Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 105 

Alueiden Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoituspäätös; AKKE-rahoituksen hankekehityksen tuki ja rahoituksen hallinnointi; Uudenmaan liitto

 

Maakuntahallitus 24.10.2022 § 105  

281/07.00.03.02/2022  

 

Tiivistelmä 

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää myöntää Uudenmaan liitolle AKKE-rahoituksen hankekehityksen tuki ja rahoituksen hallinnointi -nimisen hankkeen toteuttamiseen Alueiden Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoitusta.

 

Selostus

Asian vireilletulo

 

Hakijana on Uudenmaan liitto, hakemus on saapunut 12.8.2022.

 

Hankkeen kuvaus

 

Hankkeen tavoite on turvata ja kehittää oikea-aikaista tasokasta kansallisen rahoituksen hallinnointia niin, että se vastaa Uudenmaan liitolla käytössä olevaa rahoitusta.

 

Yhteys Uudenmaan maakuntaohjelmaan

 

Hanke on oman tuotannon sisäinen hanke, jolla ei suoraan ole yhteyttä Uusimaa-ohjelman toimenpiteisiin. Välillisesti se toteuttaa Uusimaa ohjelman visiota "ReilustiEdellä" kehittämällä kansallisen rahoituksen hallinnointia ja verkottamalla toimijoita.

Hankkeen kustannusarvio

 

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 86 000 €.

 

Hankkeen tarkemmat päätöstiedot ja toteuttamisen ehdot on kuvattu tämän päätöksen liitteessä.

 

Päätösesityksen perustelut

 

 TEM:n ohjeistuksen mukaan maakunnan liitto voi käyttää alueiden kestä-vän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahaa liitossa tapahtuvaan ko.varojen hallinnointiin kuten myöntämiseen, maksamiseen ja seurantaan liittyviin välttämättömiin ja kohtuullisiin kustannuksiin. Uudellemaalle myönnetty AKKE-määräraha on suuruusluokaltaan sellainen, että sen laadukas ja lainmukainen hallinnointi ja siihen liittyvät kehittämistyöt edellyttävät hankkeen mahdollistamaa hankehallinnon lisäresurssointia Uudenmaan liitossa.

 

Asian tausta

 Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha on työ- ja elinkeinoministeriön myöntämää rahoitusta maakuntien liitoille vuoden 2022 talousarvion momentilta 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen).

 

Päätösesitys:

 Maakuntahallitus päättää

-        yllä selostusosassa mainituin perusteluin hyväksyä hankkeen rahoitettavaksi ja myöntää hankkeen toteuttamiseen tukea alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021) nojalla hankesuunnitelman mukaisesti,

-        hyväksyä hankkeen kokonaiskutannukseksi 86 000 euroa,

-        myöntää tukea enintään 80 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista eli enintään 68 800 euroa.

 

Tukea voidaan käyttää 1.1.2023-31.12.2024 välisenä aikana hyväksytyn hankesuunnitelman toteuttamiseen ja tässä päätöksessä esitettyjen kustannusten kattamiseen tämän päätöksen ja sen ehtojen mukaisesti.

Päätös:

 Maakuntahallitus päätti

-        yllä selostusosassa mainituin perusteluin hyväksyä hankkeen rahoitettavaksi ja myöntää hankkeen toteuttamiseen tukea alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021) nojalla hankesuunnitelman mukaisesti,

-        hyväksyä hankkeen kokonaiskutannukseksi 86 000 euroa,

-        myöntää tukea enintään 80 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista eli enintään 68 800 euroa.

 

Tukea voidaan käyttää 1.1.2023-31.12.2024 välisenä aikana hyväksytyn hankesuunnitelman toteuttamiseen ja tässä päätöksessä esitettyjen kustannusten kattamiseen tämän päätöksen ja sen ehtojen mukaisesti.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Outi Ervasti

 

Täytäntöönpano:

 Uudenmaan liitto