Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntavaltuusto
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 19


 

Uudenmaan liiton luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitusten saattaminen maakuntavaltuustolle tiedoksi

 

Tarkastuslautakunta 12.9.2021 § 26

 

Kuntalain 84 §:n nojalla tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa toimeen valinnasta.

 

Kuntalain 121 §:n mukaisesti tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle. Hallintojohtaja vastaa asian valmistelusta ja ylläpidosta hallintosäännössä nimettynä tarkastuslautakunnan yhteyshenkilönä.

 

Uudenmaan liitto on hankkinut sidonnaisuusrekisteri -verkkopalvelun Suomen Sidonnaisuusratkaisut Oy:ltä. Ilmoituksien kerääminen on käynnistetty heti luottamustoimihenkilövalintojen jälkeen.

 

Sidonnaisuusilmoitukset ja muutokset niihin tehdään TUPAS-tunnistautumisella, joten luottamushenkilöt ja viranhaltijat vastaavat suoraan ilmoitusten oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Sidonnaisuusrekisterin tarkoituksena on parantaa kansalaisten luottamusta kuntademokratiaan sekä muistuttaa päättäjiä sidonnaisuuksien merkityksestä muun muassa esteellisyyden ja vaalikelpoisuuden arvioinnissa. Sidonnaisuuksien ilmoittaminen on osa vastuullista poliittista päätöksentekoa.

 

Uudenmaan liiton hallintosäännön § 58 mukaan liiton toimisto huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta

liiton verkkosivuilla. Toimisto toimii sidonnaisuusrekisterin henkilötietolainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Hallintosäännön nojalla tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset maakuntavaltuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

Viimeksi tieto on annettu 2021 joulukuussa.

 

Lautakunta kuulee liiton edustajia sidonnaisuusilmoituksiin liittyvän prosessin hoitamisesta ja linjaa menettelytapoja yhdenmukaisten käytäntöjen varmistamiseksi. Sidonnaisuusilmoitukset

 

Ehdotus: Tarkastuslautakunta käsittelee ja hyväksyy Uudenmaan liiton sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät menettelytavat.

 

Päätös: Tarkastuslautakunta käsitteli ja hyväksyi Uudenmaan liiton sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät menettelytavat.

 

 

 

 

 

Maakuntavaltuusto 13.12.2022 § 19  

960/00.03.01.01/2021  

 

 Sidonnaisuusilmoitukset

 

Päätösesitys:

Maakuntavaltuusto päättää merkitä sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

 

Päätös:

 Maakuntavaltuusto päätti esityksen mukaisesti.