Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 29.08.2022/Pykälä 80


 

Uudenmaan liiton toimiston organisaation ja toimintamallin arviointi

 

Maakuntahallitus 13.06.2022 § 68 

 

Tiivistelmä

Aluesuunnittelun vastuualueen- ja hallintojohtajan virkoja on hoidettu määräaikaisin virkajärjestelyin 1.11.2020 alkaen ennakoiden keväällä 2023 alkavaa Uudenmaan liiton keskeisten viranhaltijoiden eläköitymistä. Em. väliaikaiset virkajärjestelyt ovat voimassa 31.12.2023 saakka.

Johtoryhmän vaihtuminen on mahdollisuus arvioida ja tarkastella Uudenmaan liiton johtamisen, toiminnan ja hallinnon järjestämisen uudistamistarpeita laajemminkin uusien rekrytointien pohjaksi.

Esityslistan oheismateriaalina on ehdotus arviointiprosessista, sen kohteista sekä arvioinnin pohjaksi tuotettu tiivis toimiston organisaation ja toimintamallin nykytilan kuvaus.  
 

Asian tausta

Uudenmaan liiton hallintosäännön 2 §:n mukaan maakuntahallitus mm. johtaa liiton toimintaa, hallintoa ja taloutta sekä vastaa toiminnan yhteensovittamisesta ja henkilöstöpolitiikasta. Maakuntahallituksen alaisena liiton hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa johtaa maakuntajohtaja.

Maakuntavaltuuston ns. työvaliokunta sopi ensimmäisen kokouksensa yhteydessä 2.5.2022 arviointiprosessin toteuttamisesta. Työvaliokunta koostuu maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen puheenjohtajistosta sekä valtuustoryhmien puheenjohtajista.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus

-        käy evästyskeskustelun asiasta

-        hyväksyy Uudenmaan liiton toimiston organisaatiota ja toimintamallia koskevan arviointiprosessiehdotuksen.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti esityksen mukaan.

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Ossi Savolainen

 

 

Maakuntahallitus 29.08.2022 § 80  

212/00.01.01/2022  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallituksen elokuun kokouksessa käydään keskustelu seuraavien teemojen pohjalta:

  • Toiminnan ja johtamisen ambitiotaso sekä
  • Tavoiteltava organisaatio ja toimintamalli 


Esityslistan oheismateriaalina on keskustelupohja, joka sisältää maakuntahallitukselle joitakin tarkentamista vaativia kysymyksiä. Oheismateriaalina on myös kuvaus liiton nykyisen organisaation mukaisista ryhmistä, niiden tehtävistä ja asiantuntijuuksista.
 

Maakuntahallituksen syyskuun kokoukseen keskusteluun tuodaan teemat:

  • Johdon roolit ja toiminnan ohjaus sekä
  • Osaaminen, kyvykkyydet.


Arviointiprosessi vedetään yhteen maakuntahallituksen lokakuun kokouksessa.
 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus käy evästyskeskustelun asiasta.

 

Päätös:

 Maakuntahallitus kävi evästyskeskustelun asiasta.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Ossi Savolainen