Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 29.08.2022/Pykälä 84


Liite 3 Lausunto Vantaan ratikan kaavarungon luonnoksesta
Liite 4 Lausunto Inkoonportti II asemakaavan ehdotuksesta
Liite 5 Lausunto Raaseporin Stallörenin puisto asemakaavan muutosehdotuksesta
Liite 6 Lausunto Inkoon Bollstantie-Laiduntie asemakaavan luonnoksesta
Liite 7 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi YVA-lain ja SOVA-lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta ja luonnoksesta esitykseksi SOVA-asetuksen 1 §_n muuttamisesta
Liite 8 Lausunto valtatien 6 parantamisesta Pukaron kohdalla, Lapinjärvi, tiesuunnitelma
Liite 9 Lausunto Inkoon Joddböle I-II asemakaavan ehdotuksesta
Liite 10 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista ja maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023-2027 sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Liite 11 Lausunto Inkoon Bergvalla I ranta-asemakaavan ehdotuksesta
Liite 12 Lausunto Tuusulan Focus-alueen yleissuunnitelman valmisteluaineistosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
Liite 13 Lausunto YVA-lain tapauskohtaisesta soveltamisesta 2 x 400 kV maakaapelihankkeessa Espoo-Kirkkonummi
Liite 14 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024-2030 (1)
Liite 15 Lausunto Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttölupahakemuksista
Liite 16 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
Liite 17 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ilmastolain muuttamisesta
Liite 18 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021-2028 annetun VN-asetuksen muuttamisesta
Liite 19 Lausunto; Hallituksen esitys eduskunnalle kotoutumisen edistämisestä annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi
Liite 20 Lausunto; Hallituksen esitys kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta (tilapäinen suojelu)
Liite 21 Lausunto; Vastaanottolakia koskevat osat, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain...
Liite 22 Lausunto YVAn soveltamisesta yksittäistapauksessa, merikaapelihanke Helsingistä Tallinnaan

 

Johtajien antamat lausunnot

 

Maakuntahallitus 29.08.2022 § 84  

      

 

Selostus

Edellisen kokouksen jälkeen on annettu Liitteet-kohdassa listatut lausunnot.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi johtajien antamat lausunnot.

 

Päätös:

 Maakuntahallitus päätti esityksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Inka Tikkanen