Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 28.08.2023/Pykälä 105


 

Vihreän siirtymän hankkeiden maankäyttötarpeet Uudellamaalla -projektin perustaminen

 

Maakuntahallitus 28.08.2023 § 105  

399/00.01.03.00/2023  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään päätettäväksi Vihreän siirtymän maankäyttötarpeet Uudellamaalla -projektin perustamista.

 

Ympäristöministeriö on myöntänyt Uudenmaan liitolle harkinnanvaraista valtionavustusta 70 000 euroa Vihreän siirtymän maankäyttötarpeet Uudellamaalla -selvityksen toteuttamiseen. Tavoitteena on tuottaa maakuntakaavatyöhön ja muuhun alueidenkäytön suunnitteluun ja kehittämiseen tietoa vihreän siirtymän hankkeiden maakunnallisista maankäyttötarpeista sekä hyvistä suunnittelukäytännöistä.

 

Selostus

Ympäristöministeriöllä oli keväällä 2023 avoinna kunnille ja maakuntien liitoille kohdennettu avustushaku, joka oli tarkoitettu vihreän siirtymän investointihankkeiden kaavoituksen, lupamenettelyiden ja niihin liittyvien selvitysten rahoittamiseen. Avustuksilla on tarkoitus edistää maakuntien liittojen ja kuntien riittäviin selvityksiin ja vuorovaikutukseen perustuvaa kaavoitusta ja lupamenettelyjä ja sitä kautta nopeuttaa vihreän siirtymän investointihankkeiden toteuttamista. Avustuksella edistetään vihreää siirtymää ja hallitusohjelman tavoitteita Suomen hiilineutraaliudesta vuonna 2035.

Uudenmaan liitto haki avustusta Vihreän siirtymän hankkeiden maankäyttötarpeet Uudellamaalla -selvitykseen. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan parhaalla tavalla huomioida vihreän siirtymän hankkeiden maankäyttötarpeita maakuntakaavatyössä ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa sekä aluekehittämisessä.

 

Selvityksessä on kaksi osaa:

  1. Selvittää vihreän siirtymän hankkeiden ylikunnallisia maankäyttötarpeita ja kartoittaa soveltuvia alueita maakuntatasolla
  2. Uudellemaalle soveltuvien hyvien suunnittelukäytäntöjen ja esimerkkien löytäminen kansainvälisestä kontekstista ja muualta Suomesta

 

Ympäristöministeriö teki myönteisen avustuspäätöksen kesäkuussa 2023 liiton hakemuksen mukaisena.

 

Hankkeen hyväksyttävät kustannukset ovat enintään 100 000 euroa. Selvityksen toteutuneista kustannuksista korvataan enintään 70 000 euroa, mikä on 70 % hyväksyttävistä kustannuksista. Uudenmaan liitto osallistuu hankkeeseen 30 000 euron omarahoitusosuudella, joka muodostuu palkoista ja henkilöstösivukuluista. Projektin kesto on 1.9.2023-31.12.2024 (16 kk).

 

Projektin toteuttamiseen liittyvä selvitys on tarkoitus toteuttaa ostopalveluna ja myönnetty avustus tullaan käyttämään konsultin palkkioihin. Konsultin valintaprosessi toteutetaan kilpailutuksen kautta liiton hankintaohjeiden mukaisesti.

 

 

 

Asian tausta

Uudellamaalla on aloitettu voimassa olevien maakuntakaavojen tilannekuvan sekä täydennystarpeiden kartoitus. Maakuntakaavan ajantasaisuuden arvioinnin yhteydessä tarkastellaan myös maakuntakaavoissa osoitettujen merkintöjen ajantasaisuutta ja käyttökelpoisuutta vihreän siirtymän hankkeiden mahdollistamiseksi maakuntakaavalla. Vihreän siirtymän hankkeilla tarkoitetaan sellaisia hankkeita, jotka edistävät ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua ja perustuvat vähähiilisiin sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin ratkaisuihin.

 

Selvityksen kautta tulee arvioitavaksi se, onko aiemmin käytettyjä maakuntakaavamerkintöjä ja -määräyksiä tarpeellista päivittää, tai onko maakuntakaavaa päivitettävä muilta osin vastaamaan paremmin vihreän siirtymän hankkeiden tarpeita. Selvitys keskittyy ylikunnallista ohjausta ja maakuntakaavanratkaisuja edellyttäviin hankkeisiin.

 

Esittelijän päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

-        perustaa Vihreän siirtymän maankäyttötarpeet Uudellamaalla-projektin

-        nimetä hankkeen vastuujohtajaksi aluesuunnittelun vastuualueen johtajan

-        velvoittaa hankkeen noudattamaan Uudenmaan liiton voimassa olevaa projektiohjetta.

 

Asian käsittely:

Käsittelyn aikana esittelijä lisäsi pohjaehdotukseensa seuraavan virkkeen:

- että tarkempi projektisuunnitelma tuodaan hallituksen käsittelyyn 18.9. kokoukseen.

Muutoin pohjaehdotus pysyi muuttumattomana.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

-        perustaa Vihreän siirtymän maankäyttötarpeet Uudellamaalla-projektin

-        nimetä hankkeen vastuujohtajaksi aluesuunnittelun vastuualueen johtajan

-        velvoittaa hankkeen noudattamaan Uudenmaan liiton voimassa olevaa projektiohjetta

-        että tarkempi projektisuunnitelma tuodaan hallituksen käsittelyyn 18.9. kokoukseen.

 

 

Esittelijä: 

 Maakuntajohtajan varahenkilö Juha Eskelinen

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Paula Autioniemi

 Asiantuntijat Ilona Mansikka, Tanja Lamminmäki