Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 19.04.2022/Pykälä 45


 

Uudenmaan liiton toimistotilojen siivouspalvelut vuosille 2022-2024 (2026): Tarjousten sulkeminen pois tarjouskilpailusta

 

Maakuntahallitus 19.04.2022 § 45  

70/02.08.02.01/2022  

 

Tiivistelmä

Uudenmaan liiton toimistotilojen siivouspalvelut on kilpailutettu vuosille 2022-2024 (2026). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää sulkea pois tarjouskilpailusta neljä tarjouspyynnön vastaista tarjousta.

 

Selostus

 

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on Uudenmaan liiton toimistotilojen siivouspalvelut vuosille 2022-2024. Tilojen siivous tullaan suorittamaan tarjouspyynnössä kuvatuin ehdoin sekä tarjouspyynnön liitteenä olleen palvelukuvauksen mukaisesti.

 

Hankinnan kesto

 1.6.2022-31.12.2024. Sopimusta on mahdollista jatkaa 31.5.2026 saakka, jos tilaaja päättää käyttää hankintasopimukseen kirjatun option.

 

Hankintamenettely

 Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Avoin menettely. Hankinnasta on ilmoitettu HILMA-kanavalla 7.3.2022.

 

Uudenmaan liitto toimii hankinnassa hankintayksikkönä.

 

Tarjouspyyntö

 Tarjouspyyntö julkaistiin HILMA-palvelussa hankintailmoituksen yhteydessä.

 

Tarjoukset

 Määräaikaan mennessä tarjous vastaanotettiin 20 tarjoajalta. Tarjouksen jättivät Baltimex Oy, Coor Service Management Oy, Erikoispalvelut M. Suhonen, Finteston Oy, H&A Team Oy, Helsingin Siivous-10 Oy, ISS Palvelut Oy, LTQ-Partners Oy, Moneks-Siivous Oy, N-Clean Oy, OR-Clean Oy, Pasilan Saunatilat Oy, Services Netto Oy, Siivousliike UusPalvelu Oy, Siivouspalvelu, Puhtaax Oy, SMC Palvelut Oy, SOL Palvelut Oy, Tmi Siivouspalvelu Kari Toivonen, Tähti-Siivous Oy ja Valovalo Oy.

 

Tarjousten avaus

 Tarjoukset avattiin kokouksessa 31.3.2022. Kokouksessa olivat läsnä Jukka Hynninen ja Liisa Setälä.

 

Tarjoajien kelpoisuus ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

 

Tarjousten avaamisen jälkeen tarkistettiin niiden tarjouspyynnön mukaisuus. Tarjouksista neljä osoittautui tarjouspyynnön vastaiseksi.Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset jättivät

 

  • Finteston Oy
  • H&A Team Oy
  • OR-Clean Oy
  • Tähti-Siivous Oy

 

Päätöksen perustelut

 

Hankintalain 104 § nojalla hankintayksikön on suljettava hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö ei voi pyytää tarjoajaa täsmentämään tai täydentämään tarjoustaan niin, että siitä tulisi täydentämisen jälkeen tarjouspyynnön mukainen.

 

Finteston Oy

 

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjoajan tuli esittää pyydetyt hinnat annetulla hintalomakkeella (tarjouspyynnön liite 4). Liite tuli palauttaa osana tarjousta. Hintalomakkeella oli pyydetty hintaa ylläpitosiivouksen kuukausihinnalle, aloitussiivouksen kertakorvaukselle, ikkunoiden ja lasiseinien pesun kertakorvaukselle sekä tarvikkeiden kuukausihinnalle.

 

Finteston Oy ei palauttanut vaadittua hintalomaketta. Tarjouksessa ilmoitettiin, että tarvikekustannukset veloitetaan toteutuneen mukaan ja aloitussiivous toteutuneiden työtuntien mukaan.

 

Tarjouksen hinta on näin ollen ilmoitettu tarjouspyynnön vastaisesti.

 

H&A Team Oy

 

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjoajan tuli esittää pyydetyt hinnat annetulla hintalomakkeella (tarjouspyynnön liite 4). Liite tuli palauttaa osana tarjousta. Hintalomakkeella oli pyydetty hintaa ylläpitosiivouksen kuukausihinnalle, aloitussiivouksen kertakorvaukselle, ikkunoiden ja lasiseinien pesun kertakorvaukselle sekä tarvikkeiden kuukausihinnalle. Tarvikkeiden vertailussa käytettävä kuukausihinta muodostui tilaajan määrittelemistä kulutusarvioista ja tarjoajien antamista tarvikkeiden yksikköhinnoista.

 

H&A Team Oy:n tarjouksesta puuttui saippua-annostelijan saippuan yksikköhinta. Tarjouksen hinta on ilmoitettu tarjouspyynnön vastaisesti eikä tarjouksen hinta ole vertailukelpoinen muihin tarjouksiin nähden.

 

OR-Clean Oy

 

Tarjouspyynnön liitteessä "Hankinnan kohteen kuvaus" oli kuvattu sopimuksen alussa tapahtuva tilojen aloitussiivouksen sisältö. Tarjouspyynnössä aloitussiivoukseen kuului muun muassa kattopalkkien yläpölyjen poisto ja lattioiden pesu ja vahaus.

 

OR-Clean Oy ilmoitti tarjouksessaan, että yläpölyjen poisto ja lattioiden peruspesut ja vahaukset ovat erillispalveluna tehtäviä töitä, joista tehdään erillinen tarjous ja joiden suorittamisesta sovitaan erikseen asiakkaan kanssa. 

 

Hankintayksikkö on edellyttänyt, että tarjouksen kokonaishinnan tulee pitää sisällään kaikki hankinnan kohteen kuvaukseen kuuluvat työt. OR-Clean Oy:n tarjouksen hinta on näin ollen ilmoitettu tarjouspyynnön vastaisesti eikä se ole vertailukelpoinen muihin tarjouksiin nähden.

 

Tähti-Siivous Oy

 

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjoajan tuli esittää pyydetyt hinnat annetulla hintalomakkeella (tarjouspyynnön liite 4). Liite tuli palauttaa osana tarjousta. Hintalomakkeella oli pyydetty hintaa ylläpitosiivouksen kuukausihinnalle, aloitussiivouksen kertakorvaukselle, ikkunoiden ja lasiseinien pesun kertakorvaukselle sekä tarvikkeiden kuukausihinnalle.

 

Tähtisiivous Oy:n tarjouksen hintalomakkeen tarvikkeet-välilehti oli jätetty täyttämättä. Tarjouksen hinta on näin ollen ilmoitettu tarjouspyynnön vastaisesti.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

-   yllä selostusosassa mainituin perustein sulkea Finteston Oy:n, H&A Team Oy:n, OR-Clean Oy:n ja Tähti-Siivous Oy:n tarjoukset pois tarjouskilpailusta. Tarjousten vertailu suoritetaan tarjouspyynnön mukaisten tarjousten kesken.

-   tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

 

Päätös:

 Maakuntahallitus päätti esityksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Inka Tikkanen

 Asiantuntijat Jukka Hynninen, Liisa Setälä

 

Täytäntöönpano:

 Päätösote: Finteston Oy, H&A Team Oy, OR-Clean Oy, Tähti-Siivous Oy