Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 19.04.2022/Pykälä 44


 

Puhevallan delegointi maakuntajohtajalle operatiivisissa AURA- ja Interreg- asioissa

 

Maakuntahallitus 19.04.2022 § 44  

119/00.01.01/2021  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään, että se siirtää maakuntajohtajalle hallintosäännön 16 § mukaista puhevaltaansa tuomioistuimessa EU:n alue- ja rakennepolitiikan (AURA) rahastojen välittävän toimielimen hankerahoitustoiminnan sekä Interreg-ohjelmien kansallisen vastinrahan hallinnoinnin operatiivisten tehtävien osalta. Muilta osin puhevalta tuomioistuimissa jää edelleen maakuntahallitukselle. Tuomioistuimia koskeva toimivalta on tarpeen määritellä hallintoviranomaiselle (TEM) toimitettavassa hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksessa ja sen liitteissä.

 

Selostus

Uudenmaan liitto toimii EU:n ohjelmakaudella 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan (AURA- ohjelma) rahastojen välittävänä toimielimenä sekä vastaa ohjelmakaudella 2021-2027 EU:n Interreg -ohjelmien valvojan ja kansallisen vastinrahan hallinnoinnin tehtävissä. Tehtäviinsä liittyen liitto on velvollinen laatimaan AURA-ohjelman hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksen (HVJ) sekä sen liitteenä olevan Interreg-ohjelmien hallinnointikuvauksen.

 

Hallintosäännön 16 § 2. kohdan nojalla liiton puhevaltaa tuomioistuimessa käyttää maakuntahallitus, mutta se voi siirtää toimivaltansa maakuntajohtajalle. Maakuntahallituksen 8.11.2021 § 137 tekemässä delegointipäätöksessä siirrettiin toimivaltaa maakuntajohtajalle eräissä muissa asioissa, ei kuitenkaan tuomioistuimessa käytettävän toimivallan osalta.

 

HVJ-kuvaukseen sekä hallinnointikuvaukseen on tarpeen tarkentaa menettelyä tilanteessa, jossa Uudenmaan liiton tekemästä päätöksestä valitetaan Helsingin hallinto-oikeuteen AURA-ohjelman rahoitus-, maksatus- ja jatkotoimenpidepäätösten osalta tai Interreg-ohjelmien kansallisen vastinrahan hallinnointiin liittyen. Maakuntahallitukselle esitetään, että se siirtää tuomioistuimessa käytettävää puhevaltaansa maakuntajohtajalle AURA-ohjelman välittävän toimielimen operatiivisen hankerahoitustoiminnan kaikkien edellä mainittujen päätöstyyppien osalta. Sama koskee toimivallan siirtämistä Interreg-ohjelmien vastarahoituksen operatiivisiin hallinnointitehtäviin liittyen.

 

AURA- ohjelman välittävän toimielimen tehtävään ja Interreg-ohjelmien kansallisen vastinrahan hallinnointiin liittyvät oikeudenkäynnit voidaan katsoa tavanomaisiksi operatiivisiksi asioiksi, joista maakuntajohtaja voi vastata. AURA-ohjelman osalta maakuntajohtaja toimii tilivuosien vahvistajana, joten on asianmukaista, että hän voi myös käyttää ohjelmaa koskevaa puhevaltaa tuomioistuimessa operatiivisissa asioissa.

 

Tuomioistuimia koskevaa muuta puhevaltaa ei esitetä siirrettäväksi maakuntajohtajalle, vaan niistä vastaa edelleen maakuntahallitus. Sama koskee sellaisia AURA-ohjelman, Interreg-ohjelmien hallinnointia koskevaa tai muuta oikeudenkäyntiä, jossa on kyse Uudenmaan liiton toiminnasta organisaationa kyseisten ohjelmien toteuttamisessa. Tällöin liiton puhevaltaa tuomioistuimessa käyttää maakuntahallitus.

 

 

Asian tausta

 Esitys edellä mainitun puhevallan siirtämisestä maakuntajohtajalle liittyy EU-säännösten edellyttämään tehtävien eriyttämisen velvollisuuteen (EU:n Yleisasetus 69 artikla 1 kohta, 71 artikla 4 kohta, 74 artikla 3 kohta ja LIITE XI, LIITE XVI kohdat 1.3.4 ja  2.1.7). Tehtävien eriyttämisessä vastuu voi kuitenkin erikseen mainitussa tapauksissa olla samalla taholla. Varainkäytön todentaminen on sellainen tehtävä ja siten myös puhevallan siirtäminen tuomioistuimessa on mahdollista siirtää maakuntajohtajalle yllä esitetyllä tavalla.    

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää siirtää hallintosäännön 16 § 2. kohdan mukaista puhevaltaansa tuomioistuimessa maakuntajohtajalle EU:n ohjelmakauden 2021-2027

-        EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen välittävän toimielimen operatiivisten tehtävien osalta sekä

-        Interreg-ohjelmien kansallisen vastinrahoituksen hallinnoinnin operatiivisten tehtävien osalta.

 

Päätös:

 Maakuntahallitus päätti esityksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntijat Tiina Huotari ja Tero Suursalmi