Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 19.12.2022/Pykälä 126


 

Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenen ja varajäsenen vaihtuminen

 

Maakuntahallitus 19.12.2022 § 126  

901/00.00.00.01/2021  

 

Tiivistelmä

Maakuntavaltuusto on kokouksessaan 13.12.2022 myöntänyt Elin Blomqvist-Valtoselle (r), ja Matias Pajulalle (kok) eron maakuntahallituksen jäsenyyksistä ja valinnut heidän tilalleen Frida Sigfridsin (r) sekä Tuomas Tikkasen (kok) maakuntahallituksen toimikauden 2021-2025 loppuajaksi.

 

Blomqvist-Valtonen toimi myös maakunnan yhteistyöryhmän jäsenenä, Matias Pajula puolestaan toimi maakunnan yhteistyöryhmän varajäsenenä.

 

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää valita maakunnan yhteistyöryhmään uuden jäsenen Elin Blomqvist-Valtosen tilalle ja uuden varajäsenen Matias Pajulan tilalle.

 

Selostus

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on kuntien, valtion sekä työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjen yhteistyöelin, jonka tehtävänä on yhteensovittaa alueellisia kehittämistoimia.

 

Maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään laissa alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimenpanosta (756/2021) § 19-20.

 

Yhteistyöryhmässä on oltava kattavasti edustettuna alueen kunnat ja maakunnan liitto, ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset ja muut tehtävien kannalta merkittävät valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot ja alueen kehittämisen kannalta keskeiset tehot kuten työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt ja muut kansalaisyhteiskuntaa edustavat järjestöt.

 

Maakuntahallitus on nimennyt 29.11.2021 maakunnan yhteistyöryhmään alueen kuntia ja maakunnan liittoa edustavat jäsenet. Heidän toimikautensa on maakunnan liiton valtuuston toimikausi.

 

MYR:n kokoonpanon tulee täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n 1 momentin ehto, jonka mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Kiintiösäännös koskee erikseen sekä varsinaisia että varajäseniä.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää valita maakunnan yhteistyöryhmään

-                 uuden jäsenen Elin Blomqvist-Valtosen tilalle ja

-                 uuden varajäsenen Matias Pajulan tilalle.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti valita maakunnan yhteistyöryhmään

-        uudeksi jäseneksi Frida Sigfridsin Elin Blomqvist-Valtosen tilalle ja

-        uudeksi varajäseneksi Tuomas Tikkasen Matias Pajulan tilalle

-        tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Inka Tikkanen

 

Täytäntöönpano:

 Päätösote: uusi jäsen ja uusi varajäsen