Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 20.12.2021/Pykälä 169


 

Sitouttavan ilmastotyön malli Uudenmaan kunnille -hankkeen perustamispäätös

 

Maakuntahallitus 20.12.2021 § 169  

999/00.01.03.00/2021  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään päätettäväksi, että se perustaa Sitouttavan ilmastotyön malli Uudenmaan kunnille (SILTA) -hankkeen alaisuuteensa.

 

Ympäristöministeriö on tehnyt  9.11.2021 myönteisen päätöksen alueen kuntien ilmastotyön tukena- avustushausta Uudenmaan liitolle SILTA-hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen tavoitteena on on sitouttaa Uudenmaan kuntia ilmastotyöhön ja yhteiseen tavoitteeseen, tuoda ilmastotyötä tunnetuksi ja ymmärretyksi kaikille keskeisille tahoille kunnassa sekä avustaa laatimaan toimenpideohjelmia, auttaa hankkeistamisessa ja seurannan rakentamisessa.

 

Selostus

Hankkeen perusideana on rakentaa sitouttavan ilmastotyön malli kuntien ilmastotyön pohjaksi. Tavoitteena on myös laatia tiekarttoja tai toimenpideohjelmia niille kunnille, jotka tarvitsevat tukea ilmastotyöhönsä. Kunnille tarjotaan polkua ilmastotyön sitouttamiseen kunnassa laaja-alaisesti ja sen vauhdittamiseen ja konkretisointiin hanketyön avulla.

 

Hankkeessa rakennetaan nelivaiheinen prosessi, jossa sitouttaminen tapahtuu eri kohderyhmille eri tavoin. Kohderyhminä ovat kuntien luottamushenkilöt sekä eri toimialojen vastuuhenkilöt. Prosessin vaiheina ovat
1) Johtoa sitouttavat toimet,

2) Toimialoja sitouttava toimintamalli,

3) Seurannan tuki ja

4) Ilmastoratkaisija ja hankeklinikat.

 

Kuntia autetaan konkretisoimaan ilmastotyötä, tukemaan osaltaan vihreää siirtymää sekä hakemaan hankerahoitusta ilmastotyön tueksi. Hanke tukee ilmastolain vaadetta laatia kuntatasoisia ilmastosuunnitelmia. Kunnat voivat valita prosessista oman ilmastotyönsä vaiheeseen sopivat elementit. Tavoitteena on saada kaikille Uudenmaan kunnille ilmastositoumus tai toimenpideohjelma.

 

Hankkeen kesto on 1.1.2022 - 31.5.2023.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 120 000 euroa josta Ympäristöministeriön avustus on 70 % eli 84 000 euroa, loppurahoitus on liiton omarahoitusta (30 %, 36 000 euroa)

 

Hankkeen vastuujohtajaja toimii aluekehittämisen johtaja Juha Eskelinen, projektipäällikkönä hankkeeseen palkattava ilmastoasiantuntija ja talousvastaavana Paula Latvanen.

 

Hankkeelle palkataan kokoaikainen ilmastoasiantuntija, joka aloittaa työn Uudenmaan liitossa 1.1.2022.

 

Asian tausta

Tuleva valtuustokausi on merkittävä ilmastotyön kannalta, silloin tehdään keskeiset päätökset ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Uusimaa esittää maakunnan ilmastotavoitteen kiristämistä vuoteen 2030. Haasteena on kuntien sisällä sen keskittyminen ympäristötoimeen.

 

Hanke tarjoaa lisäresurssin ja asiantuntijaosaamista kunnan ilmastotyöhön. Se on usein kynnyskysymys ilmastoasioiden edistämisessä pienissä kunnissa. Ympäristöpuolen työntekijät ovat erittäin kuormitettuja tällä hetkellä, kun tehtäväkenttä on laaja. Ilmastoasiat vaativat oman erityisosaamisensa, jota ei välttämättä ehditä kasvattaa muun työn ohessa. Asiantuntijatuen lisäksi hanke tarjoaa yhteistyöverkoston ja sparrausryhmän muista vastaavassa tilanteessa olevista kunnista. Kokemustenvaihdon kautta voidaan joukkoistaa sekä koettuja haasteita että löytää uusia ratkaisuja. Myös hankeideointi saa vauhtia ylikunnallisesta toiminnasta ja resurssien yhdistäminen tuo sekä taloudellisia että henkilöstöpuolen hyötyjä.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

-        perustaa Sitouttavan ilmastotyön malli Uudenmaan kunnille
-hankkeen,

-        nimetä hankkeen vastuujohtajaksi aluekehittämisen vastuualueen johtajan,

-        velvoittaa hankkeen noudattamaan Uudenmaan liiton voimassa olevaa projektiohjetta.

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

-        perustaa Sitouttavan ilmastotyön malli Uudenmaan kunnille
-hankkeen,

-        nimetä hankkeen vastuujohtajaksi aluekehittämisen vastuualueen johtajan,

-        velvoittaa hankkeen noudattamaan Uudenmaan liiton voimassa olevaa projektiohjetta.

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Pia Tynys