Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 27.09.2021/Pykälä 108


 

Uusimaa-ohjelma 2022-2025:n ja ympäristöselostuksen valmistelu (valtuustolle)

 

Maakuntahallitus 27.09.2021 § 108  

92/07.00.00.00/2021  

 

Tiivistelmä

Uusimaa-ohjelma 2022-2025 on maakuntaohjelma, joka sisältää kehittämisen painopisteet ja tavoitteet vuosille 2022-2025 sekä vision vuoteen 2030. Ohjelmassa kuvataan sen toteuttamisen välineet, eli potentiaaliset rahoitusohjelmat sekä toteuttamisen seuranta ja mittarit. Ohjelman lisäksi on laadittu sen vaikutuksia arvioiva ympäristöselostus.

 

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää viedä Uusimaa-ohjelma 2022-2025:n ja ympäristöselostuksen valmistelutilanteen tiedoksi valtuustolle.

 

Selostus

Uusimaa-ohjelma 2022-2025 on maakuntaohjelma, joka sisältää maakunnan vision vuoteen 2030, kehittämisen painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2022-2025. Ohjelmaa on työstetty useissa työpajoissa Uudenmaan liiton keskeisten kumppaneiden, eli Uudenmaan ELY-keskuksen, kuntien, koulutus- ja tutkimuslaitosten sekä järjestöjen kanssa. Valmistelussa on huomioitu keskeiset kehittämislinjaukset ja strategiat globaalilta tasolta kuntatasolle. Ohjelma tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista Uudellamaalla ja ohjelman laatimisessa on otettu huomioon Uudenmaan kuntien strategiat ja niiden tavoitteet.

 

Uusimaa-ohjelma 2022-2025 sisältää myös keskeisten muutosvoimien kuvauksen sekä tiiviin tilastokatsauksen maakunnasta perustana kehittämisen painopisteille ja tavoitteille.

 

Ohjelman visio vuodelle 2030 on "Reilusti edellä". Se tarkoittaa, että vuonna 2030 Uusimaa on reilusti edellä:

  • ilmastonmuutoksen hillinnässä. Tavoitteemme on olla hiilineutraali maakunta vuonna 2030.
  • taloudellisessa kilpailukyvyssä. Tavoitteemme on nostaa Uudenmaan TKI-menojen osuus 5 prosenttiin maakunnan bruttokansantuotteesta.
  • hyvinvoinnissa. Tavoitteenamme on saavuttaa Uudellamaalla 80 prosentin työllisyysaste vuoden 2030 loppuun mennessä.

Ohjelman painopisteet ovat: Ympäristöviisas Uusimaa, Menestyvä Uusimaa ja Onnellisten Uusimaa. Jokaisessa painopisteessä on kolme tavoitetta, joita toteutetaan toimenpidekokonaisuuksien avulla.

 

Ohjelmassa kuvataan sen toteuttamisen välineet, eli potentiaaliset rahoitusohjelmat sekä toteuttamisen seuranta ja mittarit. Ohjelma sisältää myös tiivistelmän erillisestä, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa käsittelevästä älykkään erikoistumisen strategiasta.

 

Uusimaa-ohjelman ympäristövaikutuksia on arvioitu erillisessä ympäristöselostuksessa, jonka yhteenveto on ohjelman liitteenä.

 

Asian tausta

Maakuntaohjelman laadinnassa noudatetaan lakia alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita. Maakuntaohjelman ympäristöarviointi tehdään SOVA-lain (laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista, 200/2005) mukaisesti.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

-         esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi Uusimaa-ohjelma 2022-2025:n ja ympäristöselostuksen valmistelutilanteen.

-         tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

-         esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi Uusimaa-ohjelma 2022-2025:n ja ympäristöselostuksen valmistelutilanteen.

-         tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Rosa Tuomi