Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 26.09.2022/Pykälä 89


 

Uudenmaan liiton aluekehitysrahaston käyttö EU-hankevalmistelutukeen

 

Maakuntahallitus 26.09.2022 § 89  

312/02.05.05.00/2022  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään päätettäväksi, että Uudenmaan liiton aluekehitysrahastoa voidaan käyttää EU-hankevalmistelutukiin vuosina 2023-2025 alla selostusosassa esitetyllä tavalla.

 

Selostus

Hankevalmistelutuen avulla voidaan parantaa uusmaalaisten toimijoiden hankehakemusten menestymismahdollisuuksia EU-rahoitushauissa.   Uudenmaan liitto on jakanut EU-hankevalmistelutukea aluekehitysrahastosta vuosina 2021-2022 yhteensä 468 000 euroa. Tähän mennessä Uudenmaan liitto on tukenut 34 eri EU-hankkeen valmistelua. Eniten hankevalmistelutukea ovat saaneet korkeakoulut (16 kpl), kunnat ja kuntayhtymät (7 kpl) ja tutkimuslaitokset (6 kpl). Tietoja hankkeiden läpimenosta kerätään parhaillaan, mutta toistaiseksi yhden hankkeen rahoitus on julkistettu ja kolme hanketta on rahoitusneuvotteluissa. Lisäksi yhden tuetun konsortion päivitetty hakemus on saamassa myönteisen rahoituspäätöksen. Uusimaalaisten toimijoiden rahoitussaanto näistä jo läpimenneistä hankkeista on useita miljoonia euroja.

 

Hankevalmistelutuki on koettu kevyeksi, nopeaksi ja oikeudenmukaiseksi välineeksi sidosryhmien TKI-toiminnan vahvistamiseksi ja rahoitussaannon kasvattamiseksi. Uudenmaan kasvun ja toimintaedellytysten vahvistaminen on edelleen tarpeen ja hankevalmistelutukea on syytä jatkaa.

 

Maakuntahallitukselle esitetään, että hallitus päättää yhteensä enintään 500 000 euron suuruisesta tuloutuksesta liiton aluekehitysrahastosta vuosina 2023-2025. EU-hankevalmistelutukea tullaan myöntämään vuosien 2023 ja 2024 aikana ja viimeiset myönnetyt tuet voivat tulla maksuun vuoden 2025 aikana. Rahaston käyttö kirjataan Uudenmaan liiton tuloslaskelmaan.

 

Tuloutettavat aluekehitysrahaston varat kohdennetaan avustuksina uusmaalaisten toimijoiden, erityisesti kuntien ja/tai niiden kehittämisyhtiöiden, EU-hankehakemusvalmistelun tukemiseen. Tukea voidaan myöntää myös korkeakouluille (yliopistot ja ammattikorkeakoulut), tutkimuslaitoksille sekä kolmannen sektorin toimijoille.

 

Aluekehitysrahastosta tuloutettaviksi suunniteltuja varoja olisi erityisesti tarkoitus käyttää eri maiden välillä kilpailtujen EU-hankehakemusten valmisteluun. Valmisteluavustus koskisi seuraavia EU:n rahoituslähteitä: Horizon Europe, Life+, Digital Europe, CEF, Erasmus+, EU4Health sekä muut EU:n erillisohjelmat.

 

Rahoituksella tuettaisiin ensisijaisesti Uudenmaan älykkään erikoistumisen (RIS3) teemojen (Ilmastoneutraalius, Ihmisten kaupunki sekä Uudistuva teollisuus ja innovatiiviset palvelut) mukaista valmistelua. Tukea myönnettäisiin pääsääntöisesti enintään 20 000 euroa / 80% hankkeen valmistelukustannuksista ja sitä voitaisiin käyttää henkilöstökustannuksiin ja/tai ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankintaan.

 

EU-hankevalmisteluen haku avataan erillisellä maakuntajohtajan päätöksellä.

 

Aluekehitysrahaston käyttö raportoidaan toiminnan seurannan puolivuotisraportoinnin yhteydessä, 30.6. ja 31.12. tilanteissa.

 

Asian tausta

 Uudenmaan liiton aluekehitysrahaston sääntöjen 5 § mukaan rahaston käytöstä päättää maakuntahallitus.

 

  Maakuntajohtaja päättää enintään 50 000 euron rahaston käytöstä hankkeisiin, joiden kustannusarvio on enintään 100 000 euroa.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää, että Uudenmaan liiton aluekehitysrahastoa voidaan käyttää enintään 500 000 euroa EU-hankevalmistelutukiin vuosina 2023-2025 yllä selostusosassa esitetyllä tavalla.

 

Päätös:

 Maakuntahallitus päätti esityksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Ossi Savolainen

 Asiantuntija Jukka Hynninen