Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 12.06.2023/Pykälä 87


 

Maakuntajohtajan rekrytointiprosessi

 

Maakuntahallitus 12.06.2023 § 87  

308/01.01.01.00/2023  

 

Tiivistelmä 

Maakuntahallitukselle esitetään että se käy evästyskeskustelun maakuntajohtajan rekrytointiprosessista.

Selostus

Uudenmaan liiton maakuntajohtaja Ossi Savolainen on 5.5.2023 ilmoittanut irtisanoutuvansa maakuntajohtajan virasta 1.10.2024 alkaen.

 

Uuden maakuntajohtajan rekrytointia on ryhdytty valmistelemaan ja valintaprosessi käynnistyy kesäkuussa heti maakuntavaltuuston kokouksessaan 13.6. tekemän päätöksen jälkeen. Tehtäväprofiilin tarkentamiseen hyödynnetään maakuntavaltuuston puheenjohtajan toimeksiannosta sekä maakuntahallituksen että maakuntavaltuuston puheenjohtajistoa, jotka haastatellaan 6-7.6.2023. 

 

Haastatteluiden perusteella muodostuu maakuntahallitukselle pohja maakuntajohtajan osaamis- sekä pätevyysvaatimusten asettamiselle.

Viran täyttämistä varten perustetaan valintaryhmä, joka valmistelee rekrytointia, toteuttaa haastattelut ja tekee valintaesityksen maakuntahallitukselle. Viran täytössä käytetään apuna rekrytointiyhteistyökumppania rekrytoinnin alusta loppuun saakka.

 

Viranhakuilmoitus julkaistaan liiton verkkosivujen lisäksi kuntarekryssä, oikotie.fi-sivustolla ja Helsingin Sanomissa. Lisäksi viranhakuilmoitusta jaetaan sosiaalisessa mediassa. Ilmoitushaun lisäksi tehtävään haetaan parhaita mahdollisia kandidaatteja rekrytointiyhteistyökumppanin toteuttaman suorahaun avulla.

 

 

Maakuntajohtajan rekrytoinnin aikataulu

 

Toukokuu

 • MHS 15.5: Eron myöntäminen maakuntajohtajalle

 

Kesäkuu

 • Maakuntajohtajan profiilin täsmentäminen maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston puheenjohtajistojen haastatteluiden avulla
 • MHS 12.6: Rekrytointiprosessin kuvaus
 • MV 13.6: Eron myöntäminen maakuntajohtajalle
 • MHS 19.6: Viran haettavaksi julistaminen ja valintaryhmän asettaminen
 • Ilmoitushaku ja suorahaku alkavat 19.6.

 

Heinäkuu

 • Suorahaku jatkuu 16.7.2023 asti

 

Elokuu

 • Ilmoitushaku jatkuu 6.8.2023 asti
 • Saapuneiden hakemusten läpikäynti ja haastateltavien valinta
 • Haastattelut 21.8 (varalla 23.8)
 • MHS 28.8: Yhteenveto hakijoista

 

Syyskuu

 • Soveltuvuusarviot viikolla 35
 • Kärkiehdokkaiden esittäytyminen: maakuntahallituksen jäsenille iltakoulu tai vastaava ylimääräinen kokous
 • MHS 18.9: hallitus päättää valintaesityksestään valtuustolle

 

Lokakuu

 • MV: Maakuntavaltuuston valintapäätös, tarvittaessa virkavaali

 

Tammikuu 2024

 • Uusi maakuntajohtaja aloittaa Uudenmaan liiton palveluksessa

 

 

Asian tausta

 Maakuntahallitus päätti 15.5.2023, 62 § esittää maakuntavaltuustolle, että se myöntää maakuntajohtaja Ossi Savolaiselle eron maakuntajohtajan virasta 1.10.2024 alkaen. Ossi Savolainen on 11.6.2023 lähettänyt maakuntahallituksen puheenjohtajalle sähköpostin, jolla hän pyytää aikaistamaan eläkkeelle jäämistään 1.1.2024.

