Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 107


 

AKKE-rahoituksen hankekehityksen tuki ja rahoituksen hallinnointi -projektin perustaminen

 

Maakuntahallitus 24.10.2022 § 107  

358/00.01.03.00/2022  

 

Tiivistelmä 

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää perustaa AKKE-rahoituksen hankekehityksen tuki ja rahoituksen hallinnointi -projektin alaisuuteensa.

 

Uudenmaan liiton hallinnoimassa hankkeessa turvataan ja kehitetään oikea-aikaista tasokasta kansallisen rahoituksen hallinnointia niin, että se vastaa Uudenmaan liitolla käytössä olevaa rahoitusta. Hankkeelle osoitetaan 50 % palkkaosuudella  hankeassistentti, jonka tehtävänä on rahoituksen hallinnointi ja raportointi, tiedotus sekä yhteydet liiton sisäiseen hankehallintoon samoin kuin hankeneuvonta. Lisäksi  hankkeen aikana järjestetään mahdolliset verkostoitumiskokoukset sekä hankitaan rahoitusinstrumentin evaluointi ja tarkastukset sekä mahdollinen tulosjulkaisu hankkeen tulosten näkyvyyden parantamiseksi.

 

Selostus

Hanke alkaa 1.1.2023 ja päättyy 31.12.2024.

Hankkeen tuloksista raportoidaan maksatushakemusten yhteydessä väli- ja loppuraportein.

 

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 86 000 euroa, josta AKKE-rahoituksen osuus on 80 % eli 68 800 euroa ja liiton omarahoitusosuus 17 200 euroa.

 

Hankkeen vastuujohtajana toimii Juha Eskelinen, projektipäällikkönä Outi Ervasti ja talousvastaavana Kati Virtanen.

 

Asian tausta

 Työ ja elinkeinoministeriö myönsi Uudenmaan liitolle valtioneuvoston 24.3.2022 tekemän päätöksen mukaisesti momentin 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, AKKE) mukaista määrärahaa käytettäväksi alueiden omaehtoiseen kehittämiseen, sopimukselliseen yhteistyöhön ja alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen.

 

 Maakunnan liiton on varoja myöntäessään noudatettava kansallista lainsäädäntöä. Keskeisiä säädöksiä ovat alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain (756/2021) lisäksi laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021), valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue-ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (797/2021) sekä valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (867/2021).

 

 Maakunnan liitto voi käyttää alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahaa liitossa tapahtuvaan ko. varojen hallinnointiin kuten myöntämiseen, maksamiseen ja seurantaan liittyviin välttämättömiin ja kohtuullisiin kustannuksiin. Määrärahalla ei kuitenkaan tule kattaa täysimääräisesti hallinnoinnista aiheutuvia kustannuksia. Maakunnan liiton on pidettävä tukitoimeen liittyvistä henkilöstökuluista seurantaa, josta voidaan todeta palkka- ja muut kustannukset sekä alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahan tuella liittoon palkatun henkilöstön määrä (htv).

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

-        perustaa AKKE-rahoituksen hankekehityksen tuki ja rahoituksen hallinnointi -hankkeen,

-        nimetä hankkeen vastuujohtajaksi aluekehittämisen vastuualueen johtajan,

-        velvoittaa hankkeen noudattamaan Uudenmaan liiton voimassa olevaa projektiohjetta

 

Päätös:

 Maakuntahallitus päätti esityksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Outi Ervasti