Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 26.04.2021/Pykälä 47

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoituspäätös; Carbon Neutral Experience - Uudenmaan matkailusektorin matka kohti hiilineutraaliutta; Novago Yrityskehitys Oy

 

Maakuntahallitus 26.04.2021 § 47  

240/07.00.03.02/2021  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää myöntää Novago Yrityskehitys Oy:lle Carbon Neutral Experience - Uudenmaan matkailusektorin matka kohti hiilineutraaliutta -nimisen hankkeen toteuttamiseen Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoitusta.

 

Selostus

Asian vireilletulo

 

Hakemus on saapunut 10.3.2021.

Hakijana on Novago Yrityskehitys Oy. Hanke on yhden hakijan hanke.

Kustannusmalli on flat rate 24 %.

 

Hankkeen kuvaus

 

Hankkeen kesto on 1.8.2021 - 31.7.2023.

Hankkeen tarkoitus on nopeuttaa yritysten elpymistä ja uutta taloudellista kasvua sekä vahvistaa innovaatiotoimintaa ja uusia ekosysteemejä.

 

Hanke vastaa hyvin UKKE-rahoituksen kriteereihin sekä Uudenmaan selviytymissuunnitelman sisältöön. Koronapandemiatilanteen vaikutus on eritelty realistisesti ja kriisin jälkeinen kysyntä- ja tarjontatilanne on kuvattu hyvin. Hankkeen neljästä tavoitteesta haastavin on Uudenmaan matkailualan saattaminen hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Tästä tavoitteesta suunnitellaan myös kilpailuvalttia ja kokonaisuuteen liittyviä toimenpiteitä kuvataan ansiokkaasti. Hankkeen muita tavoitteita ovat mm. tuotteistetut ja verkkomarkkinoidut palvelut sekä Uudenmaan kuntien ja yritysten tiiviimpi yhteistyö. Hankkeessa on mukana 15 Uudenmaan kuntaa.

 

Hankkeen kustannusarvio (kaikki osatoteuttajat yhteensä)

 

Henkilöstökulut

124 660 €

Yleiskulut

  29 918 €

Matkakulut

           0 €

Ostopalvelut

239 000 €

joista asiantuntijapalveluita

130 000 €

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

           0 €

Vuokrat

           0 €

Muut kulut

           0 €

Yhteensä

393 578 €

Tulot

           0 €

Nettokulut yhteensä

393 578 €

 

Hankkeen rahoitussuunnitelma (osatoteuttajat yhteensä)

 

Haettava UKKE-rahoitus

314 862 €

Kuntarahoitus

  78 716 €

Muu julkinen rahoitus

           0 €

Yksityinen rahoitus

           0 €

Kokonaisrahoitus

393 578 €

tästä vähennetään hankkeen tulot

           0 €

Nettorahoitus yhteensä

393 578 €

 

Päätösesityksen perustelut

 

Hanke vastaa erittäin hyvin Uudenmaan kasvun ja elinvoiman määrärahan tavoitteisiin sekä Uudenmaan selviytymissuunnitelman sisältöön. Hanke tukee myös Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian tavoitteita mm. hiilineutraalisuuden ja innovatiivisten palveluiden osalta. Hankkeen toteuttajat ovat sitoutuneita ja konsortio on kuntien osalta harvinaisella tavalla kattava. Hankesuunnitelma on kunnianhimoinen, mutta samalla riittävän yksityiskohtainen. Matkailualan pandemian jälkeistä kilpailutilannetta on ennakoitu ja eritelty asiantuntevasti. Yhteistyö ja koordinaatio Visit Finlandin kanssa on huomioitu hyvin.

 

Yhteys Uudenmaan selviytymissuunnitelmaan, Uudenmaan maakuntaohjelmaan ja Uudenmaan Älykkään erikoistumisen strategiaan

 

Hanke toteuttaa Uudenmaan selviytymissuunnitelman toimenpidekokonaisuutta; Panostetaan Uudenmaan (ja kokoSuomen) saavutettavuuteen sekä Uudestamaasta Suomen edelläkävijä hiilineutraalisuuden saavuttamisessa.

 

Hanke toteuttaa Uusimaa-ohjelman strategisia valintoja; Menestyvä ja vastuullinen bisnes sekä Ilmastoviisas ja monimuotoinen maakunta.

 

Hanke toteuttaa Uudenmaan Älykkään erikoistumisen strategian painopisteitä; Ilmastoneutraalius sekä Uudistuva teollisuus ja innovatiiviset palvelut.

 

Asian tausta

 Myönnettävä rahoitus on työ- ja elinkeinoministeriön, valtioneuvoston 22.10.2020 (VN/6085/2020-TEM-8) tekemän päätöksen perusteella myöntämää rahoitusta maakuntien liitoille vuoden 2020 talousarvion momentilta 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, siirtomääräraha 3 v) alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 5 §:n 2 momentin mukaisesti.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

  • yllä selostusosassa mainituin perusteluin myöntää Novago Yrityskehitys Oy:lle Carbon Neutral Experience - Uudenmaan matkailusektorin matka kohti hiilineutraaliutta -hankkeen toteuttamiseen Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta yhteensä enintään 289 000 euroa, kuitenkin enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
  • että rahoitusta maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti jälkikäteen maksatushakemusten perusteella.
  • että koska UKKE-rahoitusta on myönnetty haettua määrää vähemmän, tulee päähakijan ennen hankkeen käynnistämistä lähettää rahoittajalle hankkeen tarkistettu kustannusarvio sekä rahoitussuunnitelma.

 

 

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

  • yllä selostusosassa mainituin perusteluin myöntää Novago Yrityskehitys Oy:lle Carbon Neutral Experience - Uudenmaan matkailusektorin matka kohti hiilineutraaliutta -hankkeen toteuttamiseen Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta yhteensä enintään 289 000 euroa, kuitenkin enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
  • että rahoitusta maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti jälkikäteen maksatushakemusten perusteella.
  • että koska UKKE-rahoitusta on myönnetty haettua määrää vähemmän, tulee päähakijan ennen hankkeen käynnistämistä lähettää rahoittajalle hankkeen tarkistettu kustannusarvio sekä rahoitussuunnitelma.

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Heikki Kallasvaara

 

Täytäntöönpano:

Rahoituksen hakija on antanut suostumuksen päätöksen sähköiseen tiedoksiantoon rahoitushakemusta jättäessään.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa