Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 27.09.2021/Pykälä 110


 

Uudenmaan liiton luottamushenkilöiden palkkiosäännön tarkistaminen (valtuustolle)

 

Maakuntahallitus 27.09.2021 § 110  

839/00.01.01/2021  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että se päättää tarkistaa Uudenmaan liiton palkkiosääntöä 1.1.2022 alkaen. Puheenjohtajiston vuosipalkkioihin esitetään tasokorotusta sekä kaikkiin kokouspalkkioihin elinkustannusindeksiin sidottua korotusta. Jatkossa elinkustannusindeksin mukainen korotus esitetään tehtäväksi vuosittain kaikille palkkioille.

 

Selostus 

Maakuntavaltuusto on päättänyt palkkiosäännön tarkistamisesta edellisen kerran 12.6.2018 § 20. Asian käsittelyn yhteydessä maakuntavaltuusto hyväksyi toimenpidealoitteen maakuntahallitukselle, joka kuului: "Tulevaisuudessa maakuntavaltuusto tekee päätöksiä luottamushenkilöiden palkkioista valtuustokauden lopulla siten, että ne koskevat aina seuraavaa valtuustokautta. Jatkossa on harkittava palkkiotason sitomista esimerkiksi ansiotasoindeksiin."

 

Maakuntahallitus käsitteli toimenpidealoitteen kokouksessaan 17.12.2018 § 212 ja teki periaatepäätöksen, että jatkossa se tekee esityksiä luottamushenkilöiden palkkioihin ainoastaan seuraavaa valtuustokautta koskien. Siten nykyiset luottamushenkilöt eivät ole päättämässä omasta palkkiotasostaan, mikä on omiaan vahvistamaan yleisön luottamusta liiton toimintaan. Samassa yhteydessä maakuntahallitus linjasi, että palkkioiden taso on syytä sitoa elinkustannusindeksiin, jonka perusteella palkkioita korotetaan automaattisesti kunkin kalenterivuoden alusta lukien.

 

Palkkioiden korottaminen nousi esiin maakuntahallituksen kokouksessa 14.6.2021 Uudenmaan liiton toimielintyöskentelyn kehittämistä käsiteltäessä. Maakuntahallitus antoi liiton toimistolle tehtäväksi valmistella palkkiosäännön tarkistamisen maakuntavaltuuston päätettäväksi. Jotta maakuntavaltuuston edellä mainitun toimenpidealoitteen mukainen käytäntö tulisi noudatetuksi mahdollisuuksien rajoissa, tekee nykyinen hallitus esityksen palkkiosäännön tarkistamisesta 1.8.2021 alkaneen kunnallisvaalikauden mukaisen maakuntavaltuuston päätettäväksi. Edellisen maakuntavaltuuston viimeinen kokous oli 25.5.2021 ja koska asia tuli esille vasta maakuntahallituksen kesäkuun kokouksessa, ei sitä ehditty valmistella maakuntavaltuuston päätöksentekoon.

 

Tulevalla valtuustokaudella Uudenmaan liiton toimielinten toimintaa on tarkoitus kehittää muun muassa perustamalla maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen puheenjohtajiston työvaliokunta. Työvaliokunnan tehtävänä on muun muassa valmistella maakuntavaltuuston seminaarikokouksia, joita järjestettäisiin noin kaksi kalenterivuodessa. Työmäärän lisääntymisen vuoksi maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen puheenjohtajien vuosipalkkioihin esitetään tasokorotusta.

 

Kokouspalkkioihin esitetään elinkustannusindeksiin sidottua korotusta. Viimeisin julkaistu elinkustannusindeksi on heinäkuulta 2021 (pisteluku = 2015). Palkkioiden korotus lasketaan vertaamalla viimeisintä julkaistua pistelukua vuoden 2018 elokuun pistelukuun (=1951). Nykyinen palkkiosääntö tuli voimaan 1.8.2018 alkaen. 

 

Esityksen mukaiset korotetut uudet palkkio ovat:

 

tehtävä

vanha palkkio

uusi palkkio

maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen ja

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja; kokous

220 €

227 €

maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen ja

tarkastuslautakunnan jäsen; kokous 

180 €

186 €

maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen

jaoston tai toimikunnan puheenjohtaja; kokous

190 €

196 €

maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen

jaoston tai toimikunnan jäsen; kokous

130 €

134 €

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja; vuosipalkkio

3 000 €

4 500 €

Maakuntahallituksen puheenjohtaja; vuosipalkkio

5 700 €

8 600 €

Maakuntavaltuuston varapuheenjohtajat; vuosipalkkio  

1 550 €

2 100 €

Maakuntahallituksen varapuheenjohtajat; vuosipalkkio

3 000 €

4 050 €

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja; vuosipalkkio

1 900 €

2 100 €

 

 

Vuoden 2021 talousarviossa luottamushenkilöpalkkioihin on varattu 203 000 €. Tähän summaan verrattuna elinkustannusindeksin mukainen korotus vuositasolla olisi 6 660 €.

 

Palkkiosääntöön ehdotetaan myös muutettavaksi, että jatkossa ansionmenetyskorvauksia maksetaan kerran kuussa nykyisen kvartaaleittain tapahtuvan maksatuksen asemesta. 

 

Päätösesitys:

 

Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että

-          se päättää tarkistaa Uudenmaan liiton palkkiosääntöä 1.1.2022 alkaen liitteen mukaisesti

-          jatkossa palkkioita korotetaan vuosittain kunkin tammikuun elinkustannusindeksin pisteluvun mukaisesti (vertauslukuna käytetään elokuun 2018 pistelukua). 

Asian käsittely:

Käsittelyn aikana maakuntajohtaja muutti pohjaehdotuksensa seuraavaan muotoon:

 

 

tehtävä

vanha palkkio

uusi palkkio

maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen ja

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja; kokous

220 €

248 €

maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen ja

tarkastuslautakunnan jäsen; kokous 

180 €

207 €

maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen

jaoston tai toimikunnan puheenjohtaja; kokous

190 €

217 €

maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen

jaoston tai toimikunnan jäsen; kokous

130 €

155 €

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja; vuosipalkkio

3 000 €

3 750 €

Maakuntahallituksen puheenjohtaja; vuosipalkkio

5 700 €

7 125 €

Maakuntavaltuuston varapuheenjohtajat; vuosipalkkio  

1 550 €

1 783 €

Maakuntahallituksen varapuheenjohtajat; vuosipalkkio

3 000 €

3 450 €

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja; vuosipalkkio

1 900 €

2 185 €


Muutettu pohjaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että

-          se päättää tarkistaa Uudenmaan liiton palkkiosääntöä 1.1.2022 alkaen liitteen mukaisesti

-          jatkossa palkkioita korotetaan vuosittain kunkin tammikuun elinkustannusindeksin pisteluvun mukaisesti (vertauslukuna käytetään elokuun 2018 pistelukua). 

 

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Inka Tikkanen

 Asiantuntija Liisa Setälä