Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 21.03.2022/Pykälä 34


 

Ilmoitusasioita

 

Maakuntahallitus 21.03.2022 § 34  

140/06.01.03/2021  

 

  1.  

Ukrainan sodan vaikutukset uusmaalaisiin toimijoihin

Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 muutti poliittista tilannetta dramaattisesti koko maailmassa ja teki tulevaisuuden kertaheitolla jälleen epävarmaksi.  Varmaa on, että kriisillä tulee olemaan merkittäviä talous- ja työllisyysvaikutuksia Uudellemaalle ja sen kuntiin, mikä vaatii myös Uudenmaan liitolta toimintansa uudelleenasemointia. Uudenmaan ja sen kuntien kasvun ja toimintaedellytysten vahvistaminen kaikin mahdollisin keinoin on tarpeen. Asiaa selostetaan tarkemmin kokouksessa.
 

  1.  

Korkeimman hallinto-oikeuden välipäätös ja lausumapyyntö Uusimaa-kaava 2050 kokonaisuudesta 


Maakuntavaltuuston 25.8.2020 tekemästä Uusimaa-kaava 2050 kokonaisuutta koskevasta hyväksymispäätöksestä jätettiin Helsingin hallinto-oikeuteen yhteensä 35 valitusta. Helsingin hallinto-oikeus antoi valituksia koskevat päätökset kaikkien vaihemaakuntakaavojen osalta 24.9.2021. Hallinto-oikeus hylkäsi suurimman osan valituksista

 

Helsingin hallinto-oikeuden päätöksistä jätettiin yhteensä 21 jatkovalitusta. Näistä valituksista korkein hallinto-oikeus on välipäätöksillään ilmoittanut ottavansa käsittelyyn 16 jatkovalitusta, mukaan lukien Uudenmaan liiton valitukset. Valituksista kymmenen kohdistuu Helsingin seudun vaihemaakuntakaavaa koskevaan päätökseen, neljä Länsi-Uudenmaan ja kaksi Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavaa koskevaan päätökseen.

 

Valitukset koskevat muun muassa raskaan raideliikenteen varikon merkintää Espoon ja Kirkkonummen rajalla, viheryhteyksiä, suojelualueita sekä hallinto-oikeuden kaupan ratkaisua koskevaa päätöstä. Maakuntakaavojen ratkaisut vahvistuvat näiden aiheiden osalta korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen, jolloin se joko kumoaa, muuttaa tai pitää ennallaan hallinto-oikeuden ratkaisun tai palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

 

Korkeimman hallinto-oikeuden hylkäämien valitushakemusten osalta kaavaratkaisut eivät enää muutu, ja ne pysyvät maakuntavaltuuston päätöksien mukaisina. Hylätyiksi tulleet valitukset kohdistuivat muun muassa Helsingin ja Tallinnan välisen tunnelilinjauksen, Helsingin Vartiosaaren sekä Espoon Myntinmäen asemanseudun kaavaratkaisuihin. 

Korkein hallinto-oikeus on 2.3.2022 toimittanut Uudenmaan liitolle lausumapyynnön koskien valitusluvan saaneita valituksia. Lausumat on pyydetty toimittamaan Korkeimmalle hallinto-oikeudelle 25.3.2022 mennessä, mutta lisäaikaa on myönnetty 20.4.2022 asti. Lausumat tuodaan maakuntahallituksen hyväksyttäväksi 19.4.2022.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi kokouksen ilmoitusasiat.

 

 

Päätös:

 Maakuntahallitus päätti esityksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtajat Juha Eskelinen, Paula Autioniemi

 Asiantuntijat Outi Ervasti, Ilona Mansikka