Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 26.04.2021/Pykälä 48

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoituspäätös; Vihreän ja digitaalisen yrittäjyyden tukeminen Uudellamaalla - EER 2021-2022; Uudenmaan liitto

 

Maakuntahallitus 26.04.2021 § 48  

291/07.00.03.02/2021  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää myöntää Uudenmaan liitolle Vihreän ja digitaalisen yrittäjyyden tukeminen Uudellamaalla - EER 2021-2022 -nimisen hankkeen toteuttamiseen Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoitusta.

 

Selostus

Asian vireilletulo

 

Hakemus on saapunut 30.3.2021.

Hakijana on Uudenmaan liitto. Hanke on yhden hakijan hanke.

Kustannusmalli on flat rate 24 %.

 

Hankkeen kuvaus

 

Hankkeen kesto on 1.8.2021 - 31.3.2023.

Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa yritysten ja muiden sidosryhmien ajattelutavan muutosta kohti vihreää ja digitaalista yrittäjyyttä, joka tukee alueen vihreää siirtymää. Hanke varmistaa EER-teemavuoden menestyksekkään läpiviennin ja nostaa kiertotalousyrittäjyyden Uudenmaan kehittämisen keskiöön. Hankkeessa on vahvaa yhteistyötä ja verkostotoimintaa ja nopeutetaan uusmaalaisten yritysten elpymistä ja uutta taloudellista kasvua. Hankkeen toimenpiteillä lisätään Uudenmaan pk-yritysten sekä opiskelijoiden osaamista ja kyvykkyyttä, edistetään kestävien liiketoimintamallien käyttöönottoa sekä lisätään alueemme toimijoiden kansainvälistä näkyvyyttä ja pääsyä kansainvälisiin verkostoihin.

 

Hanke jakautuu kolmeen työpakettiin.

  1. Laajan sidosryhmäjoukon sitouttaminen vuoden toimeenpanoon, EER-vuotta toteuttavien hankkeiden keskinäinen koordinaatio, EER-alueiden keskinäinen koordinaatio sekä yhteydenpito Euroopan Alueiden komitean kanssa.
  2. Varmistetaan onnistunut ja tehokas viestintä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Viestinnällä on aivan keskeinen merkitys vuoden onnistumisessa.
  3. Toimenpiteet, joilla edistetään vihreää ja digitaalista yrittäjyyttä. Tällaisia ovat mm. kiertotalous- ja digineuvontapalvelujen kehittämiseen liittyvän verkoston vahvistaminen sekä vihreän ja digitaalisen yrittäjyyden mahdollisuuksista kertovien viestintämateriaalien levittäminen verkoston avulla pk-yritysten ja opiskelijoiden parissa.

 

Hankkeen kustannusarvio (kaikki osatoteuttajat yhteensä)

 

Henkilöstökulut

124 000 €

Yleiskulut

  29 760 €

Matkakulut

           0 €

Ostopalvelut

144 240 €

joista asiantuntijapalveluita

  44 240 €

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

           0 €

Vuokrat

           0 €

Muut kulut

     2000 €

Yhteensä

300 000 €

Tulot

           0 €

Nettokulut yhteensä

300 000 €

 

Hankkeen rahoitussuunnitelma (osatoteuttajat yhteensä)

 

Haettava UKKE-rahoitus

240 000 €

Kuntarahoitus

  60 000 €

Muu julkinen rahoitus

           0 €

Yksityinen rahoitus

           0 €

Kokonaisrahoitus

300 000 €

tästä vähennetään hankkeen tulot

           0 €

Nettorahoitus yhteensä

300 000 €

 

Päätösesityksen perustelut

 

Hankkeessa on monipuolista yhteistyötä ja verkostotoimintaa, ja sillä on vahva elinkeinoelämän uudistumista vauhdittava aluekehittämisvaikutus. Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet sitovat yhteen Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekartan, Uudenmaan selviytymissuunnitelman sekä läpileikkaavasti Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian tavoitteet. Hanke nostaa yhdessä Uudenmaan Euroopan Yrittäjyysalue -teemavuoden kanssa kiertotalousyrittäjyyden Uudenmaan kehittämisen keskiöön. Tavoitteena on laajempi ajattelutavan muutos kohti vihreää ja digitaalista yrittäjyyttä, joka tukee alueen vihreää siirtymää.

 

Yhteys Uudenmaan selviytymissuunnitelmaan, Uudenmaan maakuntaohjelmaan ja Uudenmaan Älykkään erikoistumisen strategiaan

 

Hanke toteuttaa Uudenmaan selviytymissuunnitelman toimenpidekokonaisuuksia; Uudestamaasta Suomen edelläkävijä hiilineutralisuuden saavuttamisessa, Vahvistetaan Uudenmaan digitaalisuutta ja kestävyyttä sekä Panostetaan Uudenmaan kv-ekosysteemeihin, osaamiseen ja TKI-toimintaa.

 

Hanke toteuttaa Uusimaa-ohjelman strategisia valintoja; Menestyvä ja vastuullinen bisnes sekä Ilmastoviisas ja monimuotoinen maakunta.

 

Hanke toteuttaa Uudenmaan Älykkään erikoistumisen strategian painopisteitä; Ilmastoneutraalius sekä Uudistuva teollisuus ja innovatiiviset palvelut.

 

Asian tausta

 Myönnettävä rahoitus on työ- ja elinkeinoministeriön, valtioneuvoston 22.10.2020 (VN/6085/2020-TEM-8) tekemän päätöksen perusteella myöntämää rahoitusta maakuntien liitoille vuoden 2020 talousarvion momentilta 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, siirtomääräraha 3 v) alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 5 §:n 2 momentin mukaisesti.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

  • yllä selostusosassa mainituin perusteluin myöntää Uudenmaan liitolle Vihreän ja digitaalisen yrittäjyyden tukeminen Uudellamaalla - EER 2021-2022 -hankkeen toteuttamiseen Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta yhteensä enintään 222 000 euroa, kuitenkin enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
  • että rahoitusta maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti jälkikäteen maksatushakemusten perusteella.
  • että koska UKKE-rahoitusta on myönnetty haettua määrää vähemmän, tulee päähakijan ennen hankkeen käynnistämistä lähettää rahoittajalle hankkeen tarkistettu kustannusarvio sekä rahoitussuunnitelma.

 

 

Päätös:

 

Maakuntahallitus päätti

  • yllä selostusosassa mainituin perusteluin myöntää Uudenmaan liitolle Vihreän ja digitaalisen yrittäjyyden tukeminen Uudellamaalla - EER 2021-2022 -hankkeen toteuttamiseen Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta yhteensä enintään 222 000 euroa, kuitenkin enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
  • että rahoitusta maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti jälkikäteen maksatushakemusten perusteella.
  • että koska UKKE-rahoitusta on myönnetty haettua määrää vähemmän, tulee päähakijan ennen hankkeen käynnistämistä lähettää rahoittajalle hankkeen tarkistettu kustannusarvio sekä rahoitussuunnitelma.

 

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Outi Ervasti

 

Täytäntöönpano:

Rahoituksen hakija on antanut suostumuksen päätöksen sähköiseen tiedoksiantoon rahoitushakemusta jättäessään.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa