Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 29.11.2021/Pykälä 159


 

Maakunnan yhteistyöryhmän asettaminen vuosille 2021- 2025

 

Maakuntahallitus 25.10.2021 § 130 

 

Tiivistelmä

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR), on Uudenmaan kehittämisen lakisääteinen yhteistyöverkosto. Rahoittajista ja asiantuntijoista koostuva yhteistyöryhmä varmistaa, että maakunnan kehittämistoimet sovitetaan yhteen.

Maakuntahallitukselle esitetään päätettäväksi, että se pyytää maakunnan yhteistyöryhmässä edustettuina olevia valtion viranomaisia ja organisaatioita sekä työmarkkina-, elinkeino- ja muita järjestöjä esittämään edustajansa ryhmään 15.11.2021 mennessä, jolloin maakuntahallitus voi asettaa maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessaan 29.11.2021.

 

Selostus

Aluekehittämistä koskevien suunnitelmien, ohjelmien ja sopimusten valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittamista varten maakunnassa on maakunnan yhteistyöryhmä (MYR). 

 

Maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpano 2021-2025

 

Uudenmaan maakunnan yhteistyöryhmän asettamista säädellään laissa ja asetuksessa.  Tulevalla valtuustokaudella yhteistyöryhmän työssä korostuvat valmistelussa olevan Uusimaa-ohjelman tavoitteet

 

 • hiilineutraalisuuden saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä,
 • Uudenmaan T&K-menojen osuuden kasvattaminen viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta sekä
 • työllisyysasteen nostaminen 80 prosenttiin työikäisestä väestöstä. 

Tavoitteita tukevaa asiantuntemusta tarvitaan myös MYR:n kokoonpanossa. MYR:n jäsenmäärä on syytä pyrkiä pitämään kohtuullisena, jotta työryhmä säilyttää toimivuutensa. 

 

Maakunnan yhteistyöryhmään valtuustokaudelle 2021-2025 esitetään nimitettäväksi seuraavien organisaatioiden edustajat (jäsenille nimetään myös henkilökohtaiset varajäsenet):

 

 1. Alueen kunnat ja maakunnan liitto. Uudenmaan liitossa vakiintuneen käytännön mukaan yksi paikka ja tämän varajäsenen paikka on varattu maakunnan alueella toimivien ammattikorkeakoulujen edustajille.
 • maakuntahallitus, kahdeksan jäsentä, heidän joukostaan MYR:n puheenjohtaja
 • ammattikorkeakoulut, yksi jäsen

 

 1. Ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset ja muut yhteistyöryhmän tehtävien kannalta merkittävät valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot. Uudenmaan liitossa vakiintuneen käytännön mukaan yliopistot lasketaan tähän ryhmään.
 • Uudenmaan ELY-keskus, kaksi jäsentä
 • Hämeen ELY-keskus, yksi jäsen (uusi)
 • Etelä- Suomen AVI, yksi jäsen
 • Business Finland, yksi jäsen
 • VTT, yksi jäsen
 • Luonnonvarakeskus, yksi jäsen (uusi)
 • Aalto yliopisto, yksi jäsen
 • Helsingin yliopisto, yksi jäsen

 

 1. Alueen kehittämisen kannalta muut keskeiset tahot kuten työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä, kansalaisyhteiskuntaa kuten ympäristö-, tasa-arvo- ja syrjimättömyyden edistämistä edustavia järjestöjä sekä muita alueen erityispiirteiden kannalta keskeisiä tahoja.
 • SAK Uusimaa, yksi jäsen
 • STTK Uusimaa, yksi jäsen
 • AKAVA Uusimaa, yksi jäsen
 • EK, yksi jäsen
 • Uudellamaalla toimivat kauppakamarit, yksi jäsen
 • Uudellamaalla toimivat yrittäjäjärjestöt, yksi jäsen
 • Uudenmaalla toimivat maataloustuottajat, yksi jäsen
 • MoniHeli ry, yksi jäsen (uusi)

 

 1. Lisäksi EU:n alueiden komitean varsinaiset jäsenet Uudeltamaalta asetetaan maakunnan yhteistyöryhmän jäseniksi.

Uudenmaan maakunnan yhteistyöryhmän yllä kuvatussa kokoonpanossa ovat edustettuina laissa säädetyt tahot ja ryhmän kooksi muodostuu 27 jäsentä.  Tavoitteena on, että maakuntahallitus voisi asettaa maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessaan 29.11.2021.

