Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 13.06.2022/Pykälä 67 

Vantaan kaupungin ja Uudenmaan liiton yhteistyö Avia-verkostossa; sopimuksen hyväksyminen

 

Maakuntahallitus 13.06.2022 § 67  

231/07.00.04.00.01/2021  

 

Tiivistelmä

Avia-verkosto on julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden yhteistyö-, edunvalvonta- ja tiedonvaihtoverkosto, jonka tavoitteena on Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Aviapolis-alueen saavutettavuus ja kehittäminen. Uudenmaan liitto on ollut mukana projektina toimineessa verkostossa vuodesta 2015. Verkoston toiminnan sisältö liittyy vahvasti liiton suunnittelu- ja kehittämistyöhön sekä maakunnan kehittämisen kärkiin. Maakuntahallitukselle esitetään sopimuksen hyväksymistä toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2023 alkaen.

 

Kummankin osapuolen rahoitusosuus on enintään 50 000 euroa vuodessa. Vantaan kaupunki toimii sopimuksen hallinnoijana. Verkoston puheenjohtaja on kaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja varapuheenjohtaja maakuntajohtaja Ossi Savolainen.

 

Selostus

Helsinki-Vantaan lentoaseman sekä Aviapoliksen merkitys on muuttunut koronan ja Ukrainan sodan vaikutuksesta. Pandemia ja sota ovat heikentäneet Avia-verkoston toimijoiden toimintakykyä ja synnyttäneet uusia haasteita. Lentoalaa sekä siihen liittyvien toimintojen ja toimijoiden ahdinkoa tulee helpottaa ja yhdessä rakentaa tulevaisuuden menestysmahdollisuuksia.

 

Avia-verkoston toiminnassa edunvalvonta, sidosryhmätyö, kansainvälinen toiminta ja ekosysteemin edistäminen Green Deal -periaatteiden pohjalta ovat merkittävässä roolissa. Avia-verkoston tavoite on olla hiilineutraali 2030, joten kestävä kasvu, sosiaalinen ja taloudellinen oikeudenmukaisuus sekä ilmasto- ja energiakysymykset ovat tärkeitä painopisteitä.

 

Avia-verkoston tavoitteena on toimia yhteiskehittämisen alustana ja olla luomassa lentoasemaekosysteemiä, joka on maailman kestävin, vetovoimaisin ja saavutettavuudeltaan erinomainen. Avia-verkosto on avoin foorumi kaikille toiminnasta kiinnostuneille.

 

Avia-verkostossa on jo mukana seuraavia toimijoita:

  • Yritykset: Finnair, Nordic Regional Airlines, Finavia, VR, Fintraffic, Hotelli Scandic Airport, Hotelli Clarion Aviapolis, Sokos hotelli Vantaa ja Flamingo, AVIA Real Estate
  • Kaupungit ja kunnat: Helsinki, Espoo, Kerava, Vantaa, Tuusula, Järvenpää
  • Kuntayhtymät ja -yhtiöt: Helsingin Seudun Liikenne, Uudenmaan liitto, Helsinki Partners
  • Ministeriöt ja valtiorahoitteiset toimijat: Liikenne- ja viestintäministeriö, ELY-keskus, Business Finland, Sitra
  • Edunvalvontaorganisaatiot: Huolintaliitto, Vantaan Yrittäjät, Helsingin kauppakamari, Business Finland, Suomen liikematkayhdistys FBTA, Suomen Matkailualan liitto SMAL
    • Yliopistot ja korkeakoulut: Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Laurea ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu

 

Verkoston toimenpiteet

 

Saavutettavuuden parantaminen ja kestävien kulkuyhteyksien vahvistaminen eri liikennemuodoilla ovat verkoston toiminnan keskiössä. Verkosto vaikuttaa infraratkaisuihin kuten lentorataan ja niihin liittyviin toimenpiteisiin sekä tukee edunvalvontaa liittyen erityisesti lentoaseman merkitykseen Uudenmaan ja Vantaan kilpailukyvyn edistäjänä.

 

Yhteinen ilmastositoumus "Green Deal Manifesti" on vahvistanut Avia-verkoston roolia ilmastokysymysten edelläkävijänä sekä kansainvälistä tunnettuutta. Green Deal Manifestin tarinaa päivitetään ja tavoitteiden seurantaa edistetään, jotta lentoaseman alueen kestävän kasvun ekosysteemi tulee entistä näkyvämmäksi yhteisten periaatteiden pohjalta. Ilmastositoumus kokoaa yhteen Avia-verkoston toimijoiden tavoitteet ja teot Green Dealin periaatteiden pohjalta.

 

Verkosto edistää liikenteen, logistiikan ja lentoasemaan liittyviä kestävän kehityksen hankkeiden toteutumista yhdessä sen toimijoiden kanssa sekä edistää alueen tunnettuutta digitaalisten ratkaisuiden edelläkävijänä. Verkosto hakee rahoitusta ja toteuttaa erillisselvitykset kestävän lentoasemaekosysteemin synnyttämiseksi. Selvityksen teemat päätetään vuoden 2023 alussa. Verkosto pyrkii hakemaan 2021-2027 EU-ohjelmakauden rahoitusta.

 

Kansainvälisessä yhteistyössä verkosto välittää tietoa ja benchmarkkaa vertaislentoasemien toimijoiden yhteistyötä ja seuraa toiminnan hyviä käytäntöjä sekä osallistuu kansainvälisiin yhteistyöverkostoihin. Verkosto osallistuu aktiivisesti:

  • ARC:n (Airport Regions Council) toimintaan, osana Vantaan kaupungin ja Uudenmaan liiton kansainvälistä yhteistyötä ja edunvalvontaa. Verkosto järjestää ARC:n seminaarin ja vuosikokouksen Aviapoliksessa yhteisesti sovittuna ajankohtana.
  • Paris CDG Alliancen kanssa tehtävään yhteistyöhön "International Seminar on Sustainable Airport Areas". Verkosto järjestää muun muassa kestävän kehityksen lentokenttätoimijoiden kansainvälisen yhteistyöverkoston (Sustainable Airport Areas) seminaarin Vantaalla 2023.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

-        hyväksyä liitteenä olevan Vantaan kaupungin ja Uudenmaan liiton välisen sopimuksen yhteistyöstä Avia-verkostossa toistaiseksi voimassaolevana 1.1.2023 lähtien

-        valtuuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen.

 

 

 

 

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

-        hyväksyä liitteenä olevan Vantaan kaupungin ja Uudenmaan liiton välisen sopimuksen yhteistyöstä Avia-verkostossa toistaiseksi voimassaolevana 1.1.2023 lähtien

-        valtuuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Paula Autioniemi

 Asiantuntija Nimi