Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 29.11.2021/Pykälä 155


 

Maakuntavaltuuston kokouskäytännöt valtuustokaudella 2021-2025 (valtuustolle)

 

Maakuntahallitus 29.11.2021 § 155  

940/00.01.02.04/2021  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää esittää maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi maakuntavaltuuston kokouskäytännöt valtuustokaudella 2021-2025.

Selostus

Maakuntavaltuusto vastaa Uudenmaan liiton toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää liiton ylintä päätösvaltaa.

 

Sujuvat ja selkeät kokouskäytännöt auttavat osaltaan valtuustoa onnistumisessa tehtävässään. Tämän vuoksi uuden toimikauden alkaessa on tärkeä tuoda näkyväksi ja sopia keskeisimmät kokousprosesseihin liittyvät menettelyt.

 

Kokousaika ja -paikka

Maakuntavaltuusto kokoontuu päätöskokoukseen kaksi kertaa vuodessa, kesäkuussa ja joulukuussa. Kokoukset pidetään Helsingin kaupungintalon valtuustosalissa klo 10.00 alkaen.

 

Maakuntavaltuuston kokoukset striimataan suorina lähetyksinä Helsinki-kanavalle.

Maakuntavaltuustoryhmien toiminta

Maakuntavaltuutetut ovat muodostaneet valtuustoryhmät valtuustotyöskentelyä varten. Ryhmille on nimetty puheenjohtajat sekä tarvittaessa sihteerit. Hallintosäännön mukaisesti ryhmien muodostamisesta, nimistä ja puheenjohtajista on annettu maakuntavaltuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kokouksissa voidaan pitää ryhmäpuheenvuoroja (maks. 10 min).

 

Valtuustokaudella 2021-2025 maakuntavaltuutetut ovat muodostaneet seuraavat valtuustoryhmät:

-        Suuri ryhmä

-        Vihreät

-        Sosialidemokraattinen ryhmä

-        Vasemmistoliitto

-        Liike Nyt

 

Valtuustoryhmille varataan mahdollisuus kokoontua ennen jokaista kokousta. Kullekin ryhmälle varataan tila kokouspaikalta. Liiton toimistolta on osoitettu yhteyshenkilö valtuustoryhmien toiminnan tueksi. Yhteyshenkilö on tällä hetkellä Janne Tamminen, janne.tamminen@uudenmaanliitto.fi, puh. 050 558 6303.

Maakuntavaltuuston puheenjohtajan tehtävät

Maakuntavaltuuston puheenjohtajan tehtäviin kuuluu

-        johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa siten kuten kuntalaissa säädetään

-        edistää valtuustotyöskentelyn vastuullisuutta ja tuloksellisuutta

-        edistää valtuuston puheenjohtajiston ja valtuustoryhmien välistä yhteistyötä

Maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen puheenjohtajistojen yhteistyö

Maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen puheenjohtajisto muodostavat työvaliokunnan. Työvaliokuntaan kuuluu lisäksi maakuntavaltuustoryhmien puheenjohtajat. Työvaliokunta kokoontuu tarpeen mukaan noin 2-4 kertaa vuodessa. Maakuntavaltuuston mahdolliset seminaarikokoukset suunnitellaan yhteistyössä työvaliokunnan kanssa.

 

Työvaliokunnan tavoitteena on

-        edistää keskustelua ja yhteistyötä ajankohtaisista sekä päätöksentekoon tulevista asioista

-        korostaa poliittista vastuuta

-        parantaa tiedonkulkua

-        luoda pitkänjänteisyyttä luottamushenkilötyöhön

Seminaarikokoukset

Päätöskokousten lisäksi vuoden aikana järjestetään tarpeen mukaan 1-2 seminaarikokousta. Seminaarikokousten tavoitteena on, että valtuutetut pääsevät keskustelemaan maakunnan kehittämisen ajankohtaisista ilmiöistä yli kuntarajojen. Seminaarikokoukset järjestetään läsnä- tai etätilaisuuksina puheenjohtajan kanssa tapauskohtaisesti etukäteen sopien.

Valtuutettujen aloitteet

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen maakuntavaltuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita Uudenmaan liiton toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Työskentelyalustat ja -välineet

Maakuntavaltuuston työskentelyalustana käytetään Microsoft Teams -sovellusta. Uudenmaan liiton luottamushenkilöille perustetaan yhteinen Teams-tiimi, jossa jokaisella toimielimellä on oma kanava. Tiimiin tallennetaan Uudenmaan liiton säännöt, päätöksentekoa tukevaa muuta taustamateriaalia sekä erilaisia lomakkeita.

 

Kutsut liittyä tiimiin ohjeineen lähetetään joulukuun alkupuolella.

Kokouskutsun ja esityslistan lähettäminen

Hallintosäännön mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaalit lähetetään sähköisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään tiedoksi maakuntavaltuuston varajäsenille, maakuntahallituksen jäsenille sekä Uudenmaan liiton jäsenkuntien kunnanhallituksille.

 

Esityslistat julkaistaan Uudenmaan liiton verkkosivuilla.

Varajäsenen kutsuminen

Esteestä ilmoitetaan sähköisesti osoitteeseen toimisto@uudenmaanliitto.fi, jolloin toimisto huolehtii tarvittavan aineiston lähettämisestä varajäsenelle.

Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

Pöytäkirjan nähtävilläolo

Maakuntavaltuuston kokouspöytäkirja on nähtävillä liiton yleisillä verkkosivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouspäivämäärästä.

Kaksikielisyys

Uudenmaan liitto on kaksikielinen kuntayhtymä. Liiton toimistokieli on suomi.

 

Toimielimen jäsen voi käyttää puheenvuoron suomeksi tai ruotsiksi. Jäsenellä on myös oikeus käyttää jompaakumpaa kieltä pöytäkirjaan tai mietintöön liitettävässä kirjallisessa lausunnossa tai mielipiteessä. Jos toimielimen jäsen ei ymmärrä suomeksi tai ruotsiksi pidettyä suullista puheenvuoroa, se on pyynnöstä hänele lyhyesti selostettava.

 

Maakuntahallitus seuraa ja edistää kielellisten oikeuksien toteutumisen liiton toiminnassa. Maakuntahallitus raportoi niiden toteutumisesta maakuntavaltuustolle valtuustokausittain.

Kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset

Kokouspalkkiot maksetaan neljännesvuosittain maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun lopussa voimassaolevan palkkiosäännön perusteella.

 

Maakuntavaltuuston jäsenillä on oikeus ansionmenetyskorvaukseen palkkiosäännön määrittämällä tavalla. Ansionmenetyskorvauksia maksetaan joka kuun lopussa.

Luottamushenkilöiden assistenttipalvelut

Käytännön kokousjärjestelyihin liittyvät tehtävät on keskitetty yhdelle assistentille. Tällä palvelumallilla on haluttu luoda helppoutta ja yhdenmukaisuutta yhteydenpitoon luottamushenkilöasioissa. Tällä hetkellä ko. assistenttina toimii Anu Lampi, anu.lampi@uudenmaanliitto.fi, puh. 040 351 3724.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto

-        päättää kokouskäytännöistään yllä selostusosassa kuvatulla tavalla

-        hyväksyy maakuntavaltuustoryhmien nimet valtuustokaudelle 2021-2025.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto

-        päättää kokouskäytännöistään yllä selostusosassa kuvatulla tavalla

-        hyväksyy maakuntavaltuustoryhmien nimet valtuustokaudelle 2021-2025.

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Inka Tikkanen

 Asiantuntija Liisa Setälä