Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 17.05.2021/Pykälä 63


 

Vihreän ja digitaalisen yrittäjyyden tukeminen Uudellamaalla - EER 2021-2022 -hankkeen perustaminen

 

Maakuntahallitus 17.05.2021 § 63  

566/00.01.03.00/2021  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää perustaa Vihreän ja digitaalisen yrittäjyyden tukeminen Uudellamaalla - EER 2021-2022 -hankkeen Uudenmaan liittoon.

 

Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa yritysten ja muiden sidosryhmien ajattelutavan muutosta kohti vihreää ja digitaalista yrittäjyyttä, joka tukee alueen vihreää siirtymää. Hanke varmistaa EER-teemavuoden menestyksekkään läpiviennin ja nostaa kiertotalousyrittäjyyden Uudenmaan kehittämisen keskiöön. Hankkeen kesto on 1.8.2021 - 31.3.2023. Hanke rahoitetaan Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -määrärahasta.

 

Selostus

Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2021-31.3.2023 ja sen toteuttaja on Uudenmaan liitto. Hankkeella varmistetaan EER-teemavuoden menestyksekäs läpivienti. Hankkeessa on monipuolista yhteistyötä ja verkostotoimintaa, ja sillä on vahva elinkeinoelämän uudistumista vauhdittava aluekehittämisvaikutus. Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet sitovat yhteen Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekartan, Uudenmaan selviytymissuunnitelman sekä läpileikkaavasti Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian tavoitteet. Hanke nostaa yhdessä Uudenmaan Euroopan Yrittäjyysalue -teemavuoden kanssa kiertotalousyrittäjyyden Uudenmaan kehittämisen keskiöön. Tavoitteena on laajempi ajattelutavan muutos kohti vihreää ja digitaalista yrittäjyyttä, joka tukee alueen vihreää siirtymää.

 

Hanke jakautuu kolmeen työpakettiin.

  1. Laajan sidosryhmäjoukon sitouttaminen vuoden toimeenpanoon, EER-vuotta toteuttavien hankkeiden keskinäinen koordinaatio, EER-alueiden keskinäinen koordinaatio sekä yhteydenpito Euroopan Alueiden komitean kanssa.
  2. Varmistetaan onnistunut ja tehokas viestintä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Viestinnällä on aivan keskeinen merkitys vuoden onnistumisessa.
  3. Toimenpiteet, joilla edistetään vihreää ja digitaalista yrittäjyyttä. Tällaisia ovat mm. kiertotalous- ja digineuvontapalvelujen kehittämiseen liittyvän verkoston vahvistaminen sekä vihreän ja digitaalisen yrittäjyyden mahdollisuuksista kertovien viestintämateriaalien levittäminen verkoston avulla pk-yritysten ja opiskelijoiden parissa.

 

Hanke toteuttaa Uusimaa-ohjelman strategisia valintoja; Menestyvä ja vastuullinen bisnes sekä Ilmastoviisas ja monimuotoinen maakunta.

 

Hanke toteuttaa Uudenmaan Älykkään erikoistumisen strategian painopisteitä; Ilmastoneutraalius sekä Uudistuva teollisuus ja innovatiiviset palvelut.

 

Hankkeen kustannusarvio on 277 500 euroa, josta Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta on enintään 222 000 euroa, Uudenmaan liiton omarahoitus hankkeelle on 20 % (enintään 55 500 euroa).

 

 

Asian tausta

 Maakuntahallitus päätti hankkeen rahoittamisesta kokouksessaan 26.4.2021.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

  • perustaa Vihreän ja digitaalisen yrittäjyyden tukeminen Uudellamaalla - EER 2021-2022 -hankkeen
  • nimetä hankkeen vastuujohtajaksi aluekehittämisen vastuualueen johtajan
  • velvoittaa projektin noudattamaan Uudenmaan liiton voimassa olevaa projektiohjetta

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Eero Venäläinen

 

 

Päätös:  Maakuntahallitus päätti

  • perustaa Vihreän ja digitaalisen yrittäjyyden tukeminen Uudellamaalla - EER 2021-2022 -hankkeen
  • nimetä hankkeen vastuujohtajaksi aluekehittämisen vastuualueen johtajan
  • velvoittaa projektin noudattamaan Uudenmaan liiton voimassa olevaa projektiohjetta