 

Toivottavaa on, että maakunnan yhteistyöryhmään esitettävät jäsenet ja varajäsenet tutustuvat parhaillaan lausuntokierroksella olevaan Uusimaa-ohjelmaan 2022- 2025. Sen toteuttamisessa on maakunnan yhteistyöryhmällä merkittävä rooli.

 

Asian tausta

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) toimii yleisasetuksen 8 artiklassa tarkoitettuna kumppanuuselimenä Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman osalta. (Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta 756/2021)

 

Maakunnan liiton hallitus asettaa maakunnan yhteistyöryhmän, nimittää sen puheenjohtajan ja vahvistaa sen työjärjestyksen. MYR:n puheenjohtajan tulee olla kuntalain (410/2015) 69 §:n mukainen valtuuston valitsema luottamushenkilö. MYR nimeää keskuudestaan kolme varapuheenjohtajaa.

 

Maakunnan yhteistyöryhmä toimikaudesta ja kokoonpanosta säädetään VN: asetuksessa alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (797/2021).

Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenet nimitetään kunnanvaltuuston toimikaudeksi.

 

Maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina:

 1. alueen kunnat ja maakunnan liitto sekä Lapin maakunnassa saamelaiskäräjät;

 

 1. ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset ja muut yhteistyöryhmän tehtävien kannalta merkittävät valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot.

 

 1. Alueen kehittämisen kannalta keskeiset tahot kuten työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä, kansalaisyhteiskuntaa kuten ympäristö-, tasa-arvo- ja syrjimättömyyden edistämistä edustavia järjestöjä sekä muita alueen erityispiirteiden kannalta keskeisiä tahoja.

Työryhmän kokoonpanoon sovelletaan tasa-arvolakia.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

-          pyytää maakunnan yhteistyöryhmässä edustettuina olevia valtion viranomaisia ja organisaatioita sekä työmarkkina-, elinkeino- ja muita järjestöjä esittämään edustajansa maakunnan yhteistyöryhmän jäseneksi ja varajäseneksi, tasa-arvolaki huomioiden, 15.11.2021 mennessä.

-          tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

-          pyytää maakunnan yhteistyöryhmässä edustettuina olevia valtion viranomaisia ja organisaatioita sekä työmarkkina-, elinkeino- ja muita järjestöjä esittämään edustajansa maakunnan yhteistyöryhmän jäseneksi ja varajäseneksi, tasa-arvolaki huomioiden, 15.11.2021 mennessä.

-          tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Ulla-Mari Karhu

 

 

Maakuntahallitus 29.11.2021 § 159  

901/00.00.00.01/2021  

 

Tiivistelmä

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR), on Uudenmaan kehittämisen lakisääteinen yhteistyöverkosto. Rahoittajista ja asiantuntijoista koostuva yhteistyöryhmä varmistaa, että maakunnan kehittämistoimet sovitetaan yhteen. Maakuntahallitus asettaa maakunnan yhteistyöryhmän valtuustokaudeksi.


Maakuntahallitus on pyytänyt maakunnan yhteistyöryhmässä edustettuina olevia valtion viranomaisia ja organisaatioita sekä työmarkkina-, elinkeino- ja muita järjestöjä nimeämään edustajansa maakunnan yhteistyöryhmän jäseneksi ja varajäseneksi tasa-arvolaki huomioiden.

 

Eri tahot ovat toimittaneet ehdotuksensa maakunnan yhteistyöryhmän jäseniksi varajäseniksi. Maakuntahallitus asettaa yhteistyöryhmän toimikaudelle 2021-2025.

 

Selostus

Maakunnan liiton hallitus asettaa maakunnan yhteistyöryhmän, nimittää sen puheenjohtajan ja vahvistaa sen työjärjestyksen. MYR:n puheenjohtajan tulee olla kuntalain (410/2015) 69 §:n mukainen valtuuston valitsema luottamushenkilö, joten puheenjohtaja valitaan Uudenmaan liiton ehdottamien jäsenten joukosta. Maakunnan yhteistyöryhmä valitsee keskuudestaan kolme varapuheenjohtajaa.
 

Maakunnan liiton ja sen jäsenkuntien edustajat, kahdeksan varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä, valitaan kokouksessa 29.11.2021.

Uudenmaan liitossa vakiintuneen käytännön mukaisesti yksi MYR:n paikka ja tämä varajäsenen paikka on varattu maakunnan alueella toimivien ammattikorkeakoulujen edustajille.

