Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 29.11.2021/Pykälä 154


Liite 4 Talousarvio 2022, taloussuunnitelma 2022-2024

 

Vuoden 2022 talousarvion sekä vuosien 2022-2024 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen (valtuustolle)

 

Maakuntahallitus 29.11.2021 § 154  

909/02.01.00/2021  

 

Tiivistelmä

Vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa Uudenmaan liiton toiminta jaetaan kahteen tulosryhmään: varsinaiseen toimintaan ja projekteihin.

Varsinaisen toiminnan toimintamenot ovat 8,7 miljoonaa euroa, projektien 1,5 miljoonaa euroa. Talousarvio laaditaan alijäämäisenä. Toiminnalliset tavoitteet on laadittu yhteistyössä henkilöstön kanssa strategialähtöisinä ja poikkihallinnollisina. Uudenmaan liiton aluekehitysrahastosta esitetään tuloutettavaksi yhteensä 250 000 euroa taloussuunnitelmakaudella 2022-2024.

Selostus

Ehdotus vuoden 2022 talousarvioksi sekä vuosien 2022-2024 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi

 

Vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa Uudenmaan liiton varsinaisen toiminnan toimintamenot ovat 8 691 500 euroa. Lisäystä edellisvuoteen on yhteensä 118 000 euroa.

 

Toimintatulot ovat yhteensä 8 152 405 euroa, mikä on 45 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2021. Jäsenkuntien maksuosuudet ovat yhteensä 7 666 405 euroa. Jäsenkuntien maksuosuudet pysyvät samalla tasolla kuin vuonna 2021, jolloin jäsenmaksuosuuksiin tehtiin kokonaisuudessaan viiden prosenttiyksikön vähennys vuoden 2020 tasolta. Maksuosuudet laskutetaan kuutena tasasuuruisena eränä.

 

Liitossa hallinnoitavien projektien kokonaismääräraha on 1,5 miljoonaa euroa ja niiden kokonaisrahoitus muodostuu vuonna 2022 liiton omarahoitusosuudesta tai muusta kuntarahoituksesta (9,8%), valtion myöntämästä rahoituksesta (69,6%) ja EU-rahoituksesta (20,6%).

 

Talousarvion loppusummaksi muodostuu 10,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 aluekehitysrahastosta suunnitellaan tuloutettavaksi yhteensä 250 000 euroa etenkin EU-ohjelmakausien välisellä ylimenokaudella tehtävää hanketoimintaa varten. Talousarvio laaditaan 345 000 euroa alijäämäisenä.

 

Maakuntavaltuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet on laadittu strategialähtöisinä ja poikkihallinnollisina.

 

Asian tausta

 Valmistelu

 

 Toiminta- ja taloussuunnitelma on valmisteltu johtoryhmän johdolla liiton ydintoimintojen yhteistyönä. Liiton yhteistyötoimikunta on käsitellyt talousarvion 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024 kokouksessaan 23.11.2021.

 

 Jatkotoimenpiteet

 

 Maakuntahallitus vastaa talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumisesta. Uudenmaan liiton hallintosäännön mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan maakuntahallitukselle sen päättämällä tavalla.

 

 Talousarvion laatimisen yhteydessä on valmisteltu tehtäväkohtaiset käyttösuunnitelmat, jotka tarkentavat tehtävien sisältämiä määrärahoja. Hallintosäännön mukaisesti maakuntajohtaja voi tarvittaessa tarkistaa käyttösuunnitelmaa talousarviovuoden aikana.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

 

-        hyväksyä jäsenkuntaosuuksien laskutuksen liiton toimintaan talousarvion mukaisesti tasasuuruisina erinä kuusi kertaa vuodessa

-        tehdä 250 000 euron suuruisen tuloutuksen Uudenmaan liiton aluekehitysrahastosta vuoden 2022 taloussuunnitelmaan

-        että talouden toteuma raportoidaan maakuntahallitukselle neljännesvuosittain, toiminnan toteutuminen puolivuosittain, 30.6. ja tilinpäätöksen yhteydessä

-        esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024

-        oikeuttaa liiton toimiston tekemään asiakirjaan teknisluonteisia korjauksia.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

 

-        hyväksyä jäsenkuntaosuuksien laskutuksen liiton toimintaan talousarvion mukaisesti tasasuuruisina erinä kuusi kertaa vuodessa

-        tehdä 250 000 euron suuruisen tuloutuksen Uudenmaan liiton aluekehitysrahastosta vuoden 2022 taloussuunnitelmaan

-        että talouden toteuma raportoidaan maakuntahallitukselle neljännesvuosittain, toiminnan toteutuminen puolivuosittain, 30.6. ja tilinpäätöksen yhteydessä

-        esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024

-        oikeuttaa liiton toimiston tekemään asiakirjaan teknisluonteisia korjauksia.

 

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Inka Tikkanen

 Asiantuntija Jukka Hynninen