Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 19.04.2022/Pykälä 43


 

Interreg -ohjelmissa tehtävien kansallisen vastinrahan myöntämiseen ja maksamiseen liittyvien virkamiesten toimivallan ja tehtävien hyväksyminen sekä hallinnointiprosessin kuvaus

 

Maakuntahallitus 19.04.2022 § 43  

119/00.01.01/2021  

 

Tiivistelmä

Uudenmaan liitto toimii EU:n ohjelmakaudella 2021-2027 EU:n Interreg-ohjelmien valvojan ja kansallisen vastinrahan hallinnoinnin tehtävissä. Maakuntahallitus vastaa siitä, että hankkeiden hallinnointiin liittyvät tehtävät on eriytetty moitteettoman varainhoidon edellyttämällä tavalla. Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää virkamiesten toimivallasta ja tehtävistä Interreg-ohjelmien kansallisen vastinrahan hallinnointiin liittyvässä päätöksentekoprosessissa sekä merkitsee tiedoksi asiaan liittyvän hallinnointiprosessin kuvauksen ensimmäisen version.

 

Selostus

Hallintosäännön 16 § kohdan 4 mukaan maakuntahallitus vastaa alueiden kehittämisestä ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä rahoittamisesta annetun lainsäädännön mukaisista tehtävistä seuraavasti

  1. vastaa siitä, että Uudenmaan liiton välittävän toimielimen hallinto- ja valvontajärjestelmä sekä Interreg-ohjelmien valvojan ja kansallisen vastinrahan hallinnoinnin tehtävät toimivat lainsäädännön ja muiden maakunnan liittojen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti
  2. tekee rahoituksen irrotuspäätökset Uudenmaan liiton omasta viitteellisestä rahoituskehyksestä rahoitettavista hankkeista rakennerahasto-ohjelmakautta 2014-2020 toteuttavien hankkeiden osalta; toimivalta delegoitu maakuntajohtajalle
  3. vastaa siitä, että kohtiin I. ja II. liittyvät muut tehtävät eriytetään moitteettoman varainhoidon edellyttämällä tavalla

 

Uuden toimeenpanoasetuksen (797/2021) mukaisen hallinnointiprosessin kuvauksen ensimmäinen versio on laadittu mallikuvauspohjalle ja toimitettu työ- ja elinkeinoministeriöön ohjeiden mukaisesti. Ministeriö käsittelee kuvauksen ja antaa siihen liittyvät kommentit. Lopullinen ministeriön hyväksymä kuvaus tuodaan maakuntahallitukselle tiedoksi työ- ja elinkeinoministeriön hyväksynnän jälkeen.

 

Hallinnointiprosessin kuvauksessa on esitetty jokaisen Interreg- ohjelmien kansallisen vastinrahan hallinnoinnissa ja valvonnassa mukana olevan viranomaisen tehtävät ja tehtävien jako. Kuvaus tuodaan maakuntahallitukselle tiedoksi, koska se vastaa tehtävien eriyttämisvelvoitteen toteutumisesta Uudenmaan liitossa.

 

Eriyttämisellä tarkoitetaan tehtävien eriyttämistä sellaisella tasolla, ettei epäilystä vaarallisten työyhdistelmien syntymisestä voi syntyä objektiivisesti arvioiden. Tehtävät tulee olla eroteltu tehtäväkohtaisesti ei ainoastaan hankekohtaisesti.

 

Interreg-ohjelmien kansallisen vastinrahan päätöksenteko Uudenmaan liitossa

 

EU:n yleisasetuksesta (EU) 2021/1060 tulevan tehtävien eriyttämisvelvoitteen mukaisesti Interreg- ohjelmiin liittyvä päätöksenteko on eriytettävä tehtäväkohtaisesti. Interreg-ohjelmien kansallisen vastinrahoituksen hallinnointi on viranomaistoimintaa. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeiden mukaisesti maakuntahallituksella ei poliittisena toimielimenä ole roolia kansalliseen vastinrahaan liittyvässä päätöksenteossa.

 

Maakuntahallituksen tulee päätöksellään hyväksyä Uudenmaan liiton virkamiehien toimivalta ja tehtävät Interreg-ohjelmien kansallisen vastinrahan hallinnointiin liittyvässä päätöksentekoprosessissa. Tehtävät liitetään henkilöihin eikä nimikkeisiin, jotta tehtäväjakoa ei tarvitse tehdä uusiksi, jos henkilö vaihtaa tehtävää talon sisällä. Toimivallan ja tehtävien määrittelyssä on huomioitu eriyttämisvelvoitteen toteutuminen vaaditulla tavalla.

 

Tehtävä

Henkilö

Varahenkilö

Tekee rahoituspäätökset

Juha Eskelinen

Tiina Huotari

Tekee maksatuspäätökset

Paula Autioniemi

Jukka Hynninen

Tekee jatkotoimenpidepäätökset

Inka Tikkanen

Liisa Setälä

 

Yllä kuvatut päätökset tehdään Uudenmaan liiton asianhallintajärjestelmässä.

 

Asian tausta

Maakunnan liitto voi myöntää kansallista vastinrahoitusta Interreg-ohjelmien ja Interreg-ulkorajaohjelmien hankkeisiin alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021) nojalla. EU:n ohjelmakaudella 2021-2027 työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä toimivaltaisina maakunnan liittoina toimivat Uudenmaan liitto ja Lapin liitto.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää

-        hyväksyä yllä selostusosassa mainitun mukaisesti Uudenmaan liiton virkamiesten toimivallan ja tehtävät Interreg-ohjelmien kansallisen vastinrahan hallinnointiin liittyvässä päätöksentekoprosessissa

-        merkitä tiedoksi ohjelmakauden 2021-2027 Interreg-ohjelmien hallinnoinnin hallinnointiprosessin kuvauksen ensimmäisen version

 

 

Päätös:

 Maakuntahallitus päätti esityksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Tiina Huotari