Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 21.11.2022/Pykälä 115


 

Maakunnan yhteistyöryhmän varajäsenen vaihtuminen: Saara Kuittinen-Kärkkäinen Ilmari Lastikan tilalle

 

Maakuntahallitus 21.11.2022 § 115  

901/00.00.00.01/2021  

 

Tiivistelmä

VTT on pyytänyt nimeämään Uudenmaan maakunnan yhteistyöryhmään varajäseneksi Saara Kuittinen-Kärkkäisen Ilmari Lastikan tilalle. Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää valita maakunnan yhteistyöryhmään uuden varajäsenen.             

 

Selostus

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on kuntien, valtion sekä työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjen yhteistyöelin, jonka tehtävänä on yhteensovittaa alueellisia kehittämistoimia.

 

Maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään laissa alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimenpanosta (756/2021) § 19-20.

 

Yhteistyöryhmässä on oltava kattavasti edustettuna alueen kunnat ja maakunnan liitto, ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset ja muut tehtävien kannalta merkittävät valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot ja alueen kehittämisen kannalta keskeiset tehot kuten työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt ja muut kansalaisyhteiskuntaa edustavat järjestöt.

 

Maakuntahallitus on nimennyt 29.11.2021 maakunnan yhteistyöryhmään alueen kuntia ja maakunnan liittoa edustavat jäsenet. Heidän toimikautensa on maakunnan liiton valtuuston toimikausi.

 

MYR:n kokoonpanon tulee täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n 1 momentin ehto, jonka mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Kiintiösäännös koskee erikseen sekä varsinaisia että varajäseniä.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää valita maakunnan yhteistyöryhmään uuden varajäsenen.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti valita Saara Kuittinen-Kärkkäisen Uudenmaan maakunnan yhteistyöryhmän varajäseneksi.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Inka Tikkanen

 

Täytäntöönpano:

 Päätösote: uusi jäsen