Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntavaltuusto
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 16


Liite 1 Talousarvio 2023, taloussuunnitelma 2023-2025, mv 13.12.2022
Diat - Uudenmaan liiton talousarvio 2023

 

Vuoden 2023 talousarvion sekä vuosien 2023-2025 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen (valtuustolle)

 

Maakuntahallitus 21.11.2022 § 116 

 

Tiivistelmä  

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025.

 

Vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa Uudenmaan liiton toiminta jaetaan kahteen tulosryhmään: varsinaiseen toimintaan ja projekteihin. 
 
Varsinaisen toiminnan toimintamenot ovat 8,7 miljoonaa euroa, projektien 0,9 miljoonaa euroa. Talousarvio laaditaan alijäämäisenä. Toiminnalliset tavoitteet on laadittu yhteistyössä henkilöstön kanssa strategialähtöisinä ja poikkihallinnollisina. Uudenmaan liiton aluekehitysrahastosta esitetään tuloutettavaksi yhteensä 250 000 euroa vuoden 2023 taloussuunnitelmaan. 

 

Selostus  

Vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa Uudenmaan liiton varsinaisen toiminnan toimintamenot ovat 8 695 000 euroa. Lisäystä edellisvuoteen on 3 500 euroa. 

  

Toimintatulot ovat yhteensä 8 193 000 euroa, mikä on 40 595 euroa enemmmän kuin vuonna 2022. Jäsenkuntien maksuosuudet ovat yhteensä 7 666 405 euroa. Jäsenkuntien maksuosuudet pysyvät samalla tasolla kuin vuonna 2022 ja vuonna 2021, jolloin jäsenmaksuosuuksiin tehtiin kokonaisuudessaan viiden prosenttiyksikön vähennys vuoden 2020 tasolta. Maksuosuudet laskutetaan kuutena tasasuuruisena eränä. 

  

Liitossa hallinnoitavien projektien kokonaismääräraha on 0,9 miljoonaa euroa ja niiden kokonaisrahoitus muodostuu vuonna 2023 liiton omarahoitusosuudesta tai muusta kuntarahoituksesta (16,9%), valtion myöntämästä rahoituksesta (62,3%) ja EU-rahoituksesta (20,8%). 

  

Talousarvioehdotuksen loppusummaksi muodostuu 9,61 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 aluekehitysrahastosta suunnitellaan tuloutettavaksi yhteensä 250 000 euroa etenkin EU-ohjelmakausien välisellä ylimenokaudella tehtävää hanketoimintaa varten. Talousarvio laaditaan 287 000 euroa alijäämäisenä. 

  

Maakuntavaltuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet on laadittu strategialähtöisinä ja poikkihallinnollisina. 

  

Asian tausta 

 

Valmistelu 

  Toiminta- ja taloussuunnitelma on valmisteltu johtoryhmän johdolla liiton ydintoimintojen yhteistyönä.  

  

Jatkotoimenpiteet 

  Maakuntahallitus vastaa talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumisesta. Uudenmaan liiton hallintosäännön mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan maakuntahallitukselle sen päättämällä tavalla. 

  

Talousarvion laatimisen yhteydessä on valmisteltu tehtäväkohtaiset käyttösuunnitelmat, jotka tarkentavat tehtävien sisältämiä määrärahoja. Hallintosäännön mukaisesti maakuntajohtaja voi tarvittaessa tarkistaa käyttösuunnitelmaa talousarviovuoden aikana. 

 

Päätösesitys: 

Maakuntahallitus päättää 

 

-        esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025 

-        tehdä 250 000 euron suuruisen tuloutuksen Uudenmaan liiton aluekehitysrahastosta vuoden 2023 taloussuunnitelmaan 

-        että talouden toteuma raportoidaan maakuntahallitukselle neljännesvuosittain, toiminnan toteutuminen puolivuosittain, 30.6. ja tilinpäätöksen yhteydessä 

-        hyväksyä jäsenkuntaosuuksien laskutuksen liiton toimintaan talousarvion mukaisesti tasasuuruisina erinä kuusi kertaa vuodessa 

-        oikeuttaa liiton toimiston tekemään asiakirjaan teknisluonteisia korjauksia. 

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti esityksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Inka Tikkanen 

Asiantuntija Jukka Hynninen 

 

 

Maakuntavaltuusto 13.12.2022 § 16  

368/02.01.00/2022  

 

Maakuntajohtaja antaa asiasta suullisen selostuksen kokouksessa. 

 

Päätösesitys:

Maakuntavaltuusto päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025.

 

 

 

Päätös:

Maakuntavaltuusto päätti hyväksyä talousarvion vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025.