 

 Ossi Savolainen on aikaisemmin ilmoittanut, jäävänsä vuosilomille ennen eläkkeelle jääntiään. Pyrkimyksenä on, että maakuntajohtaja pitää mahdollisimman suuren osan vuosilomistaan ennen eläkkeelle jäämistään.

 

Uudenmaan liiton hallintosäännön 16 §:n mukaan maakuntahallitus päättää maakuntajohtajan varahenkilön.

 

 Uudenmaan liiton hallintosäännön 26 §:n mukaan maakuntahallitus päättää virkojen kelpoisuusehdoista.

 

 Hallintosäännön 27 §:n mukaan maakuntajohtajan viran julistaa haettavaksi maakuntahallitus.

 

 Hallintosäännön 28 §:n mukaan maakuntavaltuusto päättää maakuntajohtajan valinnasta.

 

Esittelijän päätösesitys:

Maakuntahallitus käy rekrytointiprosessia koskevan evästyskeskustelun.

 

 

Asian käsittely:

Todettiin, että maakuntajohtaja oli 11.6. lähettänyt maakuntahallituksen puheenjohtajalle sähköpostin, jolla hän ilmoittaa aikaistavansa eläkkeelle jääntiään 1.1.2024 alkaen.

Korjattiin tavoitteellista rekrytoinnin aikataulua seuraavasti:

-  valintaryhmä käy läpi hakemukset 10.8. tai 11.8. 

-          valintaryhmän haastattelut viikolla 33

-          soveltuvuusarviot viikolla 34

-          Kärkiehdokkaiden haastattelut maakuntahallituksen kokouksessa 28.8.

-          Maakuntahallituksen ylimääräinen kokous 4.9., jossa hallitus päättää ehdotuksestaan valtuustolle

-          Kärkiehdokkaat maakuntavaltuustoryhmien haastateltavana viikolla 36

-          maakuntavaltuuston kokous 12.9. jossa valitaan uusi maakuntajohtaja


 

 

Esittelijän muutettu pohjaehdotus:

"Maakuntahallitus päättä

-          merkitä tiedoksi maakuntajohtaja Ossi Savolaisen 11.6.2023 saapuneen korjatun eroilmoituksen, jolla hän ilmoittaa aikaistaistavansa eläkkeelle jäämistään 1.1.2024 alkaen

-          todeta liiton lomakäytännön, jonka mukaan liittoon palvelussuhteessa olevat käyttävät vuosilomapäivänsä ennen eläkkeelle jäämistään

-          esittää 13.6.2023 pidettävälle maakuntavaltuustolle eläkkeellejäämispäivämääräksi 1.1.2024

-          kiirehtiä rekrytointiprosessia, korjattu prosessi merkitään tiedoksi

-          tavoitteena olevan, että uusi maakuntajohtaja ottaa tehtävän vastaan mahdollisimman pian ja osallistuu liiton johtamistyöhön heti valintapäätöksestään alkaen siten, että hän pääsee vaikuttamaan liiton toiminnan kehittämiseen ja päätöksiin.

-          tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa. "

 

Maakuntahallitus hyväksyi muutetun pohjaehdotuksen yksimielisesti.
 

Päätös:

Maakuntahallitus päättää

-          merkitä tiedoksi maakuntajohtaja Ossi Savolaisen 11.6.2023 saapuneen korjatun eroilmoituksen, jolla hän ilmoittaa aikaistaistavansa eläkkeelle jäämistään 1.1.2024 alkaen

-          todeta liiton lomakäytännön, jonka mukaan liittoon palvelussuhteessa olevat käyttävät vuosilomapäivänsä ennen eläkkeelle jäämistään

-          esittää 13.6.2023 pidettävälle maakuntavaltuustolle eläkkeellejäämispäivämääräksi 1.1.2024

-          kiirehtiä rekrytointiprosessia, korjattu prosessi merkitään tiedoksi

-          tavoitteena olevan, että uusi maakuntajohtaja ottaa tehtävän vastaan mahdollisimman pian ja osallistuu liiton johtamistyöhön heti valintapäätöksestään alkaen siten, että hän pääsee vaikuttamaan liiton toiminnan kehittämiseen ja päätöksiin.

-          tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

 

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Inka Tikkanen