Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 21.03.2022/Pykälä 31 

Uudenmaan liiton toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2021 hyväksyminen

 

Maakuntahallitus 21.03.2022 § 31  

63/02.01.01.01/2022  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää hyväksyä vuoden 2021 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen omalta osaltaan.

 

 Uudenmaan liiton vuoden 2021 tilinpäätös on 444 090,28 euroa ylijäämäinen. Talousarvio laadittiin 225 000 euroa alijäämäisenä. Ylijäämä esitetään siirrettäväksi Uudenmaan liiton aluekehitysrahastoon

 

 Tase pysyi edelleen vahvana. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Liiton toiminnassa ei ole havaittu olennaisia puutteita toimintavuoden aikana.

 

Selostus

 Tilinpäätös ja toimintakertomus on valmisteltu johtoryhmän johdolla. Tilinpäätökseen liittyy tilintarkastusstandardien (ISA) mukainen johdon vahvistusilmoituskirje, jolla ei muuteta maakuntahallituksen, tilivelvollisten, viranhaltijoiden, työntekijöiden eikä tilintarkastajan lainsäädännön mukaisia velvoitteita eikä vastuita. Kirje osoitetaan tilintarkastajalle ja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

 

Jatkotoimenpiteet

 Tilinpäätös annetaan maakuntahallituksen käsittelyn jälkeen tilintarkastajien (KPMG Julkistarkastus Oy) tarkastettavaksi, minkä jälkeen tilintarkastaja laatii sen liitteeksi tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunta antaa siitä arviointikertomuksen. Tämän jälkeen tilinpäätös annetaan maakuntavaltuustolle käsiteltäväksi.

 

Asian tausta

 Ohjaava lainsäädäntö

 

 Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta säädetään kuntalaissa (410/2015, 113§, 115§) mm. seuraavaa:

 

 Tilikausi on kalenterivuosi.

 

 Maakuntahallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi.

 

 Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä.

 

 Maakuntahallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.

 

 Maakuntavaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.


Aluekehitysrahasto

 

Uudenmaan liitolla on aluekehitysrahasto, josta voidaan myöntää tukea aluekehityshankkeisiin. Rahaston käytöstä päättää maakuntahallitus. Maakuntajohtaja on oikeutettu päättämään rahaston käytöstä enintään 50 000 euroon asti hankkeissa, joiden kustannusarvio on enintään 100 000 euroa.

 

Maakuntahallitus päätti syksyllä 2020 tulouttaa rahaston silloiset varat, yhteensä 500 000 euroa vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmaehdotukseen, 250 000 euroa vuonna 2021 ja 250 000 euroa vuonna 2022. Tuloutettavat aluekehitysrahaston varat on kohdennettu ja kohdennetaan avustuksina uusmaalaisten toimijoiden, erityisesti kuntien ja/tai niiden kehittämisyhtiöiden, EU-hankehakemusvalmistelun tukemiseen uuden EU-ohjelmakauden alussa.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

-        hyväksyä osaltaan vuoden 2021 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi

-        saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi

-        esittää maakuntavaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 444 090,28 euroa siirretään Uudenmaan liiton aluekehitysrahastoon

-        valtuuttaa maakuntahallituksen puheenjohtajan ja maakuntajohtajan maakuntahallituksen puolesta allekirjoittamaan johdon vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle

-        oikeuttaa liiton toimiston tekemään asiakirjaan teknisluonteisia korjauksia.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

-        hyväksyä osaltaan vuoden 2021 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi

-        saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi

-        esittää maakuntavaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 444 090,28 euroa siirretään Uudenmaan liiton aluekehitysrahastoon

-        valtuuttaa maakuntahallituksen puheenjohtajan ja maakuntajohtajan maakuntahallituksen puolesta allekirjoittamaan johdon vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle

-        oikeuttaa liiton toimiston tekemään asiakirjaan teknisluonteisia korjauksia.

 

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Inka Tikkanen

 Asiantuntija Jukka Hynninen