Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 21.03.2022/Pykälä 32


 

Uudenmaan liiton hankkeet 2021

 

Maakuntahallitus 21.03.2022 § 32  

63/02.01.01.01/2022  

 

Tiivistelmä

Uudenmaan liitto on vuoden 2021 aikana ollut pää- tai osatoteuttajana 19 projektissa, joihin on myönnetty rahoitusta 12 eri rahoitusohjelmasta yhteensä 6 816 241 euroa (koko hankekausille). Omarahoitusta hankkeisiin on sidottu 972 505 euroa. Projekteista 13 oli kansainvälisen rahoituksen hankkeita ja kuusi kansallisen rahoituksen. Lukumäärältään eniten projekteja rahoitettiin Interreg Europe -rahoituksella (5 kpl), Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoituksella (3 kpl) ja Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto -ohjelmasta (2 kpl). Projektien teemojen joukosta vahvimmin esiin nousivat teknologiaan ja digitalisaatioon, liikkumiseen, yrittäjyyteen ja ympäristöön liittyvät hankkeet. Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää merkitä tiedoksi vuoden 2021 hankekatsauksen.

 

Selostus

Maakuntahallitukselle tuodaan tiedoksi Uudenmaan liitossa hallinnoitavien projektien yhteenveto vuodelta 2021.

 

Uudenmaan liitossa on monipuolista projektitoimintaa: Liitto on päätoteuttajana (pääpartneri) tai osatoteuttajana (partneri) mukana useista eri rahoituslähteistä rahoituksensa saavissa projekteissa. Lisäksi se toimii rahoittajan roolissa, eli myöntää rahoitusta ulkoisille hankkeille esim. Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman tuki (UKKE-rahoitus), Uudenmaan kriisirahoitus (UKRI), Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) jne.

 

Uudenmaan liiton projektien aiheet, suunnittelu ja sisältö kytkeytyvät liiton toimintaan ja sen strategisiin painopisteisiin. Tämä on välttämättömänä edellytys sille, että liitto voi toteuttaa suunniteltua projektia. Liiton projektitoimintaa kehitetään monipuolisesti; tavoitteena on hankkeiden entistä parempi vaikuttavuus.

 

Hankekatsauksessa keskitytään hankkeisiin, joissa liitto on ollut toteuttajana (pää- tai osatoteuttaja) ja hallinnoijana. Vuonna 2021 liitto oli mukana 19 projektissa, joista 11 päätoteuttajana (lisäksi yksi hanke, jossa työnjohdollinen vastuu oli Uudenmaan liitolla) ja kahdeksassa osatoteuttajana. Uudenmaan liitolle on myönnetty rahoitusta 12 eri rahoitusohjelmasta yhteensä 6 816 241 €. Omarahoitusta hankkeisiin on sidottu 972 505 € (Helsinki Region SMR omarahoitusosuus tarkentuu 2022 aikana eikä sisälly tähän lukuun) ja muuta rahoitusta (kansallinen vastinraha, kuntien tms. osuudet) n. 148 500 €. Lukumäärältään eniten projekteja rahoitettiin Interreg Europe -rahoituksella (5 kpl), Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoituksella (3 kpl) ja Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto -ohjelmasta (2 kpl).

 

Projektien teemoista vahvimmin erottui teknologiaan ja digitalisaatioon, liikkumiseen, yrittäjyyteen ja ympäristöön liittyvät hankkeet. Monet projekteista liittyivät tavalla tai toisella useampaan teemaan (esim. ympäristöasiat/ilmastonmuutoksen hillitseminen).

 

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2021 hankekatsauksen.

 

Päätös:

 Maakuntahallitus päätti esityksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Inka Tikkanen

 Asiantuntija Nina Pakarinen