Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 29.11.2021/Pykälä 163


 

Sisäiset virkajärjestelyt 1.1.2022 alkaen: hallintojohtajan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen

 

MHS 19.10.2020 § 114

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään hallinto- ja talousjohtajan virkanimikkeen

muuttamista hallintojohtajaksi. Maakuntahallitukselle esitetään

kehittämispäällikkö Inka Tikkasen nimittämistä hallintojohtajan

virkasuhteeseen määräajaksi ajalle 1.11.2020-31.12.2021.

 

Asian yksityiskohtainen selostus

 

Uudenmaan liiton hallintosäännön mukaan maakuntahallitus valitsee

vastuualueen johtajan ja yksikön päällikön sekä päättää heidän

nimikkeistään.

 

Liiton henkilöstöpoliittinen linjaus on, että kaikissa vapautuvissa vakansseissa selvitetään mahdollisuus tehtävän hoitamiseen sisäisin järjestelyin.

 

Mikäli hallinto- ja talousjohtajan virassa toimiva henkilö siirtyy 113 §:n

esityksen mukaisesti aluesuunnittelun vastuualueen johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen, tulee täytettäväksi hallinto- ja talousjohtajan määräaikainen virkasuhde ajalle 1.11.2020-31.12.2021. Hallinto- ja talousjohtaja johtaa hallintoyksikköä, vastaa liiton henkilöstöpolitiikasta ja toimii työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa työnantajan edustajana. Hallinto- ja talousjohtajan toimivalta on kuvattu hallintosäännön 13 §:ssä. 113 §:ssä kuvatussa tilanteessa on perusteltua, että tehtävä täytetään sisäisin järjestelyin ja Uudenmaan liitossa kehittämispäällikkönä toimiva Inka Tikkanen siirretään suostumuksensa perusteella hallinto- ja talousjohtajaksi määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.11.2020-31.12.2021. Samalla hallinto- ja talousjohtajan virkanimike muutetaan hallintojohtajaksi. Paula Autioniemi käyttää virkaan kuuluvaa toimivaltaa 31.12.2020 asti. Virkasuhteen kaksi ensimmäistä kuukautta on varattu tehtävään perehtymiseen.

 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentin mukaan

virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi.

Viran palkkauksessa sovelletaan Maakuntahallituksen 16.03.2015

hyväksymää Uudenmaan liiton ylimmän johdon palkkausohjetta. Tehtävä

sijoittuu johdon palkkausjärjestelmän vaativuusluokkaan 21.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

 

Maakuntahallitus päättää

-        muuttaa nykyisen hallinto- ja talousjohtajan virkanimikkeen

hallintojohtajaksi,

-        nimittää kehittämispäällikkö Inka Tikkasen hallintojohtajan virkasuhteeseen määräajaksi ajalle 1.11.2020-31.12.2021,

-        valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään tarvittavat tarkennukset viran tehtäväkuvaan,

-        valtuuttaa maakuntajohtajan päättämään järjestelystä mahdollisesti

aiheutuvan palkantarkistuksen niin, että se täyttää liiton johdolle asetetut tehtävien vaativuuden arvioinnin kriteerit.

 

Vastuujohtaja ja valmistelija:

Ossi Savolainen 040 589 8415

 

Käsittely:

Merkittiin, että virkamiehistä vain maakuntajohtaja Ossi Savolainen osallistui tämän asian käsittelyyn ja toimi samalla sihteerinä.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

-        muuttaa nykyisen hallinto- ja talousjohtajan virkanimikkeen

hallintojohtajaksi,

-        nimittää kehittämispäällikkö Inka Tikkasen hallintojohtajan

virkasuhteeseen toistaiseksi 1.11.2020 alkaen ja enintään 31.12.2021 saakka,

-        valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään tarvittavat tarkennukset viran tehtäväkuvaan,

-        valtuuttaa maakuntajohtajan päättämään järjestelystä mahdollisesti

aiheutuvan palkantarkistuksen niin, että se täyttää liiton johdolle

asetetut tehtävien vaativuuden arvioinnin kriteerit.