 

Ammattikorkeakoulujen esitys maakunnan yhteistyöryhmän jäseneksi ja varajäseneksi on seuraava.

 

Organisaatio

Jäsen

Varajäsen

Metropolia Amk

Maarit Haataja

 

Haaga-Helia Amk

 

Anu Moisio

 

2. Ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset ja muut yhteistyöryhmän tehtävien kannalta merkittävät valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot

 

Uudenmaan liitossa vakiintuneen käytännön mukaisesti yliopistot lasketaan tähän ryhmään. Maakunnan yhteistyöryhmässä edustettuina olevat viranomaiset ja valtionhallinnon organisaatiot ovat esittäneet jäsenet ja varajäsenet maakunnan yhteistyöryhmään seuraavasti:

 

Organisaatio

Jäsen

Varajäsen

Uudenmaan ELY-keskus

Petri Knaapinen

Jaakko Pesola

Satu Pääkkönen

Päivi Nuutinen

Hämeen ELY-keskus

Sinikka Kauranen

Valtteri Karhu

Etelä-Suomen AVI

Merja Ekqvist

Veli-Matti Uski

Business Finland

Satu Mäkelä

Kari Inberg

VTT

Isabel Pinto-Seppä

Ilmari Lastikka

Luonnonvarakeskus

Johanna Kohl

Sanna Sorvari Sundet

Aalto-Yliopisto

Sanna-Katri Rautava

Tomi Erho

Helsingin Yliopisto

Tanja Remes

Jussi Karvinen

 

3. Alueen kehittämisen kannalta muut keskeiset tahot kuten työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä, kansalaisyhteiskuntaa kuten ympäristö-, tasa-arvo- ja syrjimättömyyden edistämistä edustavia järjestöjä sekä muita alueen erityispiirteiden kannalta keskeisiä tahoja. Järjestöt ovat esittäneet jäsenet ja varajäsenet maakunnan yhteistyöryhmään seuraavasti

 

Organisaatio

Jäsen

Varajäsen

SAK Uudenmaan alueorganisaatio

Tatu Tuomela

Hannele Ugur

STTK:n Uudenmaan alueorganisaatio

 

Elina Manninen

Elmeri Lohenoja

AKAVA:n Uudenmaan alueorganisaatio

Harriet Lonka

Jari Ruokolainen

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

 

Simo Pinomaa

Elina Sonninen

Uudellamaalla toimivat kauppakamarit

Markku Lahtinen

Marja Heinimäki

Uudellamaalla toimivat yrittäjäjärjestöt

Esa Mänttäri

Petri Ovaska

Uudellamaalla toimivat maataloustuottajajärjestöt

Matti Perälä

Bjarne Westerlund

MoniHeli ry

Abdirahim Hussein

Julie Breton

 

4. Lisäksi EU:n alueiden komitean varsinaiset jäsenet Uudeltamaalta valitaan maakunnan yhteistyöryhmän jäseniksi

 

Organisaatio

Jäsen

 

EU:n alueiden komitea

Anne Karjalainen

 

 

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää valita maakunnan yhteistyöryhmään

-    yllä selostusosassa mainitun mukaisesti edustajat eri tahoilta saatujen ehdotusten perusteella sekä

-    kahdeksan maakunnan liiton ja sen jäsenkuntien edustajaa ja varaedustajaa

-    puheenjohtajan Uudenmaan liiton ehdottamien jäsenten joukosta

-    tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Asian käsittely:

Käsittelyn aikana maakuntajohtaja täydensi pohjaehdotustaan MoniHeli ry:n jäsenesityksellä.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

-    valita maakunnan yhteistyöryhmään yllä selostusosassa mainitun mukaisesti edustajat eri tahoilta saatujen ehdotusten perusteella sekä

-    valita maakunnan yhteistyöryhmään seuraavat kahdeksan maakunnan liiton ja sen jäsenkuntien edustajaa ja varaedustajaa
 

Jäsen

Varajäsen

Markku Markkula

Mia Laiho

Mirita Saxberg

Matias Pajula

Mikko Piirtola

Anssi Aura

Elin Blomqvist-Valtonen

Sven Holmberg

Johannes Nieminen

Martina Houtsonen

Ulla Kaukola

Jari Sainio

Pia Lohikoski

Ville Uusivuori

Leo Stranius

Reetta Hyvärinen

-    valita puheenjohtajaksi Markku Markkulan

-    tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Ulla-Mari Karhu

 

Täytäntöönpano:

 Päätösote: Valitut jäsenet ja varajäsenet