Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 17.04.2023/Pykälä 47


 

Tutkintapyynnön tekeminen esitutkintaviranomaiselle

 

Maakuntahallitus 17.04.2023 § 47  

214/03.01.04/2023  

 

Tiivistelmä 

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää laittaa vireille tutkintapyynnön maakuntahallituksen puheenjohtajaan mahdollisesti kohdistuneesta kunnianloukkauksesta.             

 

Selostus

Maakuntahallituksen puheenjohtajaan on mahdollisesti kohdistunut kunnianloukkaus tammikuun lopulla 2023. Joku on anonyymin sähköpostisosoitteen turvin levittänyt kopioita puheenjohtajan Uudenmaan liitolle kohdistamista laskuista yhdistettynä väitteisiin siitä, että puheenjohtaja maksattaa omia kulujaan liitolla. Asiasta on todisteita. Asian selvittämiseksi on mahdollisesti syytä tehdä tutkintapyyntö esitutkintaviranomaiselle. Tutkintapyynnön tekemisessä käytetään juridista avustajaa.

 

Asian tausta

Hallintosäännön 16 §:n 2. kohdan mukaan maakuntahallitus valvoo Uudenmaan liiton etua ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa ja tekee sen puolesta sopimukset; maakuntahallitus voi siirtää toimivaltaansa maakuntajohtajalle.

 

Esittelijän päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

-         laittaa vireille esitutkintapyynnön selostusosassa kuvatussa asiassa

-         valtuuttaa maakuntajohtajan jättämään tutkintapyynnön esitutkintaviranomaiselle

 

Asian käsittely:

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Markkula poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hänen varajäsensä Mia Laiho osallistui kokoukseen tässä asiakohdassa. Kokouksen puheenjohtajuuden hoiti maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtaja Minerva Krohn. 

Käsittelyn aikana maakuntajohtaja muutti esityslistatekstin ja päätösesityksen alla olevaan muotoon:

 

Tiivistelmä
Maakuntahallitulle esitetään, että se päättää selvityttää onko liitosta vuodettu luottamuksellista, virheellistä tai salassa pidettävää aineistoa organisaation ulkopuolelle, ja valtuuttaa maakuntajohtajan ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin selvityksen pohjalta.

 

Selostus
Joku on anonyymin sähköpostisosoitteen turvin levittänyt kopioita puheenjohtajan Uudenmaan liitolle kohdistamista laskuista yhdistettynä väitteisiin siitä, että puheenjohtaja maksattaa omia kulujaan liitolla. Asiasta on todisteita. Asian selvittämiseksi on mahdollisesti syytä tehdä tutkintapyyntö esitutkintaviranomaiselle. Tutkintapyynnön tekemisessä käytetään juridista avustajaa.

 

Asian tausta
Hallintosäännön 16 §:n 2. kohdan mukaan maakuntahallitus valvoo Uudenmaan liiton etua ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa ja tekee sen puolesta sopimukset; maakuntahallitus voi siirtää toimivaltaansa maakuntajohtajalle.

 

Esittelijän muutettu päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

-        ettei se laita vireille esitutkintapyyntöä maakuntahallituksen puheenjohtajaan mahdollisesti kohdistuneessa kunnianloukkausasiassa,

-        selvittää onko liitosta vuodettu luottamuksellista, virheellistä tai salassa pidettävää aineistoa organisaation ulkopuolelle

-        valtuuttaa maakuntajohtajan ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin selvityksen pohjalta."

 

 Maakuntahallitus hyväksyi muutetun päätösesityksen yksimielisesti.


Päätös:

Maakuntahallitus päättää

-        ettei se laita vireille esitutkintapyyntöä maakuntahallituksen puheenjohtajaan mahdollisesti kohdistuneessa kunnianloukkausasiassa,

-        selvittää onko liitosta vuodettu luottamuksellista, virheellistä tai salassa pidettävää aineistoa organisaation ulkopuolelle

-        valtuuttaa maakuntajohtajan ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin selvityksen pohjalta.


 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Ossi Savolainen