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusosoitus

Päätösote: Inka Tikkanen

 

 

Maakuntahallitus 08.11.2021 § 140  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään päätettäväksi, että hallintojohtajan määräaikaisessa virkasuhteessa 1.11.2020-31.12.2021 toiminut Inka Tikkanen nimitetään hallintojohtajan virkasuhteeseen määräajaksi 1.1.2022-30.6.2024.

 

Selostus

Mikäli hallintojohtajan vakinaisen viran haltija siirtyy §:n 139 esityksen mukaisesti aluesuunnittelun vastuualueen johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen, tulee täytettäväksi hallintojohtajan määräaikainen

virkasuhde ajalle 1.1.2022-30.6.2024. Hallintojohtaja johtaa

hallintoyksikköä, vastaa liiton henkilöstöpolitiikasta ja toimii työ- ja

virkaehtosopimusneuvotteluissa työnantajan edustajana. Lisäksi hallintojohtaja vastaa Uudenmaan liiton strategian toteuttamisesta. Hallinto- ja talousjohtajan toimivalta on kuvattu hallintosäännön 13 §:ssä.

 

Pykälässä 139 kuvatussa tilanteessa on perusteltua, että tehtävä täytetään

sisäisin järjestelyin ja Uudenmaan liitossa hallintojohtajan määräaikaisessa virkasuhteessa 1.11.2020-31.12.2021 toiminut Inka Tikkanen jatkaa suostumuksensa perusteella hallintojohtajana määräaikaisessa virkasuhteessa ajalla 1.1.2022-30.6.2024.

 

Viran palkkauksessa sovelletaan Maakuntahallituksen 16.03.2015 hyväksymää Uudenmaan liiton ylimmän johdon palkkausohjetta. Tehtävä sijoittuu johdon palkkausjärjestelmän vaativuusluokkaan 21.

 

Asian tausta

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentin mukaan

virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi.

 

Uudenmaan liiton hallintosäännön mukaan maakuntahallitus valitsee vastuualueen johtajan ja yksikön päällikön sekä päättää heidän nimikkeistään.

 

Liiton henkilöstöpoliittinen linjaus on, että kaikissa vapautuvissa vakansseissa selvitetään mahdollisuus tehtävän hoitamiseen sisäisin järjestelyin.

 

Päätösesitys:

 Maakuntahallitus päättää

-        nimittää Inka Tikkasen hallintojohtajan virkasuhteeseen määräajaksi ajalle 1.1.2022-30.6.2024,

-        valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään tarvittavat tarkennukset viran tehtäväkuvaan.

 

Asian käsittely:

Maakuntajohtajaa lukuunottamatta Uudenmaan liiton virkamiehet olivat poissa kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Pöytäkirjanpitäjänä toimi maakuntajohtaja. 

 

Käsittelyn aikana tehtiin ehdotus asian pöydällepanosta, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Päätös:

 Maakuntahallitus päätti jättää asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Ossi Savolainen

 

 

Täytäntöönpano:

 Päätösote: Inka Tikkanen

 

Maakuntahallitus 29.11.2021 § 163  

908/01.01.01.00/2021  

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

-        nimittää Inka Tikkasen hallintojohtajan virkasuhteeseen määräajaksi ajalle 1.1.2022-30.6.2024,

-        valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään tarvittavat tarkennukset viran tehtäväkuvaan.

 

Asian käsittely:

Maakuntajohtajaa lukuunottamatta Uudenmaan liiton virkamiehet olivat poissa kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Pöytäkirjanpitäjänä toimi maakuntajohtaja. 

 

Käsittelyn aikana esittelijä muutti pohjaehdotuksensa seuraavaan muotoon:

Maakuntahallitus päättää

-        nimittää Inka Tikkasen hallintojohtajan virkasuhteeseen määräajaksi ajalle 1.1.2022-31.12.2023

-        että johtamisjärjestelyjä arvioidaan vuoden 2023 toukokuussa

-        valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään tarvittavat tarkennukset viran tehtäväkuvaan.


 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

-        nimittää Inka Tikkasen hallintojohtajan virkasuhteeseen määräajaksi ajalle 1.1.2022-31.12.2023

-        että johtamisjärjestelyjä arvioidaan vuoden 2023 toukokuussa

-        valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään tarvittavat tarkennukset viran tehtäväkuvaan.

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Ossi Savolainen

 

Täytäntöönpano:

 Päätösote: Inka Tikkanen