Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 31.01.2022/Pykälä 3 

Maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen vahvistaminen

 

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 23.11.2021 § 77 

 

Tiivistelmä

Maakunnan yhteistyöryhmä lakisääteinen toimielin, jonka tehtävänä on yhteensovittaa aluekehittämistä koskevat suunnitelmien, ohjelmien ja sopimusten valmistelu ja toimeenpano. Maakuntahallitus asettaa maakunnan yhteistyöryhmän, nimittää sille puheenjohtajan ja vahvistaa sen työjärjestyksen. Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (HE 756/2021)

 

Maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksessä on kuvattu yhteistyöryhmän kokoonpano ja tehtävät sekä kokous- ja hallintomenettely ja päätöksenteko.

 

Työjärjestyksen ensimmäinen luku käsittelee työryhmän toimikautta, kokoonpanoa ja puheenjohtajistoa. Lisäksi luvussa kuvataan yhteistyöryhmän jäsenten asema ja yhteistyöryhmän tehtävät sekä sihteeristön ja maaseutujaoston tehtävät.

 

Työjärjestyksen toisessa luvussa kuvataan kokous- ja hallintomenettely, päätöksenteko ja äänestykset, kirjallinen menettely sekä esteellisyyden toteaminen.

 

Työjärjestys perustuu lakiin alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä valtioneuvoston asetukseen alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimenpanosta. Valmistelussa on huomioitu myös kuntalain, hallintolain sekä Uudenmaan liiton hallintosäännön kirjaukset.

 

Luonnos maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestykseksi on esityksen liitteenä.             

 

Päätösesitys:

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö esittää maakunnan yhteistyöryhmälle, että se hyväksyy liittenä olevan maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen ja esittää sen maakuntahallitukselle vahvistettavaksi.

 

Päätös:

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö siirsi asian käsittelyn 1.12.2021 pidettävään kokoukseen.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Ulla-Mari Karhu

 

­

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 01.12.2021 § 90 

 

Päätösesitys:

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö esittää maakunnan yhteistyöryhmälle, että se hyväksyy liittenä olevan maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen ja esittää sen maakuntahallitukselle vahvistettavaksi.

 

 

Päätös:

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö päätti esittää maakunnan yhteistyöryhmälle, että se hyväksyy liittenä olevan maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen ja esittää sen maakuntahallitukselle vahvistettavaksi.             

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Ulla-Mari Karhu

 

Maakunnan yhteistyöryhmä 10.12.2021 § 62 

 

Päätösesitys:

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy liitteenä olevan maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen ja esittää sen maakuntahallitukselle vahvistettavaksi.

 

Asian käsittely:

Keskustelussa todettiin, että työjärjestyksessä tulisi näkyä vahvemmin kytkentä Uusimaa-ohjelman tavoitteisiin ja toteuttamiseen.  Lisäksi Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian toteuttaminen laaja-alaisesti sidosryhmien yhteistyöllä on hyvä kirjata työjärjestykseen.

 

Päätös:

Palautettiin uudelleen valmisteluun.

 

 

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 11.01.2022 § 5 

 

Tiivistelmä

Maakunnan yhteistyöryhmä palautti työjärjestyksen uudelleenvalmisteluun 10.12.2021 kokouksessaan. MYR:n päätöksen mukaan työjärjestyksessä tulee näkyä vahvemmin kytkentä Uusimaa-ohjelman tavoitteisiin ja toteuttamiseen. Lisäksi MYR halusi, että Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian toteuttaminen laaja-alaisesti sidosryhmien yhteistyöllä kirjataan työjärjestykseen.

 

Valmisteluohjeen mukaisesti MYR:n työjärjestyksen pykälään neljä, yhteistyöryhmän tehtävät,  on lisätty seuraavat kohdat:

Maakunnan yhteistyöryhmä ohjaa alueen toimijoita Uusimaa-ohjelman tavoitteiden toteuttamiseen mm. kohdentamalla rahoitusta tavoitteiden mukaisesti. Yhteistyöryhmä seuraa Uusimaa-ohjelman hiilineutraaliuteen, kilpailukykyyn ja hyvinvointiin liittyvien tavoitteiden saavuttamista.

 

Maakunnan yhteistyöryhmä seuraa Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian toteuttamista alueella ja edistää strategian toteuttamista laaja-alaisesti sidosryhmien yhteistyöllä.

 

Päätösesitys:

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö esittää maakunnan yhteistyöryhmälle,  että se hyväksyy liittenä olevan maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen ja esittää sen maakuntahallitukselle vahvistettavaksi.  

 

Asian käsittely:

 Ulla-Mari Karhu esitteli asian.

 

 

 

Päätös:

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö päätti esittää maakunnan yhteistyöryhmälle,  että se hyväksyy liittenä olevan maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen ja esittää sen maakuntahallitukselle vahvistettavaksi.  

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Ulla-Mari Karhu

 

Maakunnan yhteistyöryhmä 20.01.2022 § 3 

  

Päätösesitys:

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy liitteenä olevan maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen ja esittää sen maakuntahallitukselle vahvistettavaksi.  

 

Asian käsittely:

Käsittelyn aikana puheenjohtaja teki seuraavan kannatetun lisäysesityksen työjärjestyksen pykälään 6, Maaseutujaosto.

Yhteistyöryhmä käsittelee maaseutujaoston, yhteistyöryhmän sihteeristön ja muun valmistelun perusteella vähintään kerran vuodessa monipuolisesti maaseutualueiden kehittämistoimia ja ottaa tässä huomioon maakuntaohjelman ja muiden kansallisten ja EU-tason kehityslinjausten ja ohjelmien tavoitteet ja rahoitusinstrumentit.

 

Päätös:

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi liitteenä olevan maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen pykälään kuusi tekemällään lisäyksellä täydennettynä ja esittää työjärjestyksen maakuntahallitukselle vahvistettavaksi.

 

 

 

Maakuntahallitus 31.01.2022 § 3  

938/00.04.04/2021  

 

Selostus

Maakunnan yhteistyöryhmä on lakisääteinen toimielin, jonka tehtävänä on yhteensovittaa aluekehittämistä koskevat suunnitelmien, ohjelmien ja sopimusten valmistelu ja toimeenpano. Maakuntahallitus asettaa maakunnan yhteistyöryhmän, nimittää sille puheenjohtajan ja vahvistaa sen työjärjestyksen.

 

Maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksessä on kuvattu yhteistyöryhmän kokoonpano ja tehtävät sekä kokous- ja hallintomenettely ja päätöksenteko. 

 

Työjärjestyksen ensimmäinen luku käsittelee työryhmän toimikautta, kokoonpanoa ja puheenjohtajistoa. Lisäksi luvussa kuvataan yhteistyöryhmän jäsenten asema ja yhteistyöryhmän tehtävät sekä sihteeristön ja maaseutujaoston tehtävät. 

 

Työjärjestyksen toisessa luvussa kuvataan kokous- ja hallintomenettely, päätöksenteko ja äänestykset, kirjallinen menettely sekä esteellisyyden toteaminen. 

 

Työjärjestys perustuu lakiin alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä valtioneuvoston asetukseen alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimenpanosta. Valmistelussa on huomioitu myös kuntalain, hallintolain sekä Uudenmaan liiton hallintosäännön kirjaukset. 

 

Maakunnan yhteistyöryhmän 20.1.2022 kokouksessaan hyväksymä työjärjestys on esityksen liitteenä. 

 

Päätösesitys:

Maakunnan yhteistyöryhmä esittää, että maakuntahallitus päättää vahvistaa maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen. 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti esityksen mukaan.

 

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Ulla-Mari Karhu