Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 19.12.2022/Pykälä 127


 

Regions4Climate -hankkeen perustamispäätös

 

Maakuntahallitus 19.12.2022 § 127  

443/00.01.03.01/2022  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään päätettäväksi, että se perustaa?Regions4Climate?-missiohankkeen osaprojektin alaisuuteensa.

 

Horisontti Eurooppa -ohjelmassa on käynnistetty missiolähtöinen tapa toteuttaa ja rahoittaa tutkimusta ja innovointia. Missiot ovat isoja, kunnianhimoisia haastelähtöisiä kokonaisuuksia, joilla haetaan ratkaisuja suuriin globaaleihin haasteisiin. Samalla niiden tarkoituksena on tuoda Euroopan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan tulokset lähemmäs kansalaisia. Toimintamallin tavoitteena on yksittäisiä tai erillisiä projekteja suurempi vaikuttavuus. Missiot muodostuvat viiden laajan teeman ympärille, jotka tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Näistä yksi teema on Ilmaston muutokseen sopeutuminen.

 

Selostus 

Regions4Climate -hanke kokoaa 12 Euroopan aluetta kehittämään ja testaamaan omia ilmastoresilienssin ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteitä, joita rajat ylittävä yhteistyö ja tiedonvaihto tehostaa. Yhteistyöalueita ovat Baskimaa (Espanja), Etelä-Aquitaine (Ranska), Azorit (Portugali), Toscana (Italia), Køge Bay (Tanska), Burgas (Bulgaria), Uusimaa (Suomi), Pärnumaa (Viro), Itä-Kreeta (Kreikka), Castilla y León (Espanja), Pohjoisen Itämeren saaristo (Ahvenanmaan maakunta) ja Troodos (Kyproksen tasavalta).

 

Hanke on erittäin tavoitteellinen, Pariisin ilmastosopimuksen ja eurooppalaisen ilmastolainsäädännön toteuttamista tukeva laaja Ilmastonmuutoksen missiohanke, joka toteutetaan 44 organisaation pitkäaikaisena yhteistyönä - mukana on alueiden lisäksi sekä tutkimusorganisaatioita että yrityksiä. Hanke tuottaa laaja-alaisesti ratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Teknologisia ja sosioekonomisia ratkaisuja ja niiden vaatimaa tiedon tuottamista sekä analytiikkaa testataan ja demonstroidaan hankkeen partnerialueilla. Lisäksi hanke tuottaa validoituja käyttäjäkeskeisiä välineitä sosiaalisesti oikeudenmukaisen ilmastosopeutumisen ja resilienssin edistämiseksi. Hankkeen tulokset luovat tietopohjaa ja edistävät politiikkatason päätöksentekoa sen eri tasoilla. 

 

Hankkeeseen nimetään projektipäällikkö. Asiantuntijoina hankkeessa tulee toimimaan useita hankkeen valmisteluun osallistuneita ilmastotiimin jäseniä sekä aluesuunnittelun että aluekehityksen vastuualueilta. Lisäksi varaudutaan tarkoituksenmukaisella tavalla yhdistämään ja resursoimaan uusmaalaisten partnereiden osaamista.  

 

Uudenmaan liiton osuus hankkeen kokonaisbudjetista on 438 000 €. Rahoitus on 100 % tukea eli hankkeelle ei osoiteta Uudenmaan liiton omarahoitusosuutta. Projektin kesto on 1.1.2023-31.12.2027 (60 kk).

 

Hankekonsortiossa on sen käynnistyessä 44 partneria (Liite 1).  Uusmaalaisten partnereiden osuus on merkittävä ja EU-tuki n 4,7 M€. Grant Agreement on solmittu komission ja VTT Oy:n välillä DESCA -mallisopimuksen pohjalta, partnerit liittyvät siihen erillisellä sopimuksella.     

 

Hanke julkistetaan vasta sen käynnistyttyä tammikuussa 2023.

 

Asian tausta 

Aiemman yhteistyön pohjalta Uudenmaan liitto sai joulukuussa 2021 kutsun osallistua konsortion partnerina VTT Oy:n koordinoimaan missiohankkeen valmisteluun ja jättämiseen huhtikuussa hakuun HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-04: Large scale demonstrators of climate resilience creating cross-border value. Haun teema oli ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja sen alueellisissa demonstraatioissa. Uudenmaan liiton johtoryhmä käsitteli asian maaliskuussa 2022 ja hyväksyi hankevalmisteluun osallistumisen sekä alustavasti hankkeeseen osallistumisen, mikäli rahoituspäätös on myönteinen (Letter of Intent allekirjoitettu 24.3.2022).  

 

Komissio antoi arviointipalautteen ja hakemuksen myönteisen arviointituloksen tiedoksi heinäkuussa 2022. Samalla ilmoitettiin sopimusneuvottelujen aloittamisesta koordinoivan VTT Oy:n kanssa.?Grant Agreement komission ja VTT Oy:n välillä on allekirjoitettu marraskuussa 2022 ja partnerit allekirjoittavat liittymissopimukset joulukuun aikana. 

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

 

-        perustaa?Regions4Climate?-hankkeen,

-        nimetä hankkeen vastuujohtajaksi aluekehittämisen vastuualueen johtajan,

-        velvoittaa hankkeen noudattamaan Uudenmaan liiton voimassa olevaa projektiohjetta,

-        tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Päätös: Maakuntahallitus päätti

 

-        perustaa?Regions4Climate?-hankkeen,

-        nimetä hankkeen vastuujohtajaksi aluekehittämisen vastuualueen johtajan,

-        velvoittaa hankkeen noudattamaan Uudenmaan liiton voimassa olevaa projektiohjetta,

-        tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Heikki Kallasvaara