Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 17.05.2021/Pykälä 64


 

Uudenmaan kriisirahoitushankkeiden toteutuksen ja vaikuttavuuden arviointi

 

Maakuntahallitus 17.05.2021 § 64  

548/02.08.01.00/2021  

 

Tiivistelmä

Uudenmaan liitto avasi 7.4.2020 alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman määrärahan haun Uudenmaan kriisirahoitus (UKRI) -nimisenä koronaepidemian vaikutusten lieventämiseen ja niistä toipumiseen. Hakemuksia saatiin liki 50 ja rahoitusta myönnettiin 13 hankkeelle yhteensä reilut miljoona euroa. Summa muodostui TEM:in myöntämästä maakuntien omaehtoisen kehittämisen määrärahasta 650 000 euroa ja Uudenmaan liiton omasta budjetista myönnetystä lisämäärärahasta 366 300 euroa. ?

 

Uudenmaan liitto kilpailutti ulkopuolisen toimijan arvioimaan kriisirahoitushankkeiden toteutusta ja vaikuttavuutta.  Arvioinnin toteuttaa Gaia Consulting Oy aineistoanalyysin, haastattelujen, itsearvioinnin ja asiantuntija-analyysin keinoin ajalla 1.12.2020 -30.6.2021. Vaikuttavuusarvioinnin perusteella rahoitetut hankkeet pääosin saavuttivat niille asettamansa tavoitteet ja saivat hyvää palautetta kohderyhmiltään. Uudenmaan kriisirahoituksen voidaan todeta vaikuttaneen positiivisesti alueen yritysten koronakriisistä selviytymiseen.             

 

Selostus

Uusimaa on koronavirusepidemiasta voimakkaimmin kärsinyt maakunta Suomessa. Valtioneuvosto teki mm. 25.3.2020 päätöksen Uudenmaan eristämisestä muusta Suomesta epidemian leviämisen ehkäisemiseksi. Epidemia oli jo keväällä 2020 aiheuttanut vakavan talouskriisin maakunnassa. Työ- ja elinkeinoministeriön 25.3.2020 julkaiseman tilaston mukaan Uudellamaalla 821 yritystä oli ilmoittanut lomautuksista koskien yli 130 000 lomautettavaa maakunnassa. Uudenmaan osuus koko maan lomautettavista oli 62,5 %.

 

Uudenmaan liitto päätti keväällä 2020 käyttää kaikkia sen käytettävissä olevia resursseja vaikean taloustilanteen helpottamiseksi. Tämän vuoksi Uudenmaan liitto avasi 7.4.2020 alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman määrärahan haun Uudenmaan kriisirahoitus (UKRI) -nimisenä koronaepidemian vaikutusten lieventämiseen ja niistä toipumiseen. Uudenmaan kriisirahoitusta voitiin myöntää elinkeino-, koulutus- ja työmarkkinatoimijoille sekä järjestöille toimialasta riippumatta vahvistamaan toimijoiden resursseja ja kykyä hoitaa kriisitilannetta sekä siitä toipumista. Etusijalle asetettiin hankkeet, joissa oli vahvaa yhteistyötä ja verkostotoimintaa. Rahoitusta voitiin myöntää enintään 80 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Hankkeiden tarkemmat valintakriteerit esitettiin hakuohjeessa.

 

Uudenmaan liitto noudatti myös selkeää työnjakoa eri tuen myöntämisessä suhteessa muihin rahoittajiin, kuten Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskuksiin ja Business Finlandiin. Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen, eikä voi myöskään myöntää yleistä toimintatukea.

 

Haku avattiin 7.4.2020 ja suljettiin 19.5.2020. Haku oli jatkuva. Hakemuksia saatiin liki 50 ja rahoitusta myönnettiin 13 hankkeelle yhteensä reilut miljoona euroa. Summa muodostui TEM:in myöntämästä maakuntien omaehtoisen kehittämisen määrärahasta 650 000 euroa ja Uudenmaan liiton omasta budjetista myönnetystä lisämäärärahasta 366 300 euroa. ?

 

Uudenmaan liitto kilpailutti ulkopuolisen arvioitsijan evaluoimaan Uudenmaan kriisirahoitushankkeiden toteutusta ja vaikuttavuutta.  Arvioinnin toteuttaa Gaia Consulting Oy aineistoanalyysin, haastattelujen, itsearvioinnin ja asiantuntija-analyysin keinoin ajalla 1.12.2020 -30.6.2021. Uudenmaan liitto halusi tietää toimeksiannon kautta mm. minkälaisia vaikutuksia UKRI-rahoituksella on ollut uusmaalaisten yritysten ja muiden toimijoiden selviytymiseen kriisistä ja onko se osaltaan auttanut jatkamaan toimintaa haasteista huolimatta. Edelleen haluttiin tietää, voidaanko arvioinnin tulosten pohjalta kehittää rahoituksenhakuun liittyvää prosessia tai lisätä hankkeiden vaikuttavuutta.

 

Vaikuttavuusarvioinnin perusteella rahoitetut hankkeet pääosin saavuttivat niille asettamansa tavoitteet ja saivat hyvää palautetta kohderyhmiltään. Uudenmaan kriisirahoituksen voidaan todeta vaikuttaneen positiivisesti alueen yritysten koronakriisistä selviytymiseen.

 

Arviointiraportin mukaan Uudenmaan liiton kannattaa tulevissa rahoitushauissa painottaa rahoituksen viestintää, hankkeiden välistä koordinaatiota (tiedonvaihto ja yhteistyön fasilitointi) sekä vaikuttavien hankehakemusten valmistelun tukemista vaikuttavuuden maksimoimiseksi.

 

Lopullinen arviointiraportti valmistuu kesäkuussä 2021.

 

Asian tausta

Maakuntahallitus käsitteli ja hyväksyi haun ehdot 30.3.2020

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi UKRI-hankkeista tehdyn arvioinnin.

 

 

Lisätiedot:

Vastuujohtaja Juha Eskelinen

Asiantuntija Eero Venäläinen

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti merkitä tiedoksi UKRI-hankkeista tehdyn arvioinnin.