Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 13.06.2022/Pykälä 72


 

Luovien alojen ekologisen kestävyysmurroksen toimenpideohjelma (LuoTo) -hankkeen perustamispäätös

 

Maakuntahallitus 13.06.2022 § 72  

227/00.01.03.00/2022  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään päätettäväksi, että se perustaa Luovien alojen ekologisen kestävyysmurroksen toimenpideohjelma (LuoTo) -hankkeen alaisuuteensa.

 

Ympäristöministeriö on tehnyt  6.6.2022 myönteisen päätöksen Kuntien ilmasto- ja kiertotaloushankkeet -avustushausta Uudenmaan liitolle Luovien alojen ekologisen kestävyysmurroksen toimenpideohjelma (LuoTo). Hankkeen tavoitteena on laatia luovien

alojen ekologisen kestävyysmurroksen toimenpideohjelma, joka sisältää ilmasto- ja kiertotaloustavoitteet sekä vaikuttavimmat

keinot ja työkalut sekä pilotoida niitä Uudellamaalla yhdessä kuntien kanssa.

 

Selostus

LuoTo -hankkeen tavoitteena on valmistella luovien alojen ekologisen kestävyysmurroksen toimenpideohjelma ja koota yhteen olemassa olevat kestävyystyökalut. Tarkastelun lähtökohtina ovat ekologinen jalanjälki ja kädenjälki luovilla aloilla. Toimenpideohjelmassa tarkastellaan luovien alojen ekologisia vaikutuksia, kuten konkreettisia päästöjä sekä niiden vähennyskeinoja (ml. rahoittajat ja infra-toimijat) ja toisaalta mahdollisuutta vaikuttaa laajempaan kulttuurin ja elämäntapojen kestävyyteen luovien alojen keinoin.

 

Ohjelma sisältää sekä ilmasto- ja kiertotaloustavoitteet että vaikuttavimmat keinot. Sitä pilotoidaan Uudellamaalla ja laaditaan tarkennettu alueellinen kunnille ja alan toimijoille soveltuva toimenpideohjelma ilmasto- ja kiertotaloustoimista Uudenmaan osalta. Se valmistellaan laajassa yhteistyössä sitouttaen kunnat, TKI-toimijat ja luovat alat kestävyystyöhön.

 

Hankkeen työpajasarja sisältää alan laskenta- ja päästövaikutustyöpajan sekä kullekin luovalle alalle oman työpajan, jossa alan toimijat tuodaan yhteen ja sitoutetaan yhteisiin tavoitteisiin ja toimintamalleihin. Tulokset koostetaan yhteen toimenpideohjelmaksi ja alan työkalut kootaan yhteiselle verkkoalustalle kaikkien hyödynnettäväksi. Kuntien toimenpideohjelman malli laaditaan yhdessä Uudenmaan kulttuuriasiantuntijaryhmän (ULKAS) kanssa. Siinä tunnistetaan, aikataulutetaan ja vastuutetaan keskeiset toimenpiteet, työkalut ja jalkautuskeinot sekä sovitaan seurannan periaatteet.

 

Hankkeen kesto on 15.8.2022 - 30.6.2023.

 

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 101 250  euroa.

Rahoitus muodostuu seuraavasti

  •     Ympäristöministeriön avustus (59 %) 60 000 euroa
  •     Uudenmaan liiton omarahoitus (26 %) 26 250 € (10 000 euroa ja omarahoituksena kirjattava asiantuntijatyö 16 250 euroa)
  •     SITRAlta haettava osuus (15 %) 15 000 euroa

 

Hankkeen vastuujohtajana toimii aluekehittämisen vastuualueen johtaja Juha Eskelinen ja projektipäällikkönä hankkeeseen palkattava kokoaikainen henkilöresurssi, joka aloittaa työn Uudenmaan liitossa 15.8.2022.

 

Hanke on osa laajempaa kansallisen tason hankekokonaisuutta, johon haetaan osarahoitusta Sitralta. Tämä hankeosio kattaa Uudenmaan liiton työosuuden ja sisältää hankekoordinaation. Laajassa konsortiossa on mukana ympäristöministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Aalto-yliopisto, Creasus ry ja Mystash. Yhteistyöneuvottelut usean muun tahon kanssa on vielä kesken

 

Asian tausta

Useat toimialat kansallisella tasolla ovat laatineet vähähiilitiekarttoja, mutta luovilta aloilta tällainen koonti puuttuu. Erinäisiä toimenpiteitä ja työkaluja on valmisteltu, mutta kokonaiskuvaa tai työkalujen helppoa saatavuutta ei ole. Uudellamaalla on merkittävä rooli luovien alojen keskeisenä toimialueena (tuotos 69%, työllisyys 62 % TT 12/2021).

 

Luovilla aloilla on erityinen kyky ja mahdollisuus kehittää ratkaisuja Suomen hankalimpiin kestävyyshaasteisiin, sillä luovat alat tuottavat ja muuttavat kulttuuria, arvoja sekä elämäntapoja.

 

Hiilineutraali Uusimaa 2030 (2035) -tiekartta linjaa maakunnan ilmastotyötä. Hanke toteuttaa Kestävä kulutus ja tuotanto -painopisteen alle kirjattua kulttuurialaa koskevaa toimintalinjausta:

"Tuetaan ilmastomyönteistä arvomaailmaa kulttuurin keinoin sekä edistetään kestävää kulttuuritoimintaa ja tapahtumatuotantoa".

 

Hanke toteuttaa osaltaan kansallisia ilmastotavoitteita ja kiertotalousohjelmaa. Ilmasto- ja kiertotaloustavoitteiden jalkauttamiseksi ja vaikuttavuuden varmistamiseksi kansallisen ilmastopaneelin puheenjohtajisto on suositellut Uudenmaan liittoa laatimaan toimenpideohjelman toteuttamista yhteistyössä SITRA:n ja kulttuurialan toimijoiden kanssa.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

-        perustaa Luovien alojen ekologisen kestävyysmurroksen toimenpideohjelma (LuoTo) -hankkeen,

-        nimetä hankkeen vastuujohtajaksi aluekehittämisen vastuualueen johtajan,

-        velvoittaa hankkeen noudattamaan Uudenmaan liiton voimassa olevaa projektiohjetta.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

-        perustaa Luovien alojen ekologisen kestävyysmurroksen toimenpideohjelma (LuoTo) -hankkeen,

-        nimetä hankkeen vastuujohtajaksi aluekehittämisen vastuualueen johtajan,

-        velvoittaa hankkeen noudattamaan Uudenmaan liiton voimassa olevaa projektiohjetta.

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Pia Tynys