Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 108


 

Vuoden 2023 talousarvion ja toimintasuunnitelman lähtökohdat

 

Maakuntahallitus 24.10.2022 § 108  

368/02.01.00/2022  

 

Tiivistelmä 

Uudenmaan liiton vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 toiminta- ja taloussuunnitelman laadinta on käynnissä. Talousarvioehdotuksen mukaiset liiton varsinaisen toiminnan toimintatulot ovat 8,19 miljoonaa euroa. Varsinaisen toiminnan toimintamenot ovat 8,67 miljoonaa euroa. Projekteille varataan yhteensä noin 900 000 euron määräraha.

 

Talousarvioehdotuksen loppusummaksi muodostuu 9,57 miljoonaa euroa.

 

Talousarvio 2023 laaditaan alijäämäisenä. Alijäämä katetaan käyttämällä edellisten vuosien ylijäämää.

 

Selostus

Vuoden 2023 talousarvioehdotuksen mukaiset liiton varsinaisen toiminnan toimintatulot ovat 8,19 miljoona euroa ja toimintamenot 8,67 miljoonaa euroa. Jäsenkunnille lähetettiin kesäkuussa 2022 ennakkotieto kuntien vuoden 2023 maksuosuuksista. Kunnille ei esitetä ensi vuodeksi maksuosuuksien nostamista vuoden 2022 tasolta. Maksuosuudet määräytyvät kuntien väkiluvun perusteella, joten yksittäisten kuntien kohdalla maksuosuudet voivat poiketa kuluvan vuoden tasosta.

 

Tulosryhmälle projektit varataan arviomääräraha 900 000 euroa.

Talousarvioehdotuksen loppusummaksi muodostuu alustavasti 9 570 000 euroa.

 

EU-hankevalmistelutukeen varataan 250 000 euroa vuodelle 2023. Hankevalmistelutuki katetaan Uudenmaan liiton aluekehitysrahastosta.

 

Talousarvio 2023 suunnitellaan noin 270 000 euroa alijäämäisenä. Alijäämä katetaan käyttämällä edellisten vuosien ylijäämää. Alijäämän syntymiseen vaikuttaa vuonna 2021 toimeenpantu jäsenkuntien maksuosuuksien pienentäminen 5 prosentilla edellisten vuosien tasosta. Tämä tarkoittaa noin 400 000 euron vähennystä varsinaisen toiminnan toimintatuloihin.

 

Uudenmaan liitto on irtautunut Pietarin toimiston kustannuksiin osallistumisesta, sekä vähentänyt osuuttaan maahanmuuttajien yrityspalvelujen järjestämisessä. Näistä on syntynyt noin 200 000 euron säästöt vuodelle 2023. Samalla kuitenkin yleiskorotuksista johtuva henkilöstökulujen nousu, sekä inflaation lisääntyneet vaikutukset mm. vuokrissa, IT-palveluissa ja muissa yleiskuluissa tarkoittavat sitä, että kyseiset säästöt käytetään näihin kiinteisiin kuluihin ja talousarvio jää edelleen alijäämäiseksi. Tulevina vuosina toimintaa on sopeutettava tai on harkittava kuntien jäsenmaksuosuuksien palauttamista vuoden 2020 tasolle.

 

Talousarvion käyttötalousosassa liiton varsinainen toiminta jaetaan edelleen toiminnallisten kokonaisuuksien pohjalta tehtäviksi. Tehtävärakenteen tavoitteena on liiton toiminnan ja talouden avoimuus ja läpinäkyvyys.

Uudenmaan liiton strategia luo pohjan vuoden 2023 toiminnallisille tavoitteille.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2023 talousarvion ja toimintasuunnitelman laadinnan lähtökohdat.

 

Päätös:

 Maakuntahallitus päätti esityksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Inka Tikkanen

 Asiantuntija Jukka Hynninen