Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 21.03.2022/Pykälä 33


Henkilöstökertomus 2021

 

Uudenmaan liiton henkilöstökertomus 2021

 

Maakuntahallitus 21.03.2022 § 33  

64/01.00.02/2022  

 

Tiivistelmä

Henkilöstökertomuksessa tuodaan esille henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseksi tehtyä työtä ja esitetään keskeisiä henkilöstöä koskevia tunnuslukuja. Henkilöstön työhyvinvointi on pitkittyneestä poikkeustilanteesta huolimatta hyvää ja työ on sujunut etätyöstä huolimatta erinomaisesti. Henkilöstöhallinnon toimenpiteillä on pyritty aktiivisesti tukemaan liiton oman strategian toteuttamista. Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää merkitä henkilöstökertomuksen tiedoksi.

 

Selostus

Vuonna 2021 henkilöstökulut olivat 5 691 834 euroa ja ne muodostivat toimintavuonna 60,2 % (2020: 59,2 %) liiton toteutuneista toimintakuluista.

 

Liiton henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 80 (2020: 82), joista 68 työntekijää oli toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa ja 12 määräaikaisessa palvelussuhteessa.

 

Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä pieneni edellisen vuoden tapaan huomattavasti: sairauslomapäiviä oli 2,9 / htv (2019: 8,1 päivää /htv ja 2020: 4,4 päivää /htv).

 

Liiton uutta strategiaa toteutettiin neljässä toteuttamisjoukkuessa.  Henkilöstökokemusjoukkue kehitti vuonna 2021 tulevaisuuden asiantuntijuutta tukevia toimintatapoja. Joukkueen työn tuloksena oli kokeilujen kautta kehitetyt uudet toimintamallit esim. kehityskeskusteluprosessiin, digitaalisiin työtapoihin, etätyöajan jälkeiseen uuteen normaaliin ja asiantuntijaviestintään liittyen.

 

Vuonna 2020 alkanut ja pitkäjänteistä työtä edellyttävä organisaatiokulttuurin muutoksen prosessi jatkui vuonna 2021 liiton tavoitekulttuurin mukaisten toimintatapojen määrittelyllä.

 

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä on selvitetty lyhyillä pulssikyselyillä sekä työterveyshuollon kanssa yhteistyössä toteutetulla laajalla kyselyllä. Sekä pulssikyselyiden että laajan työkykykyselyn tulosten perusteella henkilöstön työkyky ja hyvinvointi ovat hyvällä tasolla.

 

Työhyvinvoinnin toimenpiteissä satsattiin liikunnan ja mielen hyvinvoinnin lisäämiseen sekä kognitiivisen ergonomian kehittämiseen.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää merkitä vuoden 2021 henkilöstökertomuksen tiedoksi.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti esityksen mukaiseksi.

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Inka Tikkanen

 Asiantuntija Eeva Oinonen