Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 19.12.2022/Pykälä 131


 

Uudenmaan liiton toimiston organisaation ja toimintamallin arviointi

 

Maakuntahallitus 13.06.2022 § 68 

 

Tiivistelmä

Aluesuunnittelun vastuualueen- ja hallintojohtajan virkoja on hoidettu määräaikaisin virkajärjestelyin 1.11.2020 alkaen ennakoiden keväällä 2023 alkavaa Uudenmaan liiton keskeisten viranhaltijoiden eläköitymistä. Em. väliaikaiset virkajärjestelyt ovat voimassa 31.12.2023 saakka.

Johtoryhmän vaihtuminen on mahdollisuus arvioida ja tarkastella Uudenmaan liiton johtamisen, toiminnan ja hallinnon järjestämisen uudistamistarpeita laajemminkin uusien rekrytointien pohjaksi.

Esityslistan oheismateriaalina on ehdotus arviointiprosessista, sen kohteista sekä arvioinnin pohjaksi tuotettu tiivis toimiston organisaation ja toimintamallin nykytilan kuvaus.  
 

Asian tausta

Uudenmaan liiton hallintosäännön 2 §:n mukaan maakuntahallitus mm. johtaa liiton toimintaa, hallintoa ja taloutta sekä vastaa toiminnan yhteensovittamisesta ja henkilöstöpolitiikasta. Maakuntahallituksen alaisena liiton hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa johtaa maakuntajohtaja.

Maakuntavaltuuston ns. työvaliokunta sopi ensimmäisen kokouksensa yhteydessä 2.5.2022 arviointiprosessin toteuttamisesta. Työvaliokunta koostuu maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen puheenjohtajistosta sekä valtuustoryhmien puheenjohtajista.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus

-        käy evästyskeskustelun asiasta

-        hyväksyy Uudenmaan liiton toimiston organisaatiota ja toimintamallia koskevan arviointiprosessiehdotuksen.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti esityksen mukaan.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Ossi Savolainen

 

 

Maakuntahallitus 29.08.2022 § 80 

 

Tiivistelmä

Maakuntahallituksen elokuun kokouksessa käydään keskustelu seuraavien teemojen pohjalta:

  • Toiminnan ja johtamisen ambitiotaso sekä
  • Tavoiteltava organisaatio ja toimintamalli 


Esityslistan oheismateriaalina on keskustelupohja, joka sisältää maakuntahallitukselle joitakin tarkentamista vaativia kysymyksiä. Oheismateriaalina on myös kuvaus liiton nykyisen organisaation mukaisista ryhmistä, niiden tehtävistä ja asiantuntijuuksista.
 

Maakuntahallituksen syyskuun kokoukseen keskusteluun tuodaan teemat:

  • Johdon roolit ja toiminnan ohjaus sekä
  • Osaaminen, kyvykkyydet.


Arviointiprosessi vedetään yhteen maakuntahallituksen lokakuun kokouksessa.
 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus käy evästyskeskustelun asiasta.

 

Päätös:

 Maakuntahallitus kävi evästyskeskustelun asiasta.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Ossi Savolainen

 

 

Maakuntahallitus 26.09.2022 § 97 

 

Tiivistelmä

Maakuntahallituksen syyskuun kokoukseen keskusteluun tuodaan teemat:

  • Johdon roolit ja toiminnan ohjaus sekä
  • Osaaminen, kyvykkyydet.

 

 Esityslistan oheismateriaalina on keskustelupohja, joka sisältää maakuntahallitukselle joitakin tarkentamista vaativia kysymyksiä.

 

 Arviointiprosessi vedetään yhteen maakuntahallituksen lokakuun kokouksessa.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus käy evästyskeskustelun asiasta.

 

Asian käsittely:

Toimiston henkilökunta pöytäkirjanpitäjää ja maakuntajohtajaa lukuun ottamatta poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätös:

  Maakuntahallitus antoi asiaan evästyksensä. 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Ossi Savolainen

 

 

Maakuntahallitus 21.11.2022 § 123 

 

Tiivistelmä

Uudenmaan liiton johtamisen, toiminnan ja hallinnon järjestämisen uudistamistarpeita koskenut arvointiprosessi vedetään yhteen maakuntahallituksen marraskuun kokouksessa.

 

Keskustelupohja lähetetään maakuntahallitukselle torstaina 17.11.2022.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus käy evästyskeskustelun asiasta.

 

Asian käsittely:

Maakuntajohtaja muutti käsittelyn aikana pohjaesityksen seuraavaan muotoon:

Maakuntahallitus päättää, että

-          johtajarakenteen uudistamista ja johtajaprofiilien alustavaa määrittelyä varten asetetaan määräajaksi maakuntahallituksen alainen työryhmä, johon kuuluu hallituksen puheenjohtajisto ja hallituksen jäsen Ulla Kaukola

-          työryhmä työskentelee joulu-tammikuussa

-          maakuntahallitus jatkaa evästyskeskustelua asiasta joulukuun kokouksessa. 

 

Päätös:

 Maakuntahallitus päätti, että

-          johtajarakenteen uudistamista ja johtajaprofiilien alustavaa määrittelyä varten asetetaan määräajaksi maakuntahallituksen alainen työryhmä, johon kuuluu hallituksen puheenjohtajisto ja hallituksen jäsen Ulla Kaukola

-          työryhmä työskentelee joulu-tammikuussa

-          maakuntahallitus jatkaa evästyskeskustelua asiasta joulukuun kokouksessa. 

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Ossi Savolainen

 

 

Maakuntahallitus 19.12.2022 § 131  

212/00.01.01/2022  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallituksen alainen työryhmä on ehtinyt kokoontua yhden kerran. Työryhmän seuraava kokous on 20.12.2022 klo 8-10. Maakuntahallitukselle toimitetaan 19.12. evästyskeskustelua varten sama valmistelumateriaali, joka oli työryhmän käytössä ensimmäisessä kokouksessa 2.12.2022.

 

Päätösesitys:

 Maakuntahallitus käy evästyskeskustelun asiasta.

 

Päätös: 

  Maakuntahallitus antoi asiaan evästyksensä. 

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Ossi Savolainen