Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 27.09.2021/Pykälä 118


 

Bridging Competence infrastructure gaps and speeding up growth and jobs delivery in regions (BRIDGES) -jatkohankkeen perustaminen

 

Maakuntahallitus 27.09.2021 § 118  

825/00.01.03.01/2021  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää perustaan Bridging Competence infrastructure gaps and speeding up growth and jobs delivery in regions (BRIDGES) -jatkohankkeen alaisuuteensa.  

 

Interreg Europen seurantakomitea hyväksyi 23.6.2021 Kainuun liiton johdolla valmistellun Bridging Competence infrastructure gaps and speeding up growth and jobs delivery in regions -jatkohankkeen. Hankeessa  tavoitteena on jalkauttaa eurooppalaisia Älykkään erikoistumisen strategioita (RIS3; Research and Innovation Strategy for Regional Development 2014-2020). Hanke tukee osaltaan Uudenmaan RIS3-strategian, eli Älykkään erikoistumisten strategian, toimeenpanoa.   

 

Selostus 

BRIDGES - hankkeen tavoitteena on vahvistaa RIS3-strategioiden toteuttamisesta vastaavia tutkimusvetoisia infrastruktuureita kaikilla hankkeeseen osallistuvilla alueilla. Lisäksi ns. innovaatioiden edelläkävijäalueilla, kuten Uudellamaalla, pyritään vahvistamaan alueen tutkimus- ja erikoistumispalveluita. Kehittyvillä innovaatioalueilla puolestaan pyritään vahvistamana alueiden kykyä houkutella ja tuottaa innovaatioita sekä saada täysi hyöty irti alueellisen RIS3- strategian toimenpiteistä. Hankkeen fokuksessa ja hankkeeseen osallistuvien alueiden erityisessä intressissä on biotalouden kasvumahdollisuuksien edistäminen. 

 

Jatkohankkeessa etsitään keinoja parantaa kumppanialueiden koronapandemian jälkeistä taloudellista selviytymiskykyä laajentamalla alueiden taloudellista ja innovaatiopohjaa. Tämä tehdään vaiheittain lisäämällä alueiden valitsemien riskipääomasijoitusyritysten arvoketjuanalyysiin perustuvaa tuottavaa toimintaa.Tutkimukset osoittavat, että maantieteellisesti monipuoliset tuotantorakenteet johtavat alueellisten klustereiden vahvistumiseen.  

 

Hankkeen kesto on 1.10.2021-31.12.2022.   Kainuun liitto on hankkeen päätoteuttaja. Uudenmaan liitto toimii hankkeessa osapartnerina. Muut hankepartnerit tulevat Puolasta, Kreikasta, Sloveniasta, Unkarista ja Espanjasta. 

 

Hankkeen päärahoituslähde on Interreg Europe -ohjelma ja sen 

kokonaisbudjetti 348 700 euroa. Uudenmaan liiton osuus on 53 850 €, josta 85 % saadaan Interreg Europe -ohjelmasta. Jäljelle jäävästä 8077 euron omarahoitusosuudesta enintään 70 % saadaan kansallisena vastinrahoituksena työ- ja elinkeinoministeriöstä. 

 

Hankkeen vastuujohtajana toimii aluekehittämisen johtaja Juha Eskelinen. 

projektipäällikkönä Ari Lainevuo ja talousvastaavana Paula Latvanen. 

  

Asian tausta 

Alueelliset Älykkään erikoistumisen RIS3 -strategiat ovat EU:n alue- ja koheesiopolitiikan ja EU:n 2020-strategian tärkeä työkalu. Ne eivät kuitenkaan ole onnistuneet saavuttamaan alueelliselle talouskasvulle ja työpaikkojen luomiselle asetettuja tavoitteita. BRIDGES-hanke pyrkii vastaamaan haasteeseen seuraavin keinoin: 

 

  • tunnistamalla ja korjaamalla innovaatioinfrastruktuureiden puutteita 
  • helpottamalla tutkimus- ja kehitystoiminnan ja tuotteistamisen välisen kuilun ylittämistä 
  • parantamalla tutkimustiedon saavutettavuutta 
  • tunnistamalla innovaatiopolitiikkaan suunnattuja resurssien rajoitteita 

 

Päätösesitys 

Maakuntahallitus päättää: 

-        perustaa Bridges-jatkohankkeen, 

-        nimetä hankkeen vastuujohtajaksi aluekehittämisen vastuualueen johtajan, 

-        velvoittaa hankkeen noudattamaan Uudenmaan liiton voimassa olevaa projektiohjetta  

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti: 

-        perustaa Bridges-jatkohankkeen, 

-        nimetä hankkeen vastuujohtajaksi aluekehittämisen vastuualueen johtajan, 

-        velvoittaa hankkeen noudattamaan Uudenmaan liiton voimassa olevaa projektiohjetta  

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Ari Lainevuo