Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 27.09.2021/Pykälä 117


 

Boosting innovative Entrepreneurial Ecosystem in Regions for young entrepreneurs (iEER) -jatkohankkeen perustaminen

 

Maakuntahallitus 27.09.2021 § 117  

823/00.01.03.00/2021  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää perustaan Boosting innovative Entrepreneurial Ecosystem in Regions for young entrepreneurs (iEER) jatkohankkeen alaisuuteensa.  

 

Interreg Europen seurantakomitea hyväksyi 23.6.2021 Uudenmaan liiton johdolla valmisteman Boosting innovative Entrepreneurial Ecosystem in Regions for young entrepreneurs (iEER) jatkohankkeen. EER-hankkeen tavoitteena oli edistää Eurooppalaisten alueiden toimijoiden yhteistyötä nuorten yrittäjyyden tukemiseksi sekä tehostaa alueiden innovaatio- ja kilpailukykyä parantamalla nuorille yrittäjille tarjottuja palveluja. iEER hanke pohjautuu Euroopan yrittäjyysalueverkostoon (European Entrepreneurial Region, EER) ja tukee osaltaan Uudenmaan Älykkään erikoistumisen strategian jalkauttamista.  

 

Selostus  

iEER-hankkeen tavoitteena on edistää alueiden toimijoiden yhteistyötä 

nuorten yrittäjyyden tukemiseksi (mm. yliopistot, kaupunkien 

elinkeinopalvelut, yrityskiihdyttämöt jne.) sekä tehostaa alueiden 

innovaatio- ja kilpailukykyä parantamalla nuorille yrittäjille tarjottuja 

palveluja.  

 

Jatkohankkeessa etsitään keinoja ja vastauksia kestävän ja sosiaalisen osallisuuden elpymiseksi mm seuraavin kysymyksin: 

  • miten alueena uudistetaan yrittäjien ja Covid 19.sta toipuneiden sidosryhmien ajattelutapaa, 
  • miten digitalisaatio ja etätyö tukevat innovatiivisen liiketoiminnan kasvua ja kestävää kehitystä, 
  • miten vauhditetaan kasvua kannustamalla sosiaalista yrittäjyyttä kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. 

 

Hankkeen kesto on 1.10.2021 - 31.12.2022.   

Uudenmaan liitto toimii hankkeen pääpartnerina, joka vastaa hankkeen 

hallinnoinnista, taloudesta ja viestinnästä. Uudeltamaalta hankkeeseen 

osallistuu Uudenmaan liiton (pääpartneri) ohella Laurea ammattikorkeakoulu. Muut hankepartnerit ovat Puolasta, Saksasta, Italiasta, Englannista, Espanjasta ja Irlannista.  

 

Hankkeen päärahoituslähde on Interreg Europe - ohjelma ja sen 

kokonaisbudjetti 489?133,25 euroa. Uudenmaan liiton osuus on 82?450 €, josta 85 % saadaan Interreg Europe -ohjelmasta. Jäljelle jäävästä 12 386 euron omarahoitusosuudesta enintään 70 % saadaan 

kansallisena vastinrahoituksena työ- ja elinkeinoministeriöstä. 

 

Hankkeen vastuujohtajana toimii aluekehittämisen johtaja Juha Eskelinen. 

projektipäällikkönä Christine Chang ja talousvastaavana Paula Latvanen, lisäksi hankkeelle palkataan 50 %:n työajalla hankekoordinaattori.

 

Asian tausta 

iEER hanke pohjautuu Euroopan yrittäjyysalueverkostoon (European 

Entrepreneurial Region, EER). Vuodesta 2011 lähtien Euroopan alueiden komitea ja komissio ovat valinneet vuosittain kolme eurooppalaista aluetta vuoden yrittäjyysalueeksi. Uusimaa sai EER - tunnustuksen vuonna 2012 ja vuonna 2021- 2022. iEER tukee osaltaan Uudenmaan Älykkään erikoistumisen strategiaa. 

 

Päätösesitys: 

Maakuntahallitus päättää: 

-         perustaa iEER-jatkohankkeen, 

-         nimetä hankkeen vastuujohtajaksi aluekehittämisen vastuualueen johtajan, 

-         velvoittaa hankkeen noudattamaan Uudenmaan liiton voimassa olevaa projektiohjetta. 

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti: 

-         perustaa iEER-jatkohankkeen, 

-         nimetä hankkeen vastuujohtajaksi aluekehittämisen vastuualueen johtajan, 

-         velvoittaa hankkeen noudattamaan Uudenmaan liiton voimassa olevaa projektiohjetta. 

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Christine Chang