisesti. Ekosysteemisopimusten toimeenpanon käynnistämisen määräraha käytetään valtion ja kaupunkien välisten innovaatioekosysteemisopimusten toimeenpanoon sopimuskauden 2021-2027 alkuvaiheessa. Tämän jälkeen sopimusten toimeenpanoa rahoitetaan Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman kestävän kaupunkikehittämisen määrärahoin.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

  • yllä selostusosassa mainituin perusteluin myöntää Helsingin kaupungille Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen portfoliohanke -hankkeen toteuttamiseen Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta yhteensä enintään 800 000 euroa, kuitenkin enintään 60 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
  • että rahoitusta maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti jälkikäteen maksatushakemusten perusteella.

 

 

Päätös:

 Maakuntahallitus päätti

  • yllä selostusosassa mainituin perusteluin myöntää Helsingin kaupungille Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen portfoliohanke -hankkeen toteuttamiseen Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta yhteensä enintään 800 000 euroa, kuitenkin enintään 60 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
  • että rahoitusta maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti jälkikäteen maksatushakemusten perusteella.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Outi Ervasti

 

Täytäntöönpano:

 

Rahoituksen hakija on antanut suostumuksen päätöksen sähköiseen tiedoksiantoon rahoitushakemusta jättäessään.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa